Επιχειρησιακά Στατιστικά Πληροφορίες

Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών

Το ποσοστό διεκπεραιωμένων παραγγελιών είναι ο δείκτης που δείχνει πόσες παραγγελίες ολοκληρώσατε (πόσες παραγγελίες παραδώσατε στην μεταφορική) σε σχέση με το σύνολο των παραγγελιών που σας ανατέθηκαν.

Παραγγελίες που διεκπεραιώθηκαν από το κατάστημα
Παραγγελίες που ανατέθηκαν στο κατάστημα

Ως διεκπεραιωμένες λογίζονται όλες οι παραγγελίες που παραδόθηκαν στη μεταφορική.

Ιδιαίτερες περιπτώσεις

 • Οι παραγγελίες που έχετε παραδώσει στη μεταφορική και στην πορεία αυτές ακυρώθηκαν από τον καταναλωτή θα προσμετρώνται ως διεκπεραιωμένες για το κατάστημά σας.
 • Οι παραγγελίες που ο καταναλωτής ακύρωσε πριν την ημερομηνία παραλαβής δεν θα προσμετρώνται καθόλου στο “Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών”.
 • Tην στιγμή που τρέχουν οι αξιολογήσεις επιχειρησιακής απόδοσης (Pro seller, Σύστημα αξιολόγησης επιχειρησιακής απόδοσης κ.α) δεν συμμετέχουν στην διεκπεραίωσης παραγγελιών οι παραγγελίες που είναι ανοιχτές προς απάντηση (αφαιρούνται τελείως από τον υπολογισμό).

Ποσοστό μη διεκπεραιωμένων παραγγελιών

Το σύνολο των διεκπεραιωμένων και μη διεκπεραιωμένων παραγγελιών συνιστούν τις παραγγελίες που σας έχουν ανατεθεί.

Υπάρχει περίπτωση να αποδεχτήκατε αρχικά παραγγελίες που τελικά δεν παραδώσατε στη μεταφορική είτε γιατί τις απορρίψατε εξ’ αρχής είτε εκ των υστέρων, είτε γιατί απορρίφθηκαν αυτόματα από τον μηχανισμό απόρριψης καθυστερημένων παραγγελιών. Επιπροσθέτως, υπάρχουν οι παραγγελίες που αφήσατε να λήξουν χωρίς απάντηση. Οι παραπάνω, λοιπόν, παραγγελίες στο συνολό τους αντιπροσωπεύουν το ποσοστό μη διεκπεραιωμένων παραγγελιών.

Το ποσοστό αυτό είναι ο δείκτης που σας δείχνει πόσες παραγγελίες αποτύχατε να υλοποιήσετε (παραδώσατε στην μεταφορική) για τον οποιοδήποτε λόγο συγκριτικά με αυτές που σας ανατέθηκαν.

Παραγγελίες που δεν διεκπεραιώθηκαν από το κατάστημα
Παραγγελίες που ανατέθηκαν στο κατάστημα

Πιο αναλυτικά είναι το άθροισμα των παραγγελιών που:

 • Έληξαν χωρίς απάντηση (Ποσοστό παραγγελιών που έληξαν)
 • Απορρίφθηκαν εξ αρχής από εσάς (Απόρριψη νέων παραγγελιών)
 • Απορρίφθηκαν εκ των υστέρων μετά από αποδοχή τους (Ποσοστό παραγγελιών που απορρίψατε καθυστερημένα)
 • Απορρίφθηκαν αυτόματα από τον μηχανισμό απόρριψης καθυστερημένων παραγγελιών (Ποσοστό παραγγελιών που απορρίφθηκαν αυτόματα)

Tαχύτητα διεκπεραίωσης παραγγελιών

Η “Ταχύτητα διεκπεραίωσης παραγγελιών” απεικονίζει το πόσο γρήγορα ένα κατάστημα ετοιμάζει τις παραγγελίες του και τις παραδίδει στη μεταφορική. Στον υπολογισμό της ταχύτητας διεκπεραίωσης λαμβάνονται υπόψιν μόνο οι παραγγελίες σε προϊόντα με διαθεσιμότητα “Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες”.

Στον υπολογισμό δεν προσμετρώνται (συνεπώς δεν επηρεάζουν αρνητικά το σκορ):

 • Οι παραγγελίες για προϊόντα με διαθεσιμότητα 4-10 ημέρες η μεγαλύτερη
 • Οι παραγγελίες που διακινούνται με μεταφορικές για ογκώδη αντικείμενα

Η ταχύτητα διεκπεραίωσης παραγγελιών αποτελεί κριτήριο για τη διεκδίκηση του σήματος Pro Seller.

Για τον υπολογισμό του στατιστικού θα αξιολογούνται στις παραγγελίες που αποδεχτήκατε τα παρακάτω κριτήρια:

 • Η ταχύτητα απόκρισης στην αποδοχή της παραγγελίας
 • Η επιλεγμένη ημέρα παραλαβής από τις διαθέσιμες εναλλακτικές ημερομηνίες
 • Η πραγματική ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας στη μεταφορική

Τι πρέπει να κάνω για να πετύχω υψηλή βαθμολογία στην ταχύτητα διεκπεραίωσης παραγγελιών;

Το κλειδί για να πετύχετε ένα υψηλό σκορ στην Ταχύτητα Διεκπεραίωσης Παραγγελιών, ώστε να έχετε περισσότερες πιθανότητες να λάβετε το σήμα Pro Seller, είναι:

 1. Η ημέρα που θα επιλέγετε να γίνει η παραλαβή από την μεταφορική να είναι η πιο άμεση μεταξύ των διαθέσιμων εναλλακτικών ημερομηνιών.
 2. Να παραδίδετε τις παραγγελίες στη μεταφορική την ημέρα που έχετε επιλέξει να γίνει η παραλαβή.

O συνδυασμός επιλογής της αμεσότερης ημέρας παραλαβής και της τήρησης της παράδοσης του δέματος προς τη μεταφορική αυτή την ημέρα θα αποδώσει το απόλυτο 10 στο σκορ του εν λόγω στατιστικού, εφόσον το πετύχετε σε όλες σας τις παραγγελίες.

Ποιες παραγγελίες καταγράφουν το καλύτερο σκορ;

Οι παραγγελίες που είχαν δηλωθεί την ημέρα με την πιο έγκαιρη παραλαβή και τελικά παρελήφθησαν την ίδια ημέρα.

Μπορώ να στέλνω παραγγελίες νωρίτερα από την ημέρα που δήλωσα;

Μπορείτε να στέλνετε παραγγελίες νωρίτερα από την ημέρα που δηλώσατε και αυτό δεν θα επηρεάζει αρνητικά το σκορ σας. Το σκορ σας θα επηρεάζεται αρνητικά στην περίπτωση που καθυστερείτε να παραδώσετε στην μεταφορική την παραγγελία σε σχέση με την επιλεγμένη ημέρα.Σκοπός είναι να παραδώσετε τις παραγγελίες το συντομότερο δυνατό.

Παράδειγμα:

Παραγγελία Επιλεγμένη ημέρα παραλαβής Πραγματική ημέρα παραλαβής Σκορ
Παραγγελία Α διαθέσιμη διαθέσιμη Η Παραγγελία Α παίρνει το καλύτερο δυνατό σκορ.
Παραγγελία Β διαθέσιμη διαθέσιμη (νωρίτερη παράδοση) * Η Παραγγελία Β παίρνει το αμέσως επόμενο καλύτερο σκορ.
Παραγγελία Γ Τελευταία διαθέσιμη +1 ημέρα από την τελευταία διαθέσιμη (καθυστερημένη παράδοση) Η Παραγγελία Γ παίρνει το χειρότερο δυνατό σκορ.

*Από την στιγμή που έχετε επιλέξει όχι την αμεσότερη ημέρα παραλαβής αλλά την αμέσως επόμενη (δηλαδή, την δεύτερη αμεσότερη ημέρα προς παραλαβή), τότε η παραγγελία δεν θα πάρει το υψηλότερο δυνατό σκορ. Στην περίπτωση, βέβαια, που έχετε ετοιμάσει την παραγγελία νωρίτερα μπορείτε να την παραδώσετε στη μεταφορική για να βελτιώσετε το σκορ της.

Διαχείριση πρωινών και απογευματινών παραγγελιών

Οι πρωινές παραγγελίες είναι αυτές που σας ανατίθενται πριν τις 14:00 και οι απογευματινές αυτές που σας ανατίθενται μετά τις 14:00. Έχουμε επιλέξει να σας δείχνουμε ξεχωριστά το σκορ για τις πρωινές και τις απογευματινές παραγγελίες. Αυτό θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε διαφορές σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεστε τις δύο κατηγορίες παραγγελιών. Θα μπορείτε να συγκρίνετε, δηλαδή, τον χρόνο που σας χρειάζεται για να απαντήσετε στην ανάθεσή τους ή στις επιλογές ημερών παράδοσης.

Ανάλογα με την επιχειρησιακή λειτουργία του καταστήματός σας, ενδεχομένως οι απογευματινές παραγγελίες να χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης από τις πρωινές. Για παράδειγμα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας πως εάν ο προμηθευτής ενός προϊόντος λάβει την παραγγελία σας απόγευμα, ίσως να μην μπορεί να την παραδώσει την επόμενη εργάσιμη αλλά την μεθεπόμενη.

Χρόνος Απόκρισης

Ο χρόνος που μεσολάβησε από τη στιγμή της ανάθεσης των παραγγελιών στο κατάστημά σας μέχρι την απάντηση του καταστήματος. Ο χρόνος υπολογίζεται για το 90% των παραγγελιών και λαμβάνουμε υπόψη μόνο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00-18:00*). Δεν προσμετρώνται οι ακυρωμένες παραγγελίες από τον χρήστη.

* Ως εργάσιμες ώρες και ημέρες υπολογίζεται το διάστημα 09:00 - 18:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός επίσημων αργιών). Για παράδειγμα, μια παραγγελία που θα φτάσει στο κατάστημα στις 18:01 την Παρασκευή το απόγευμα, ο χρόνος απόκρισης θα αρχίσει να μετράει από τη Δευτέρα το πρωί στις 09:00.

Επιστροφές λόγω λάθους/ελαττωματικού προϊόντος

To ποσοστό των “Επιστροφών λόγω λάθους/ελαττωματικού προϊόντος” αποτελεί το σύνολο των παραγγελιών με προϊόντα που επιστράφηκαν από τους πελάτες - με τις παρακάτω αιτιολογίες - , σε σχέση με τις συνολικές παραγγελίες που αναλάβατε να διεκπεραιώσετε στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 • Παραλαβή λάθους προϊόντος
 • Παραλαβή λιγότερων τεμαχίων
 • Δεν περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος
 • Παραλαβή διαφορετικού μεγέθους από αυτό που παρήγγειλε ο χρήστης
 • Παραλαβή κατεστραμμένου προϊόντος - μη επαρκής συσκευασία από το κατάστημα

Το Skroutz ωθεί τους χρήστες να διαλέξουν τον σωστό λόγο επιστροφής με κατάλληλα λεκτικά κατά την υποβολή του αιτήματος επιστροφής. Μετέπειτα οι ομάδες μας ελέγχουν με φωτογραφίες την κατάσταση του επιστρεπτέου προϊοντος προτού εγκριθεί το αίτημα για τους προαναφερθέντες λόγους.

Ποσοστό αξίας αποζημιώσεων επί του συνολικού τζίρου

Η συνολική αξία των προϊόντων για τα οποία αποζημιωθήκατε ενώ επιστράφηκαν ή δεν παραδόθηκαν στους πελάτες σε σχέση με το συνολικό τζίρο του καταστήματός σας στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε περισσότερα στην Πολιτική αποζημίωσης προϊόντων.

Αξία Αποζημιώσεων

Η αξία των προϊόντων για τα οποία αποζημιωθήκατε ενώ επιστράφηκαν ή δεν παραδόθηκαν στους πελάτες για παραγγελίες στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.