Πληροφορίες για λάστιχα ψαροντούφεκου

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία λάστιχα ψαροντούφεκου πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να έχει συγκεκριμένη δομή και να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται στον τίτλο των προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία "Λάστιχα Ψαροντούφεκου" είναι τα παρακάτω:

Κατασκευαστής

Πρέπει στον τίτλο να εμφανίζεται ο κατασκευαστής του προϊόντος, πχ. XDive

Ενδεικτικό παράδειγμα
  • XDive Pure Latex με Ρακόρ Φ16mm 52cm 1τμχ 65752

Μοντέλο

Πρέπει στον τίτλο να εμφανίζεται το model name, σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

Ενδεικτικό παράδειγμα
  • XDive Pure Latex με Ρακόρ Φ16mm 52cm1τμχ 65752

Διαστάσεις του προϊόντος

Πρέπει στον τίτλο να εμφανίζεται το πάχος σε mm και μήκος σε cm του προϊόντος.

Ενδεικτικό παράδειγμα
  • XDive Pure Latex με Ρακόρ Φ16mm 52cm 1τμχ 65752

Είδος του λάστιχου

Πρέπει στον τίτλο να εμφανίζεται το είδος του Λάστιχου.
πχ. Με Ρακόρ, Δετά / Θηλιάς, Μέτρου κ.τ.λ.
Αν δίνεται ανά μέτρο θα χρειαστεί να αναγράφετε τα ακριβή μέτρα του λάστιχου.

Ενδεικτικό παράδειγμα
  • XDive Pure Latex με Ρακόρ Φ16mm 52cm 1τμχ 65752

Ποσότητα λάστιχων που περιλαμβάνει η συσκευασία

Πρέπει στον τίτλο να εμφανίζεται η ποσότητα της συσκευασίας. Αν ο τίτλος είναι για 1 τεμάχιο, μπορεί να υπάρχει η αναφορά “Λάστιχο”, στην περίπτωση 2 τεμαχίων, μπορεί να υπάρχει η αναφορά “Λάστιχα”.
πχ 1 τεμάχιο, 2 τεμάχια κ.τ.λ.

Ενδεικτικό παράδειγμα
  • XDive Pure Latex με Ρακόρ Φ16mm 52cm 1τμχ 65752

Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Ο κατασκευαστής του προϊόντος πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο manufacturer του αρχείου XML ή εναλλακτικά να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος.

Ενδεικτικό παράδειγμα εγγραφής:
  • <manufacturer>XDIVE</manufacturer>

MPN

To part number του προϊόντος

Εάν διατίθεται μοναδικός κωδικός για το προϊόν από τον κατασκευαστή, τότε πρέπει να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο MPN του αρχείου XML ή εναλλακτικά να αναγράφεται και στον τίτλο του προϊόντος.

Ενδεικτικό παράδειγμα εγγραφής:
  • <mpn>M2004J19G</mpn>

Εικόνα (image link)

Η κύρια φωτογραφία του προϊόντος

Η φωτογραφία του προϊόντος πρέπει να απεικονίζει το ακριβές προϊόν.

Γενικές οδηγίες για τις εικόνες μπορείτε να δείτε εδώ.

Προαιρετικά, η φωτογραφία θα χρειαστεί να απεικονίζει τα ακριβή τεμάχια του προϊόντος.
Κύρια φωτογραφία του προϊόντος - Ναι

Ναι