Πληροφορίες για βοηθήματα κατάκλισης

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία βοηθήματα κατάκλισης και συγκεκριμένα στις κατηγορίες αεροστρώματα & αντλίες κατάκλισης, μαξιλάρια & κουλούρες κατάκλισης και προστατευτικά κατάκλισης πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές στο αρχείο XML.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και να είναι σύμφωνος με την συσκευασία του προϊόντος.

Πιο συγκεκριμένα, ο τίτλος πρέπει να αναφέρει:

Είδος

Το είδος του προϊόντος θα πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο.

Ενδεικτικό παράδειγμα
  • Mobiak Κουλούρα Κατακλίσεων 0806161

Μοντέλο (model name)

Το model name του προϊόντος πρέπει να αναγράφεται εφόσον υπάρχει σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

Ενδεικτικό παράδειγμα
  • Vita Orthopaedics Verde Υποπτέρνια Κατάκλισης 10-2-061

Τυχόν επιπρόσθετα χαρακτηριστικά αναγράφονται στον τίτλο

Διαστάσεις

Στην περίπτωση που κάποιο προϊόν διατίθεται από τον κατασκευαστή σε διαφορετικές διαστάσεις, θα πρέπει οι διαστάσεις να αναγράφονται στον τίτλο του προϊόντος και κάθε διαφορετική διάσταση να αποστέλλεται ως ξεχωριστό προϊόν / εγγραφή στο αρχείο XML.

Ενδεικτικό παράδειγμα
  • Vita Orthopaedics Gelcell G2 Mαξιλάρι Κατάκλισης Υψηλού Ρίσκου 43x43x5cm

Εικόνα (image link)

Η κύρια φωτογραφία του προϊόντος

Η φωτογραφία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική του προϊόντος και να απεικονίζει με ευκρίνεια ολόκληρο το προβαλλόμενο προϊόν, σε λευκό ή γκρι ομοιόμορφο φόντο, χωρίς να περιλαμβάνονται σκιές, λογότυπα ή υδατογραφήματα.

Γενικές οδηγίες για τις εικόνες μπορείτε να δείτε εδώ.


MPN

Το part number του προϊόντος

Το part number είναι ο μοναδικός αριθμός που δίνει ο κατασκευαστής στο προϊόν.

Το MPN πρέπει να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του αρχείου XML ή εναλλακτικά να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος, σε όσα προϊόντα υπάρχει σύμφωνα με τον κατασκευαστή (όχι τον εισαγωγέα).

Ενδεικτικό παράδειγμα
  • Mobiak Στρώμα Κατακλίσεων Με Κυψέλες Και Αεραντλία 0223005

Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Η πληροφορία του κατασκευαστή μπορεί να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος ή εναλλακτικά να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο στο αρχείο XML. Θα πρέπει να συμπληρώνεται ο ίδιος ο κατασκευαστής (όχι ο εισαγωγέας).


Χρώμα (color)

Το χρώμα του προϊόντος

Το χρώμα του προϊόντος πρέπει να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο (color) στο αρχείο XML ή εναλλακτικά στον τίτλο του προϊόντος και να είναι σύμφωνο με την ονομασία χρώματος που δίνει ο κατασκευαστής.

Το χρώμα που αναγράφεται στο πεδίο color πρέπει να συμφωνεί απόλυτα με το χρώμα του προϊόντος που προβάλλεται στην κεντρική εικόνα.

Στην περίπτωση που ένα προϊόν διατίθεται σε διαφορετικά χρώματα, πρέπει να αποστέλλονται διακριτές εγγραφές ανά χρώμα στο αρχείο XML.

Ενδεικτικό παράδειγμα εγγραφής
<name>Anatomic Line Μαξιλάρι Κατάκλισης Κουλούρα Λευκό 5114</name>
<color>Λευκό</color>