Πληροφορίες για ρακέτες τένις

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία ρακέτες τένις πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές στο αρχείο XML.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να έχει συγκεκριμένη δομή και να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται στον τίτλο των προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία "Ρακέτες Τένις" είναι τα παρακάτω:

Κατασκευαστής

Πρέπει στον τίτλο να εμφανίζεται ο κατασκευαστής του προϊόντος.

Ενδεικτικό παράδειγμα:
  • Babolat Pd Strung No Cover Ρακέτα για Τένις - 300 γρ 102435-136 Blue

Μοντέλο

Πρέπει στον τίτλο να εμφανίζεται το model name, σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

Ενδεικτικό παράδειγμα:
  • Babolat Pd Team Strung No Cover Ρακέτα Για Τένις - 285 γρ 102441-146 Blue

Είδος ρακέτας

Πρέπει στον τίτλο να εμφανίζεται το είδος της ρακέτας, όπως Ενηλίκων, Παιδική.

Ενδεικτικό παράδειγμα:
  • Wish 2600 23" 42050 Παιδική Ρακέτα Τένις με Πλέγμα Μπλε

Πλέξη ρακέτας

Πρέπει στον τίτλο να υπάρχει αναφορά στην πλέξη ή αν είναι άπλεχτη.

Για κάθε προΪόν που διατίθεται με άλλο είδος πλέξης θα πρέπει να δημιουργείται διαφορετική εγγραφή.

Ενδεικτικό παράδειγμα:
  • Ρακέτα Ενηλίκων Prince Attack 21 (άπλεχτη) Κόκκινη / Μαύρη

Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Ο κατασκευαστής του προϊόντος πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο manufacturer στο αρχείο XML ή εναλλακτικά να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος.

Ενδεικτικό παράδειγμα εγγραφής:
<manufacturer>Babolat</manufacturer>

MPN (part number)

Το part number του προϊόντος

Εάν διατίθεται μοναδικός κωδικός για το προϊόν από τον κατασκευαστή, τότε πρέπει να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο (MPN) στο αρχείο XML. Εναλλακτικά, η πληροφορία του MPN μπορεί να εμφανίζεται και στον τίτλο.

Ενδεικτικό παράδειγμα εγγραφής:
<mpn>102435-136</mpn>

Μέγεθος (size)

To μέγεθος του προϊόντος

Θα πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο size το μέγεθος της λαβής της ρακέτας πχ 1,2,3 .

Σε περίπτωση που η ρακέτα δεν διαθέτει size θα πρέπει να συμπληρώσετε το λεκτικό One Size.

Ενδεικτικό παράδειγμα εγγραφής:
<size>1,2,3</size>
<size>one size</size>

Προτείνεται παράλληλα με το πεδίο Μέγεθος (size) να συμπληρώνεται και το πεδίο Παραλλαγές μεγέθους προϊόντων (Size Variations). Οι τεχνικές προδιαγραφές για την προσθήκη του νέου πεδίου στο XML περιγράφονται αναλυτικά στο Skroutz XML data feed specification.


Εικόνα (image)

Η εικόνα του προϊόντος

Η φωτογραφία του προϊόντος πρέπει να απεικονίζει με ευκρίνεια ολόκληρο το προβαλλόμενο προϊόν χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σκιές, λογότυπα ή υδατογραφήματα, ή άλλα προϊόντα που δεν αφορούν το κύριο προϊόν.

Η κύρια εικόνα πρέπει να απεικονίζει το προϊόν μόνο, όχι σε πολλαπλές όψεις κι όχι προβαλλόμενο μαζί με άλλο μοντέλο, ή στη συσκευασία του.

Το προϊόν που απεικονίζεται στην εικόνα πρέπει να συμβαδίζει με το προϊόν που αναγράφεται στον τίτλο, π.χ. Συγκεκριμένη απόχρωση, χαρακτηριστικά.

Ιδανικά να περιλαμβάνονται και additional images με άλλες όψεις του προϊόντος.

Γενικές οδηγίες για τις εικόνες μπορείτε να δείτε εδώ.

Εικόνα προϊόντος - Ναι

Ναι


Περιγραφή (description)

Η περιγραφή του προϊόντος

Θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην περιγραφή του προϊόντος τα παρακάτω:

  • Βάρος ρακέτας - gr
  • Μήκος ρακέτας - cm ή in
  • Εμβαδό κεφαλής - cm² ή sq.in.
  • Επίπεδο παίκτη: Αγωνιστικό, Προχωρημένο, Μεσαίο, Αρχάριο
Ενδεικτικό παράδειγμα
<description> Βάρος ρακέτας: 305 gr, Μήκος ρακέτας: 27in / 68.5cm, Εμβαδό κεφαλής: 100 cm², Επίπεδο παίκτη: Προχωρημένο </description>