Προμήθειες CPS ανά κατηγορία

Για προϊόντα άγνωστης κατηγορίας, το ποσοστό προμήθειας διαμορφώνεται στο 3.0%.