Πληροφορίες για ηλιακούς θερμοσίφωνες

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των ηλιακών θερμοσιφώνων πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να έχει συγκεκριμένη δομή και να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται στον τίτλο ενός ηλιακού θερμοσίφωνα είναι τα παρακάτω:

Τρόπος λειτουργίας ηλιακού θερμοσίφωνα
Πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο το λεκτικό "διπλής ενέργειας" για όσα προϊόντα λειτουργούν με χρήση ήλιου και ρεύματος, ή το λεκτικό "τριπλής ενέργειας" για όσα προϊόντα λειτουργούν με χρήση ήλιου, ρεύματος και λέβητα.
Υλικό δοχείου
Ένας ηλιακός θερμοσίφωνας μπορεί να διαθέτει δοχείο από Glass, Inox, Χαλκό. Η πληροφορία αυτή χρειάζεται να αναγράφεται στον τίτλο.
Ειδικά χαρακτηριστικά
Στην περίπτωση που ο ηλιακός θερμοσίφωνας διαθέτει επιπλέον ειδικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει επίσης να αναφέρονται στον τίτλο του προϊόντος. Κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι: compact, κενού, χαμηλού ύψους, οριζόντιου συλλέκτη, κ.λ.π.

Εικόνα προϊόντος (image)

Η κύρια φωτογραφία του προϊόντος

Η φωτογραφία που θα σταλεί στο XML πρέπει να απεικονίζει το ακριβές μοντέλο του προϊόντος και όχι κάποιο παραπλήσιο.

Για παράδειγμα, ένας ηλιακός θερμοσίφωνας με δύο συλλέκτες θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτογραφία προϊόντος με δύο συλλέκτες και όχι με έναν.


Τιμή (price)

Η τελική τιμή του προϊόντος

Η τιμή που κοινοποιείται στο Skroutz πρέπει να είναι η τελική τιμή του προϊόντος και θα πρέπει να αφορά σε πλήρως λειτουργικό προϊόν.

Το προϊόν που θα επιλέξει ο καταναλωτής δεν πρέπει να χρειάζεται πρόσθετα μέρη για την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του (π.χ. kit συναρμολόγησης κ.λ.π.).


Προϊόντα που εξαιρούνται

Στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν είναι δυνατή η ταξινόμηση των παρακάτω:

Κοντινές παραλλαγές του ίδιου προϊόντος στη χωρητικότητα (lt)
Για παράδειγμα, εάν στο XML αποστέλλονται οι τρεις παρακάτω εγγραφές, στο Skroutz θα εμφανιστεί μόνο η μία από αυτές.
  • Sonne Phaethon 160lt/2.4m² Χαλκός Τριπλής Ενέργειας
  • Sonne Phaethon 150lt/2.4m² Χαλκός Τριπλής Ενέργειας
  • Sonne Phaethon 140lt/2.4m² Χαλκός Τριπλής Ενέργειας
Πολλαπλές παραλλαγές στα τετραγωνικά μέτρα του συλλέκτη (m²), για την ίδια χωρητικότητα δοχείου
Για παράδειγμα, εάν στo XML αποστέλλονται οι παρακάτω εγγραφές, στο Skroutz θα εμφανιστούν το πολύ δύο εξ αυτών.
  • Sonne Phaethon 160lt/2.3m² Χαλκός Τριπλής Ενέργειας
  • Sonne Phaethon 160lt/2.4m² Χαλκός Τριπλής Ενέργειας
  • Sonne Phaethon 160lt/2.5m² Χαλκός Τριπλής Ενέργειας
  • Sonne Phaethon 160lt/2.6m² Χαλκός Τριπλής Ενέργειας
Παραλλαγές στη βάση στήριξης
Για παράδειγμα, ηλιακός θερμοσίφωνας κεραμοσκεπής.
Προϊόντα με μη επιλεκτικούς συλλέκτες και γαλβανιζέ δοχεία

Απαραίτητα έγγραφα

Τα προϊόντα που ταξινομούνται στην κατηγορία "Ηλιακοί θερμοσίφωνες", είναι απαραίτητο να διαθέτουν τα παρακάτω:

Σήμα / Trademark
Κατατεθειμένο Εμπορικό Σήμα / Trademark της μάρκας του προϊόντος.
Δήλωση συμμόρφωσης
Σήμανση CE της μάρκας του προϊόντος που προβάλλεται ή του κατασκευαστή.
Έκθεση δοκιμών
Έκθεση δοκιμών από το Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", ή από οποιοδήποτε άλλο επίσημο φορέα πιστοποίησης.
Σημείωση: Τα παραπάνω έγγραφα ενδέχεται να ζητηθούν σε ηλεκτρονική μορφή στην περίπτωση που το brand του προϊόντος δεν υπάρχει ήδη καταχωρημένο στο Skroutz.