Πληροφορίες για αθλητική μόδα

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία της αθλητικής μόδας πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Περιεχόμενα

Μέγεθος (size)

To μέγεθος του προϊόντος

Στο πεδίο size του αρχείου XML πρέπει να αποστέλλονται μόνο τα διαθέσιμα μεγέθη των προϊόντων και να συμφωνούν με τα αντίστοιχα μεγέθη που προβάλλονται στη σελίδα του προϊόντος στο e-shop.

Τα προϊόντα που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Προτείνεται παράλληλα με το πεδίο Μέγεθος (size) να συμπληρώνεται και το πεδίο Παραλλαγές μεγέθους προϊόντων (Size Variations). Οι τεχνικές προδιαγραφές για την προσθήκη του νέου πεδίου στο XML περιγράφονται αναλυτικά στο Skroutz XML data feed specification.

Παπούτσια

Numerical sizes

Τα μεγέθη που δηλώνονται για τα παπούτσια πρέπει να είναι αριθμητικά και να συνοδεύονται από το σύστημα μέτρησης στο οποίο αντιστοιχούν

Αποδεκτά συστήματα μέτρησης: EU, UK, US

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • <size>EU 38, EU 40, EU 44</size>
 • <size>UK 1, UK 2, UK 4, UK 5.5, UK 6.5, UK 7.5, UK 8.5, UK 12</size>
 • <size>US 2 US 4.5, US 5, US 8, US 10.5, US 14</size>

Σε περίπτωση που το διαθέσιμο μέγεθος ενός προϊόντος διατίθεται σε εύρος από τον κατασκευαστή, τότε αυτό δηλώνεται με παύλα (-) και με αυτόν τον τρόπο προβάλλεται στα αποτελέσματα των αναζητήσεων για το προϊόν.

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • <size>EU 38-40</size>
 • <size>UK 2.5-5, UK 7-9.5</size>
 • <size>US 0.5-3, US 4.5-5.5, US 8-9</size>
Σημείωση: Τα αριθμητικά μεγέθη που δηλώνονται μόνο με αριθμό, χωρίς ένδειξη συστήματος (π.χ. <size>38, 40, 42<size>), θεωρείται ότι αντιστοιχούν στο σύστημα μέτρησης EU.

Παντελόνια

Τα μεγέθη για τα παντελόνια μπορούν να δηλώνονται με μία από τις παρακάτω μορφές:

International System (IS)

Ενδεικτικό παράδειγμα
 • <size>XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL</size>

Numerical sizes

Στην περίπτωση που τα μεγέθη των προϊόντων είναι αριθμητικά πρέπει να αναγράφεται και το σύστημα μέτρησης στο οποίο αντιστοιχούν.

Αποδεκτά συστήματα μέτρησης: EU, UK, US, WL (Waist/Length)

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • <size>EU 32, EU 36, EU 40, EU 44</size>
 • <size>UK 4, UK 6, UK 12, UK 14, UK 18, UK 24</size>
 • <size>US 2 US 4, US 8, US 16, US 22, US 26</size>
 • <size>WL 24, WL 28, EU 30, WL 42</size>

Σε περίπτωση που ένα παντελόνι χαρακτηρίζεται από δύο μεγέθη, waist και length, τότε μπορούν να δηλωθούν και τα δύο νούμερα με τη χρήση της καθέτου "/".

Ενδεικτικό παράδειγμα
Γυναικείο Τζιν Παντελόνι MyBrand με μέγεθος: Μέση (waist) 36 και μήκος (length) 34
 • <size>WL 36/34</size>

Μπλούζες

Τα μεγέθη για τις μπλούζες μπορούν να δηλώνονται με μία από τις παρακάτω μορφές:

International System (IS)

Ενδεικτικό παράδειγμα
 • <size>XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL</size>

Numerical sizes

Στην περίπτωση που τα μεγέθη των προϊόντων είναι αριθμητικά πρέπει να αναγράφεται και το σύστημα μέτρησης στο οποίο αντιστοιχούν.

Αποδεκτά συστήματα μέτρησης: EU, UK, US

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • <size>EU 28, EU 36, EU 40, EU 56</size>
 • <size>UK 4, UK 6, UK 12, UK 14, UK 18, UK 24, UK 40, UK 46</size>
 • <size>US 2 US 4, US 8, US 16, US 28, US 36, US 42</size>

Σε περίπτωση που το διαθέσιμο μέγεθος ενός προϊόντος διατίθεται σε εύρος από τον κατασκευαστή, τότε αυτό δηλώνεται με παύλα (-) και με αυτόν τον τρόπο προβάλλεται στα αποτελέσματα των αναζητήσεων για το προϊόν.

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • <size>EU 32-36, EU 38-46</size>
 • <size>UK 4-6, UK 12-18, UK 24-28</size>
 • <size>US 4-8, US 10-16</size>