Πληροφορίες για σώματα καλοριφέρ

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία σώματα καλοριφέρ πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να έχει συγκεκριμένη δομή και να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται στον τίτλο των προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία "Σώματα Καλοριφέρ" είναι τα παρακάτω:

Σώματα με φέτες Αkan

 • Η μάρκα ή αλλιώς ο κατασκευαστής του προϊόντος
 • H θερμική απόδοση (Κcal/h)
 • Ο αριθμός των στηλών, το ύψος και οι φέτες του σώματος (δίστηλο 905 με 2 φέτες ή II / 905 / 2)
 • Το χρώμα του προϊόντος

Ενδεικτικό παράδειγμα αποδεκτού τίτλου
 • Μεταλλουργία Αττικής Κλασσικό Σώμα Τρίστηλο III/905 14 Φέτες 1820kcal/h

Ναι

Ενδεικτικό παράδειγμα μη αποδεκτού τίτλου
 • Μεταλλουργία Αττικής Κλασσικό Σώμα Τρίστηλο III/905 14 1820kcal/h

Όχι

Σώματα Panel

 • Η μάρκα ή αλλιώς ο κατασκευαστής του προϊόντος
 • H θερμική απόδοση (Κcal/h)
 • Ο αριθμός των στηλών, το ύψος και το μήκος (11 / 900 / 300 )
 • Το χρώμα του προϊόντος
 • Τύπος πάνελ (εσωτερικού ή εξωτερικού βρόγχου)

Εάν δεν αναγράφεται ο τύπος πάνελ, το προϊόν ταξινομείται ως εξωτερικού βρόγχου.

Ενδεικτικά παραδείγματα αποδεκτού τίτλου
 • Vogel & Noot Vienna Line Λευκό 11/300/800 495kcal/h
 • Splendid Λευκό 33/900/600 2408 Kcal/h Εξωτερικού Βρόγχου

Ναι

Σε περίπτωση που η παραλλαγή εσωτερικού βρόγχου ονομάζεται από την κατασκευαστική εταιρεία "Ventil", ιδανικά θα θέλαμε να αναγράφεται με αυτόν τον τρόπο στον τίτλο.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποδεκτού τίτλου
 • Vogel & Noot Vienna Line Σώμα Πάνελ Δίστηλο 22/500/600 1015kcal/h

Ναι

Ενδεικτικό παράδειγμα μη αποδεκτού τίτλου
 • Θερμαντικό ατσάλινο σώμα Grubber, 33 H600

Όχι

Για τα σώματα panel θα πρέπει να αναφέρεται στον τίτλο του προϊόντος αν πρόκειται για δεξί ή αριστερό.

Εάν δεν αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος, το προϊόν ταξινομείται ως δεξί.

Ενδεικτικά παραδείγματα αποδεκτού τίτλου
 • Kermi Profil Ventil Δεξί Σώμα Πάνελ Μονόστηλο 11/500/1100 1093kcal/h
 • Kermi Profil Ventil Αριστερό Σώμα Πάνελ Μονόστηλο 11/400/700 570kcal/h

Ναι

Πετσετοκρεμάστρες

 • Η μάρκα ή αλλιώς ο κατασκευαστής του προϊόντος
 • H θερμική απόδοση (Κcal/h)
 • Το ύψος και το μήκος (800x600)
 • Είδος μοντέλου (ίσιο ή οβάλ)
 • Το χρώμα του προϊόντος

Ενδεικτικό παράδειγμα αποδεκτού τίτλου
 • Splendid Round Ίσιο Λευκό 600x500 324kcal/h

Ναι

Ενδεικτικό παράδειγμα μη αποδεκτού τίτλου
 • Θερμαντικό Σώμα Μπάνιου-Πετσετοκρεμάστρα RECORD 4/12 Λευκή

Όχι

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

Σε όσα προϊόντα δίνει ο εκάστοτε κατασκευαστής μοντέλο, θα πρέπει αυτό να προστίθεται στον τίτλο του προϊόντος.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποδεκτού τίτλου
 • Purmo Elato Πετσετοκρεμάστρα Λευκή 830x450 444kcal/h

Ναι

Ενδεικτικό παράδειγμα μη αποδεκτού τίτλου
 • Purmo Πετσετοκρεμάστρα Λευκή 830x450 444kcal/h

Όχι


Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Ο κατασκευαστής του προϊόντος πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο manufacturer του αρχείου XML ή εναλλακτικά μπορεί να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος.

Προϊόντα αγνώστου κατασκευαστή (ΟΕΜ) δεν ταξινομούνται στην κατηγορία.


Εικόνα (image)

Η εικόνα του προϊόντος

Η εικόνα του προϊόντος πρέπει να διαθέτει λευκό φόντο ή εναλλακτικά να αποτελεί φωτογραφία επαγγελματικής λήψης ή επίσημου καταλόγου χωρίς να απεικονίζονται άνθρωποι.

Εικόνες με φόντο είναι αποδεκτές μόνο εφόσον αφορούν εικόνες επαγγελματικής λήψης ή επίσημου καταλόγου.

Εικόνα προϊόντος - Ναι

Ναι

Εικόνα προϊόντος - Όχι

Όχι


Χρώμα (color)

Το χρώμα / απόχρωση του προϊόντος

Προϊόντα που βγαίνουν σε διαφορετικά χρώματα πρέπει να αποστέλλονται ως ξεχωριστά προϊόντα στο XML.

Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται το χρώμα σε κάποιο προϊόν, αυτομάτως ταξινομείται ως λευκό.

Ενδεικτικά παραδείγματα αποδεκτού τίτλου
 • Vogel & Noot λευκό Ventil 11/500/400 370kcal/h
 • Vogel & Noot μπεζ Ventil 11/500/400 370kcal/h

Ναι