Πληροφορίες για αθλητιατρικά

Τα προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες αθλητιατρικών: ζώνες μέσης, επιγονατίδες, περιαγκωνίδες, επιστραγαλίδες, περικάρπια, περικνημίδες και επιμηρίδες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές στο αρχείο XML.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και να είναι σύμφωνος με την συσκευασία του προϊόντος.

Πιο συγκεκριμένα, ο τίτλος πρέπει να αναφέρει:

Είδος

Το είδος του προϊόντος

Ενδεικτικό παράδειγμα
  • Ενδεικτικό παράδειγμα: Lifefit Επιγονατίδα F-BN303

Μοντέλο (model name)

Το μοντέλο (model name) του προϊόντος εφόσον υπάρχει

Ενδεικτικό παράδειγμα
  • Ortholand Exoform Ankle Brace Νάρθηκας Ποδοκνημικής

Εικόνα (image link)

Η εικόνα του προϊόντος

Η φωτογραφία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική του προϊόντος και να απεικονίζει με ευκρίνεια ολόκληρο το προβαλλόμενο προϊόν, σε λευκό ή γκρι ομοιόμορφο φόντο, χωρίς να περιλαμβάνονται σκιές, λογότυπα ή υδατογραφήματα.

Η κεντρική εικόνα μπορεί να προβάλλει είτε το προϊόν μόνο του, είτε φορεμένο σε μοντέλο.


MPN

Το part number του προϊόντος

Το part number είναι ο μοναδικός αριθμός που δίνει ο κατασκευαστής στο προϊόν.

Το MPN πρέπει να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του αρχείου XML ή εναλλακτικά να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος, σε όσα προϊόντα υπάρχει σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

Ενδεικτικό παράδειγμα
  • Ζώνη Οσφύος 0185

Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Η πληροφορία του κατασκευαστή μπορεί να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος ή εναλλακτικά να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο στο αρχείο XML. Στις συγκεκριμένες κατηγορίες ταξινομούνται προϊόντα αγνώστου κατασκευαστή (ΟΕΜ).


Χρώμα (color)

Το χρώμα του προϊόντος

Το χρώμα του προϊόντος πρέπει να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο (color) στο αρχείο XML ή εναλλακτικά στον τίτλο του προϊόντος.

Στην περίπτωση που ένα προϊόν διατίθεται σε διαφορετικά χρώματα, πρέπει να αποστέλλεται σε διακριτές εγγραφές ανά χρώμα στο αρχείο XML.


Μέγεθος (size)

Τα μεγέθη του προϊόντος

Στο πεδίο size του αρχείου XML πρέπει να αποστέλλονται μόνο τα διαθέσιμα μεγέθη του προϊόντος και να συμφωνούν με τα αντίστοιχα μεγέθη που προβάλλονται στη σελίδα του προϊόντος στο e-shop. Διαφορετικές εγγραφές ανά μέγεθος ή εγγραφές χωρίς τα διαθέσιμα μεγέθη δεν είναι αποδεκτές.

Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των μεγεθών μπορείτε να δείτε εδώ.

Προτείνεται παράλληλα με το πεδίο Μέγεθος (size) να συμπληρώνεται και το πεδίο Παραλλαγές μεγέθους προϊόντων (Size Variations). Οι τεχνικές προδιαγραφές για την προσθήκη του νέου πεδίου στο XML περιγράφονται αναλυτικά στο Skroutz XML data feed specification.


Επισημάνσεις

Στις περιπτώσεις που το προϊόν αφορά το δεξί ή το αριστερό μέρος του σώματος, το αντίστοιχο λεκτικό θα πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος. Το κάθε μέρος θα πρέπει να αποστέλλεται ως ξεχωριστό προϊόν/εγγραφή με τα αντίστοιχα διαθέσιμα μεγέθη να είναι συμπληρωμένα στο πεδίο size του αρχείου XML για το καθένα.

Στις περιπτώσεις όπου η τιμή του προϊόντος διαφοροποιείται ανά μέγεθος, θα πρέπει κάθε size με διαφορετικό κόστος, να αποστέλλεται ως ξεχωριστό προϊόν/εγγραφή στο αρχείο XML.