Πληροφορίες για γυαλόχαρτα

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία γυαλόχαρτα και πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές στο αρχείο XML.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Το μοντέλο

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • <name>Morris Ντουκόχαρτο Φύλλο 32565 23x28cm K1000 10τμχ</name>
 • <name>Bosch C430 Φύλλα Λείανσης 2608605294 93x230mm K40 10τμχ</name>

Την κόκκωση

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • <name>Morris Ντουκόχαρτο Φύλλο 32565 23x28cm K1000 10τμχ</name>
 • <name>Bosch C430 Φύλλα Λείανσης 2608605294 93x230mm K40 10τμχ</name>

Τις διαστάσεις

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • <name>Morris Ντουκόχαρτο Φύλλο 32565 23x28cm K1000 10τμχ</name>
 • <name>Bosch C430 Φύλλα Λείανσης 2608605294 93x230mm K40 10τμχ</name>

Τα τεμάχια

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • <name>Morris Ντουκόχαρτο Φύλλο 32565 23x28cm K1000 10τμχ</name>
 • <name>Bosch C430 Φύλλα Λείανσης 2608605294 93x230mm K40 10τμχ</name>

Επιπλέον πληροφορίες

Αν πρόκειται για πακέτο όπου περιέχει κάποια μίξη κόκκωσης τότε θα πρέπει να αναγράφονται στον τίτλο ξεχωριστά οι διαφορετικές κοκκώσεις επί τον αριθμό των τεμαχίων.

Ενδεικτικό παράδειγμα:
 • <name>Bosch Φύλλα Λείανσης 2608621690 2xK60,2xK120,2xK240 93mm 6τμχ</name>

Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Εφόσον το προϊόν διατίθεται από επίσημο κατασκευαστή, πρέπει να αναγράφεται στο σχετικό πεδίο του XML αρχείου ή εναλλακτικά στον τίτλο του προϊόντος. Σε περιπτώσεις μη επώνυμων προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το λεκτικό OEM.

Ενδεικτικό παραδείγμα
 • <name>Bosch C430 Φύλλα Λείανσης 2608605294 93x230mm K40 10τμχ</name>
 • <manufacturer>Bosch</manufacturer>

MPN

Το part number του προϊόντος

Εάν διατίθεται μοναδικός κωδικός από τον κατασκευαστή, τότε πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο MPN του αρχείου XML ή εναλλακτικά να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος.

Ενδεικτικό παραδείγμα
 • <name>Bosch C430 Φύλλα Λείανσης 2608605294 93x230mm K40 10τμχ</name>
 • <MPN>2608605294</MPN>

Εικόνα (image link)

Η κύρια φωτογραφία του προϊόντος

Η εικόνα του προϊόντος πρέπει να διαθέτει λευκό φόντο ή εναλλακτικά να αποτελεί φωτογραφία επαγγελματικής λήψης ή επίσημου καταλόγου χωρίς να απεικονίζονται άνθρωποι.

1η συμπληρωματική φωτογραφία του προϊόντος - Ναι

Ναι

2η συμπληρωματική φωτογραφία του προϊόντος - Ναι

Ναι

Γενικές οδηγίες για τις εικόνες μπορείτε να δείτε εδώ


Πρόσθετες φωτογραφίες (additional image link)

Οι συμπληρωματικές εικόνες

Εάν διαθέτετε παραπάνω από μία φωτογραφίες για το προϊόν πρέπει να τις προσθέσετε στο πεδίο Additional Image Link του XML σας.

Στις πρόσθετες φωτογραφίες μπορείτε να συμπεριλάβετε διαφορετικές γωνίες λήψης, φωτογραφίες των μερών σετ, λεπτομέρειες του προϊόντος ή φωτογραφίες με τεχνικές πληροφορίες/διαστάσεις.

1η συμπληρωματική φωτογραφία του προϊόντος - Ναι

Ναι

2η συμπληρωματική φωτογραφία του προϊόντος - Ναι

Ναι

Γενικές πληροφορίες για τις συμπληρωματικές εικόνες μπορείτε να δείτε εδώ.