Πληροφορίες για Βερνίκια

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία Βερνίκια πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές στο αρχείο XML.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Πιο συγκεκριμένα, στον τίτλο πρέπει να αναφέρονται:

Το υλικό εφαρμογής

Όπως Deck, μετάλλου, ξύλου, πέτρας

Ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Vivechrom Βερνίκι Επιφανείας Ξύλου Vivelux 2.5lt Διάφανο Γυαλιστερό
 • Bondex Λάδι Εμποτισμού Decking Oil 2.5lt Διάφανο
 • Βερνίκι Μετάλλων Mobilac Διάφανο Γυαλιστερό 1Lt Χρωτέχ
 • Benjamin Moore Βερνίκι Πέτρας Concrete Stain 078 0.75lt Διάφανο

Η στιλπνότητα περιγραφικά

Όπως ματ, σατινέ, γυαλιστερό

Ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Berling Βερνίκι Ilma Pu 0.75lt Διάφανο Σατινέ
 • Vivechrom Βερνίκι Επιφανείας Vivelux 0.75lt Γυαλιστερό
 • Bondex Βερνίκι Εμποτισμού Wood Protection 0.75lt Walnut Ματ

Η χωρητικότητα ή το βάρος

Όπως lt ή ml

Ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Vitex Βερνίκι Lussolac 0.75lt Όρεγκον Γυαλιστερό
 • Johnstone’s Woodstain Matt Kαρυδιά (Walnut) 750ML

Το χρώμα (ή άχρωμο αν πρόκειται για διάφανο βερνίκι)

Μπορεί να δοθεί εναλλακτικά στο αντίστοιχο πεδίο color του XML αρχείου σας.

Ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Βερνίκι ξύλου Vivechrom Vivelack έγχρωμο γυαλιστερό 0,75lt Καστανιά
 • ER-LAC Βερνίκι Επιφανείας Floor Varnish 1lt Διάφανο Γυαλιστερό

Σε περίπτωση που ένα προϊόν διατίθεται σε διαφορετικές παραλλαγές (χρώματος ή μεγέθους) θα πρέπει να αποστέλλεται ως ξεχωριστή εγγραφή στο XML αρχείο.

Ενδεικτικό παράδειγμα:

 • <name>DUROSTICK D-12 Βερνίκι Πέτρας Διαλύτου 1Lt (NT1201)</name>
 • <name>DUROSTICK D-12 Βερνίκι Πέτρας Διαλύτου 4Lt (NT1204)</name>

Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Εφόσον το προϊόν διατίθεται από επίσημο κατασκευαστή, πρέπει να αναγράφεται στο σχετικό πεδίο του xml αρχείου ή εναλλακτικά στον τίτλο του προϊόντος. Σε περιπτώσεις μη επώνυμων προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το λεκτικό OEM.

Ενδεικτικό παράδειγμα:
 • <name>Royal Talens 003 Picture Varnish Matt Βερνίκι Λαδιού Ματ 75ml</name>
  <manufacturer>Royal Talens</manufacturer>

MPN

Το part number του προϊόντος

Εάν διατίθεται μοναδικός κωδικός από τον κατασκευαστή, τότε πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο MPN του αρχείου XML ή εναλλακτικά να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος.

Ενδεικτικό παράδειγμα
 • <name>Βερνίκι εμποτισμού πέτρας νερού D-72 DUROSTICK - 5204277326015 750ml</name>
  <mpn>5204277326015</mpn>

Εικόνα (image link)

Η κύρια φωτογραφία του προϊόντος

Η εικόνα που αποστέλλεται μέσω του XML αρχείου, θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική του προϊόντος που αντιστοιχεί στο εκάστοτε μοντέλο.

Ενδεικτικό παράδειγμα

Vivechrom Ακρυλικό Βερνίκι Πέτρας Vivestone 0.75lt

Κύρια φωτογραφία του προϊόντος - Ναι

Ναι