Κόστος συμμετοχής
Κόστος ετήσιας συνδρομής για το "Βασικό Πακέτο"
400 €
Eλάχιστο αρχικό απόθεμα
80,65 €
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται:

Προμήθεια πώλησης προϊόντος

Η προμήθεια πώλησης του προϊόντος καθορίζεται με βάση το τιμολογιακό group στο οποίο ανήκει.

Διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης στο 50% της προμήθειας ενός προϊόντος σε περίπτωση απόρριψης της παραγγελίας λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας.

Λήψη τιμοκαταλόγου (XLS)

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αφορούν καταστήματα εντός Ελλάδας.

Το ποσοστό πάγιας προμήθειας, για προϊόντα άγνωστης κατηγορίας, διαμορφώνεται στο 2.4%.

Η μη καταγεγραμμένη κίνηση CPS (Untracked CPS) χρεώνεται με CPC.