Εκτύπωση

Στο Skroutz θέλουμε οι συνεργάτες μας να γνωρίζουν και να έχουν έλεγχο στο ποια δεδομένα τους μοιράζονται μαζί μας και στο τι κάνουμε εμείς με αυτά. Το κείμενο αυτό (που ονομάζεται Πολιτική Απορρήτου Merchants) εξηγεί με απλά λόγια αλλά και σαφήνεια τι δεδομένα συλλέγουμε για εσάς στο πλαίσιο της συνεργασίας μας και πως τα χρησιμοποιούμε. Σημειώνεται ότι η παρούσα πολιτική απευθύνεται μόνο σε όσους συνεργάτες είναι φυσικά πρόσωπα ή σε εκπροσώπους συνεργατών μας [εφεξής «Συνεργάτες»], καθώς η ισχύουσα νομοθεσία [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Ν.4624/2019, Ν.2472/1997] αναγνωρίζει την έννοια των προσωπικών δεδομένων και την αντίστοιχη προστασία μόνο σε φυσικά πρόσωπα.

Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ως απλοί χρήστες του Skroutz, μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρία Σκρουτζ Α.Ε. [εφεξής «Skroutz» ή «εμείς»] που βρίσκεται στην οδό Αλέκου Παναγούλη 91, 142 34 Νέα Ιωνία, είναι σύμφωνα με το νόμο υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συνεργατών της ιστοσελίδας www.skroutz.gr [εφεξής η «Ιστοσελίδα»], στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στην αγορά προϊόντων [εφεξής «Υπηρεσίες Skroutz»].

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την συγκέντρωση, προβολή και ταξινόμηση των προϊόντων του Συνεργάτη στην Ιστοσελίδα και μετέπειτα παραπομπή των χρηστών (εγγεγραμμένων ή μη) της Ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Συνεργάτη [εφεξής ειδικότερα «Υπηρεσία CPC/CPS»]. Επιπλέον περιλαμβάνουν τη λήψη, διεκπεραίωση και υποστήριξη ηλεκτρονικών παραγγελιών που τοποθετούνται από εγγεγραμμένους χρήστες της Ιστοσελίδας απευθείας σε αυτήν [εφεξής ειδικότερα «Υπηρεσία Καλάθι του Skroutz»].

Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγουμε

Στο πλαίσιο της εισδοχής νέου Συνεργάτη, αλλά και εν γένει παροχής των Υπηρεσιών Skroutz, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα, ανάλογα με τις Υπηρεσίες Skroutz που χρησιμοποιείτε:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, Skroutz username Συνεργάτη, κωδικός και ημερομηνία εγγραφής, ΑΦΜ και ΔΟΥ, αριθμός ΓΕΜΗ, στοιχεία αντιγράφου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως λοιπές διευθύνσεις email, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου σταθερού και κινητού.
 • Αποτέλεσμα αξιολόγησης αίτησης συνεργασίας και περιεχόμενο σχετικών επικοινωνιών
 • Είδος συνεργασίας με βάση τις χρησιμοποιούμενες Υπηρεσίες Skroutz
 • Επιπλέον στοιχεία που αφορούν στην εκκαθάριση των μεταξύ μας συναλλαγών, όπως στοιχεία πληρωμών (ημερομηνία, ποσό, υπόλοιπο, μοντέλο χρέωσης, τζίρος, ΦΠΑ), αριθμός και δικαιούχος τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία τραπεζικής κάρτας
 • Στοιχεία που λαμβάνουμε όταν τυχόν μας λέτε τη γνώμη σας ή ζητάτε υποστήριξη για τις Υπηρεσίες Skroutz, όπως απαντήσεις σε αξιολογήσεις χρηστών, έρευνες ικανοποίησης, καθώς και παρατηρήσεις ή προτάσεις σας για να γινόμαστε καλύτεροι.
 • Στοιχεία ελεύθερου κειμένου και απαντήσεις στις ερωτήσεις που λαμβάνουμε στο πλαίσιο ερωτήσεων χρηστών Β2Β, μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας του Skroutz
 • Στοιχεία ύποπτων περιστατικών ή συναλλαγών
 • Πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω τεχνολογικών λύσεων όπως τα cookies, ή τη χρήση του τοπικού χώρου αποθήκευσης, σχετικά με τη διάδρασή σας με την ηλεκτρονική πλατφόρμα συνεργατών Skroutz και τις λοιπές λειτουργικότητες π.χ. παραγγελιοληψίας, προβολής στατιστικών χρήσης των Υπηρεσιών Skroutz από τους χρήστες της Ιστοσελίδας, διαχείρισης και έγκρισης αξιολογήσεων, εκκαθάρισης συναλλαγών μέσω αδειοδοτημένου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών κλπ. Επιπλέον επεξεργαζόμαστε στοιχεία που αφορούν στη διαχείριση και επίλυση τεχνικών σφαλμάτων και ασφάλειας της πλοήγησης και των συναλλαγών που σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών Skroutz, καθώς και στοιχεία σύνδεσης συσκευής, όπως τη διεύθυνση IP, τον τύπο και τον κατασκευαστή της χρησιμοποιούμενης συσκευής σας, τον τύπο του browser, τον τύπο και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος ή της εφαρμογής.
 • Στοιχεία που αφορούν σε τυχόν επιλεγέντα εκπαιδευτικά προγράμματα του Skroutz, θέση εργασίας Συνεργάτη, κατηγορία επιχειρηματικού χώρου δραστηριοποίησης
 • Αιτία τερματισμού συνεργασίας

Γιατί τα συλλέγουμε

Tα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των παρακάτω σκοπών και σύμφωνα με τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις:

Σύμβαση

Ο Skroutz επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για να μπορέσει να αξιολογήσει την αίτηση συνεργασίας σας, αλλά και για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης σας μαζί του, μετά την έναρξη της συνεργασίας.

Συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για να παράσχουμε τις Υπηρεσίες Skroutz που χρησιμοποιείτε και ειδικότερα για τη δημιουργία λογαριασμού νέου Συνεργάτη, την πρόσβαση και διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεργατών, όπως και των λοιπών τεχνικών λύσεων επισκόπησης δεδομένων ανάλυσης και εκκαθάρισης συναλλαγών, για την υποβολή και διαχείριση ερωτημάτων ή αιτημάτων σας (όπως η παροχή τεχνικής καθοδήγησης ή η πραγματοποίηση αλλαγών στα στοιχεία σας), για την υποβολή και επεξεργασία απαντήσεών σας στις αξιολογήσεις του καταστήματός σας στην Ιστοσελίδα ή στα ερωτήματα χρηστών Β2Β, για την παροχή γενικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης, αλλά και ειδικής στο πλαίσιο διεκπεραίωσης κάποιας παραγγελίας χρήστη της Ιστοσελίδας μέσω της Υπηρεσίας Καλάθι του Skroutz, για τον υπολογισμό, παρακολούθηση και εκκαθάριση της τιμολόγησης για την χρήση των Υπηρεσιών Skroutz και για τη διαχείριση πιθανού τερματισμού ή παύσης της συνεργασίας μας.

Επισημαίνεται, ότι για ορισμένες από τις άνωθι ενέργειες (διαχείριση αιτημάτων και ερωτημάτων, παροχή τεχνικής καθοδήγησης κ.α.) μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το chatbot που είναι εγκατεστημένο στην ιστοσελίδα Συνεργατών. Κατόπιν της ταυτοποίησής σας με βάση τα στοιχεία του λογαριασμού σας, το chatbot δύναται να εκτελέσει αυτοματοποιημένα το αίτημά σας ή να σας παράσχει οδηγίες ή/και τεχνική καθοδήγηση. Διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα επικοινωνήσετε με έναν εκπρόσωπο της Εταιρίας μας.

Έννομο Συμφέρον

Αποτελεί έννομο συμφέρον του Skroutz να πραγματοποιεί ελέγχους στους υποψήφιους και ενεργούς Συνεργάτες του, για την αποτροπή απάτης κατά των συναλλαγών και τη διακρίβωση υπονοιών παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ. φορολογικής, κατά της διακίνησης μη αυθεντικών προϊόντων) ή κακόβουλης χρήσης των Υπηρεσιών Skroutz, που ενδέχεται να βλάψουν τα οικονομικά συμφέροντα και τη φήμη του Skroutz.

Επιπλέον, είναι στο έννομο συμφέρον του Skroutz να βεβαιώνει την ομαλή λειτουργία και ασφάλεια των συστημάτων του, συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιούν οι Συνεργάτες και να αποστέλλει έρευνες ικανοποίησης και άλλη προωθητική επικοινωνία (π.χ. για νέα του Skroutz, νέα του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα ή την ενημέρωση για εκπαιδευτικές δράσεις από το Skroutz για τους Συνεργάτες του).

Τέλος, έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαζόμαστε δεδομένα Συνεργατών για σκοπούς υποστήριξης και άσκησης νομικών επιδιώξεών μας, αλλά και για την εν γένει νομική παρακολούθηση της συνεργασίας.

Νομική Υποχρέωση

Ο Skroutz είναι υποχρεωμένος από τη νομοθεσία να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, ιδίως κατόπιν αιτημάτων τους, για την καταπολέμηση συγκεκριμένων περιστατικών που αφορούν ιδίως σε πωλήσεις από καταστήματα Συνεργατών που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας και που κρίνονται ύποπτες για παράβαση διάφορων διατάξεων της νομοθεσίας. Είμαστε επίσης υποχρεωμένοι από τη νομοθεσία να διαχειριζόμαστε και να απαντούμε στα αιτήματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Συγκατάθεση

Μετά από τυχόν ειδική συγκατάθεσή σας, θα επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα για τη συμμετοχή σας σε εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις που διοργανώνει ο Skroutz για τους συνεργάτες του.

Εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies και ο τοπικός χώρος αποθήκευσης στη συσκευή σας, συλλέγεται αυτόματα πληροφορία για εσάς, σύμφωνα με την Πολιτική Cookies του Skroutz Merchants. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε την επιλογή σας για τα cookies και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, στο κάτω μέρος της Πολιτικής Cookies του Skroutz Merchants.

Με Ποιους τα Μοιραζόμαστε

Τα προσωπικά δεδομένα σας, συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από τις εξουσιοδοτημένες για αυτό ομάδες του Skroutz, με πλήρη σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας. Στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών Skroutz, αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι οι ακόλουθες κατηγορίες συνεργατών μας:

 • Πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης και μέτρησης επιδόσεων της Ιστοσελίδας, όπως η Google και η Hotjar, πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων όπως η SoftOne και η Microsoft, καθώς και πάροχοι διαδικτυακών χαρτών όπως η MapBox. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός Ευρωπαϊκού Χώρου και ιδίως στις ΗΠΑ από τις εταιρίες αυτές.
 • Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, όπως η Everypay και τραπεζικά ιδρύματα.
 • Πάροχοι υπηρεσιών δικτύων δεδομένων για τη διασύνδεση των υποδομών μας με το internet.
 • Χρήστες των Υπηρεσιών Skroutz, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης των παραγγελιών τους, διευθέτησης κάποιας διένεξης ή ερωτήματος.
 • Συνεργαζόμενες εταιρίες courier, στο πλαίσιο παραλαβής και διαχείρισης των παραγγελιών των χρηστών της Ιστοσελίδας μέσω της Υπηρεσίας Καλάθι του Skroutz.
 • Συνεργαζόμενες εταιρίες επικοινωνίας, στο πλαίσιο της διαχείρισης της επικοινωνίας μας μαζί σας.
 • Κατασκευαστικές εταιρίες για την επιβεβαίωση ιδιότητας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
 • Εταιρίες του ομίλου Skroutz, όπως η Skroutz Last Mile, για διεκπεραίωση υποστηρικτικών λειτουργιών των Υπηρεσιών μας.
 • Εξωτερικοί σύμβουλοι και δικηγόροι.
 • Οι αστυνομικές αρχές και οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα του Skroutz να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα.

Ακόμη, στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής διαχείρισης των εισερχόμενων αιτημάτων και ερωτημάτων που σχετίζονται με την πρόοδο των παραγγελιών μέσα από το Καλάθι του Skroutz, καθώς και με τη διαχείριση των σχετικών επιστροφών, απωλειών ή αποζημιώσεων, αλλά και για την εν γένει λογιστική διαχείριση της συνεργασίας, λειτουργούμε ως Από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας με την εταιρία ταχυμεταφορών του Ομίλου μας, Skroutz Delivery (Skroutz Last Mile), για τα στοιχεία αποστολέα. Για κάθε τυχόν ζήτημα που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της διαχείρισης αυτής, παρακαλούμε θερμά να απευθύνεστε σε εμάς, ως αρμόδιο κανάλι επικοινωνίας.

Θα πρέπει να θυμάστε ότι οι απαντήσεις σε αξιολογήσεις χρηστών της Ιστοσελίδας, κοινοποιούνται στους ίδιους και ενδέχεται να δημοσιευθούν στην Ιστοσελίδα. Επιπλέον τα επίσημα στοιχεία επικοινωνίας χρηστών που μας υποβάλετε δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα.

Πόσο Καιρό τα Διατηρούμε

Ο Skroutz διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των Συνεργατών του για όσο χρόνο βρίσκεται σε ισχύ η συνεργασία. Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται επιπλέον για πέντε (5) έτη μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της συνεργασίας, ιδίως για φορολογικούς σκοπούς.

Μετά το πέρας της περιόδου αυτής και στην περίπτωση που δεν εκκρεμεί κάποια οικονομική οφειλή, δικαστική ή άλλη αμφισβήτηση ή ειδικό έννομο συμφέρον που να απορρέει από τη χρήση των Υπηρεσιών Skroutz, τα δεδομένα θα διαγράφονται ή θα ανωνυμοποιούνται.

Οι Δεσμεύσεις μας

Λαμβάνουμε καθημερινά τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με τα τελευταία τεχνολογικά πρότυπα και την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, είτε από εμάς είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό μας, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Τα Δικαιώματά σας

Μπορείτε να ελέγξετε, να διορθώσετε ή/και να διαγράψετε τα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή μέσα από τις ρυθμίσεις της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεργατών ή στέλνοντας σχετικό αίτημα στην ομάδα υποστήριξης συνεργατών.

Γενικότερα, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή αφενός να ενημερωθείτε για το κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από το Skroutz και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,
 • το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών (πχ διόρθωση ΑΦΜ),

καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας:

 • το δικαίωμα διαγραφής,
 • το δικαίωμα φορητότητας, το δικαίωμα δηλαδή να λάβετε και να διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία έχετε δώσει στο Skroutz, σε κατάλληλο μορφότυπο,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
 • το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, όπως στις περιπτώσεις εξυπηρέτησής σας από chatbots,
 • το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που τυχόν μας έχετε δώσει, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν την ανάκληση αυτή.

Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων σας, τα αιτήματα αυτά θα διαβιβάζονται και στους τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα αυτά τυχόν γνωστοποιήθηκαν από εμάς, στο πλαίσιο παροχής των Υπηρεσιών Skroutz.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς το Skroutz, στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες εξαιτίας πολυπλοκότητας του αιτήματός, ή/και του μεγάλου όγκου των αιτημάτων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σας αποκλειστικά για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του Skroutz:

Σκρουτζ Α.Ε.
Υπόψιν: Data Protection Officer
Αλέκου Παναγούλη 91, Τ.Κ 142 34 Νέα Ιωνία
[email protected]

Δικαίωμα Καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

(Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600).

Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.