Πληροφορίες για επαγγελματικά καθαριστικά

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία επαγγελματικά καθαριστικά πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να έχει συγκεκριμένη δομή και να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Κατασκευαστής

Εφόσον το προϊόν διατίθεται από επίσημο κατασκευαστή, πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο ή εναλλακτικά στο πεδίο manufacturer του αρχείου XML.

Ενδεικτικά παραδείγματα αποδεκτού τίτλου
 • Klinex Professional Παχύρρευστο Υγρό Χλώριο Σκληρών Επιφανειών Ultra Extra Power Lemon 7518624 5lt 1 τεμάχιο (ΕΟΦ)
 • Πάστα Καθαρισμού Χεριών Eco-Service Star 60010-04 4lt 10τεμ

Ναι

Ενδεικτικά παραδείγματα μη αποδεκτού τίτλου
 • Παχύρρευστο Υγρό Χλώριο Σκληρών Επιφανειών Ultra Extra Power Lemon 7518624 5lt 1 τεμάχιο (ΕΟΦ)
 • Πάστα Καθαρισμού Χεριών Star 60010-04 4lt 10τεμ

Όχι

Τύπος

Στον τίτλο χρειάζεται να αναγράφεται ο τύπος του προϊόντος (π.χ. spray, παχύρρευστο υγρό, κρέμα, σκόνη, ταμπλέτες, αντισηπτικό κ.τ.λ.).

Ενδεικτικά παραδείγματα αποδεκτού τίτλου
 • Klinex Professional Παχύρρευστο Υγρό Χλώριο Σκληρών Επιφανειών Ultra Extra Power Lemon 7518624 5lt 1 τεμάχιο (ΕΟΦ)
 • Πάστα Καθαρισμού Χεριών Eco-Service Star 60010-04 4lt 10τεμ

Ναι

Ενδεικτικά παραδείγματα μη αποδεκτού τίτλου
 • Klinex Professional Χλώριο Σκληρών Επιφανειών Ultra Extra Power Lemon 7518624 5lt 1 τεμάχιο (ΕΟΦ)
 • Eco-Service Star 60010-04 4lt 10τεμ

Όχι

Μοντέλο

Στον τίτλο πρέπει να αναφέρεται και το μοντέλο του εκάστοτε προϊόντος.

Ενδεικτικά παραδείγματα αποδεκτού τίτλου
 • Klinex Professional Παχύρρευστο Υγρό Χλώριο Σκληρών Επιφανειών Ultra Extra Power Lemon 7518624 5lt 1 τεμάχιο (ΕΟΦ)
 • Πάστα Καθαρισμού Χεριών Eco-Service Star 60010-04 4lt 10τεμ

Ναι

Ενδεικτικά παραδείγματα μη αποδεκτού τίτλου
 • Klinex Professional Παχύρρευστο Υγρό Χλώριο Σκληρών Επιφανειών 7518624 5lt 1 τεμάχιο (ΕΟΦ)
 • Πάστα Καθαρισμού Χεριών Eco-Service 60010-04 4lt 10τεμ

Όχι

Όγκος

Ο όγκος του προϊόντος (σε ml, lt ή kg) πρέπει να αναφέρεται στον τίτλο του προϊόντος.

Ενδεικτικά παραδείγματα αποδεκτού τίτλου
 • Klinex Professional Παχύρρευστο Υγρό Χλώριο Σκληρών Επιφανειών Ultra Extra Power Lemon 7518624 5lt 1 τεμάχιο (ΕΟΦ)
 • Πάστα Καθαρισμού Χεριών Eco-Service Star 60010-04 4lt 10τεμ

Ναι

Ενδεικτικά παραδείγματα μη αποδεκτού τίτλου
 • Klinex Professional Παχύρρευστο Υγρό Χλώριο Σκληρών Επιφανειών Ultra Extra Power Lemon 7518624 1 τεμάχιο (ΕΟΦ)
 • Πάστα Καθαρισμού Χεριών Eco-Service Star 60010-04 10τεμ

Όχι

Έγκριση ΕΟΦ

Εφόσον το προϊόν έχει έγκριση από τον ΕΟΦ, πρέπει να αναφέρεται στον τίτλο του προϊόντος.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποδεκτού τίτλου
 • Klinex Professional Παχύρρευστο Υγρό Χλώριο Σκληρών Επιφανειών Ultra Extra Power Lemon 7518624 5lt 1 τεμάχιο (ΕΟΦ)

Ναι

Ενδεικτικό παράδειγμα μη αποδεκτού τίτλου
 • Klinex Professional Παχύρρευστο Υγρό Χλώριο Σκληρών Επιφανειών Ultra Extra Power Lemon 7518624 5lt 1 τεμάχιο

Όχι

Τεμάχια

Στον τίτλο του προϊόντος πρέπει να αναγράφεται η ελάχιστη παραγγελία ή η ποσότητα του προϊόντος σε τεμάχια.

Ενδεικτικά παραδείγματα αποδεκτού τίτλου
 • Klinex Professional Παχύρρευστο Υγρό Χλώριο Σκληρών Επιφανειών Ultra Extra Power Lemon 7518624 5lt 1 τεμάχιο (ΕΟΦ)
 • Πάστα Καθαρισμού Χεριών Eco-Service Star 60010-04 4lt 10τεμ

Ναι

Ενδεικτικά παραδείγματα μη αποδεκτού τίτλου
 • Klinex Professional Παχύρρευστο Υγρό Χλώριο Σκληρών Επιφανειών Ultra Extra Power Lemon 7518624 5lt (ΕΟΦ)
 • Πάστα Καθαρισμού Χεριών Eco-Service Star 60010-04 4lt

Όχι


Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Ο κατασκευαστής πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος ή εναλλακτικά να συμπληρώνεται στο πεδίο manufacturer του αρχείου XML.

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν ανήκει σε επώνυμο κατασκευαστή, τότε πρέπει να αναγράφεται το λεκτικό ΟΕΜ στο πεδίο manufacturer του αρχείου XML.

<manufacturer>OEM</manufacturer>

MPN (part number)

Το part number του προϊόντος

Το part number (MPN) πρέπει να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του αρχείου XML ή εναλλακτικά μπορεί να αναγράφεται και στον τίτλο του προϊόντος, εάν υπάρχει.

Ενδεικτικά παραδείγματα ορθών εγγραφών
 • <name>Klinex Professional Παχύρρευστο Υγρό Χλώριο Σκληρών Επιφανειών Ultra Extra Power Lemon 7518624 5lt 1 τεμάχιο (ΕΟΦ)</name>
  <mpn>7518624</mpn>
 • <name>Πάστα Καθαρισμού Χεριών Eco-Service Star 60010-04 4lt 10τεμ</name>
  <mpn>60014-04</mpn>

Ναι


EAN / Barcode

Ο διεθνής αριθμός είδους

Το ΕΑΝ αποτελεί το μοναδικό αριθμό που δίνει ο κατασκευαστής στο προϊόν και πρέπει να αναγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο ΕΑΝ του αρχείου XML. Εφόσον δε διατίθεται ο μοναδικός αριθμός από τον κατασκευαστή τότε δεν αποστέλλεται του αρχείου XML.

Ενδεικτικό παράδειγμα ορθής εγγραφής
 • <name>Klinex Professional Παχύρρευστο Υγρό Χλώριο Σκληρών Επιφανειών Ultra Extra Power Lemon 7518624 5lt 1 τεμάχιο (ΕΟΦ)</name>
  <ean>7615400115983</ean>

Ναι


Τιμή (price)

Η τελική τιμή του προϊόντος

Στην περίπτωση που το προϊόν περιλαμβάνει πολλαπλά τεμάχια, η τελική τιμή που καταχωρείται στο πεδίο price του αρχείου XML πρέπει να αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο αριθμό τεμαχίων, όπως αυτός αναγράφεται και στον τίτλο του προϊόντος.

Ενδεικτικό παράδειγμα ορθής εγγραφής
 • <name>Πάστα Καθαρισμού Χεριών Eco-Service Star 60010-04 4lt 10τεμ</name>
  <price>82</price>

Ναι

Ενδεικτικό παράδειγμα μη ορθής εγγραφής
 • <name>Πάστα Καθαρισμού Χεριών Eco-Service Star 60010-04 4lt 10τεμ</name>
  <price>8,2</price>

Όχι


Εικόνα (image)

Η εικόνα του προϊόντος

Τα χημικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά φέρουν σχετικό εικονόγραμμα επικινδυνότητας που προσδιορίζει τον κίνδυνο για τους καταναλωτές.

Στις εικόνες των προϊόντων θα πρέπει να εμφανίζεται το αντίστοιχο εικονόγραμμα κινδύνου:

 • είτε στην κύρια εικόνα (εφόσον υπάρχει στο μπροστινό μέρος του προϊόντος)
 • είτε ως επιπλέον εικόνα (additional image) αν το εικονόγραμμα κινδύνου είναι στο πίσω μέρος του προϊόντος

Γενικές οδηγίες για τις εικόνες μπορείτε να δείτε εδώ.

Κύρια εικόνα προϊόντος - Ναι

Ναι

Η κύρια εικόνα του προϊόντος με εικονόγραμμα κινδύνου στο μπροστινό μέρος

Κύρια εικόνα προϊόντος - Ναι

Ναι

Η κύρια εικόνα του προϊόντος χωρίς εικονόγραμμα κινδύνου στο μπροστινό μέρος

Επιπλέον εικόνα προϊόντος - Ναι

Ναι

Επιπλέον εικόνα του προϊόντος με εικονόγραμμα κινδύνου στο πίσω μέρος