Πληροφορίες για τα Αναπηρικά Αμαξίδια

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία Αναπηρικά Αμαξίδια θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα/τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και να είναι σύμφωνος με την συσκευασία του προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα, ο τίτλος πρέπει να αναφέρει:

Το είδος του προϊόντος

Ενδεικτικό παράδειγμα:
  • Mobiak Basic I Αναπηρικό Αμαξίδιο 0808383

Το model name του προϊόντος, εφόσον υπάρχει σύμφωνα με τον κατασκευαστή

Ενδεικτικό παράδειγμα:
  • Mobiak Basic II Αναπηρικό Aμαξίδιο 0808483

Το μέγεθος του προϊόντος,
πχ: σε εκατοστά (cm)

Ενδεικτικό παράδειγμα:
  • Mobiak Gemini 12' 0811303 43cm

Εικόνα (image link)

Η εικόνα του προϊόντος

Η φωτογραφία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική του προϊόντος και να απεικονίζει με ευκρίνεια ολόκληρο το προβαλλόμενο προϊόν, σε λευκό ή γκρι ομοιόμορφο φόντο, χωρίς να περιλαμβάνονται σκιές, λογότυπα ή υδατογραφήματα.

Γενικές οδηγίες για τις εικόνες μπορείτε να δείτε εδώ.


MPN

Το part number του προϊόντος

Το part number είναι ο μοναδικός αριθμός που δίνει ο κατασκευαστής στο προϊόν.

Το MPN πρέπει να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του αρχείου XML ή εναλλακτικά να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος, σε όσα προϊόντα υπάρχει σύμφωνα με τον κατασκευαστή (όχι τον εισαγωγέα).

Ενδεικτικό παράδειγμα:
  • Mobiak Basic IV Αναπηρικό Αμαξίδιο Εσωτερικού Χώρου 0810170

Κατασκευαστής (manufacturer)

O κατασκευαστής του προϊόντος

Η πληροφορία του κατασκευαστή μπορεί να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος ή εναλλακτικά να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο στο αρχείο XML. Θα πρέπει να συμπληρώνεται ο ίδιος ο κατασκευαστής (όχι ο εισαγωγέας). Στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν ταξινομούνται ΟΕΜ προϊόντα.


Χρώμα (color)

Το χρώμα του προϊόντος

Το χρώμα του προϊόντος πρέπει να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο (color) στο αρχείο XML ή εναλλακτικά στον τίτλο του προϊόντος και να είναι σύμφωνο με την ονομασία χρώματος που δίνει ο κατασκευαστής.

Το χρώμα που αναγράφεται στο πεδίο color πρέπει να συμφωνεί απόλυτα με το χρώμα προϊόντος που προβάλλεται στην κεντρική εικόνα.

Στην περίπτωση που ένα προϊόν διατίθεται σε διαφορετικά χρώματα, πρέπει να αποστέλλεται σε διακριτές εγγραφές ανά χρώμα στο αρχείο XML.

Ενδεικτικό παράδειγμα
  • Mobiak Gemini 12' 0811302 46cm Black

Επισημάνσεις

Στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων τα διαφορετικά μεγέθη στα οποία διατίθεται το εκάστοτε προϊόν, θα πρέπει να αποστέλλονται ως ξεχωριστές εγγραφές/προϊόντα στο XML αρχείο.