Προμήθειες CPS ανά κατηγορία

Για προϊόντα άγνωστης κατηγορίας, το ποσοστό προμήθειας διαμορφώνεται στο 2.4%.
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.