Πληροφορίες για ορθοπεδικά είδη

Τα προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες νάρθηκες, αυχενικά κολάρα, ιατρικές κάλτσες και ανατομικοί πάτοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές στο αρχείο XML.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και να είναι σύμφωνος με την συσκευασία του προϊόντος.

Πιο συγκεκριμένα, ο τίτλος πρέπει να αναφέρει:

Είδος

Το είδος του προϊόντος θα πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο.

Ενδεικτικό παράδειγμα
  • Podia Ενισχυμένοι Πάτοι Σιλικόνης

Model name

Το model name του προϊόντος πρέπει να αναγράφεται εφόσον υπάρχει σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

Ενδεικτικά παραδείγματα
  • Ortholand Rom Walker 95043-7 Κνημοποδικός Ρυθμιζόμενος Νάρθηκας
  • Ortholand Miami Universal

Τυχόν επιπρόσθετα χαρακτηριστικά αναγράφονται στον τίτλο

Βαθμός συμπίεσης / DEN

Στις ιατρικές κάλτσες, πέρα από το model name, θα πρέπει να αναφέρεται στον τίτλο ο βαθμός συμπίεσης σε (mmHg) / κλάση και τα DEN όπου υπάρχουν.

Ενδεικτικά παραδείγματα
  • Scholl Light Legs Καλσόν 60 Den Black
  • Christou 1910 Αθλητικές Κάλτσες Διαβαθμισμένης Συμπίεσης 18-22 mm Hg Μαύρες

Τύπος ή κάποιο ειδικό και διαφοροποιητικό στοιχείο

Στις ιατρικές κάλτσες, οι ιδιαιτερότητες του προϊόντος όπως ανοιχτά / κλειστά δάχτυλα, με ζωνάκι / χωρίς ζωνάκι κ.λπ. θα πρέπει να αναγράφονται στον τίτλο και να αποστέλλονται ως ξεχωριστές εγγραφές στο xml αρχείο και τα διαθέσιμα μεγέθη να είναι συμπληρωμένα στο πεδίο size του αρχείου XML για το καθένα.

Ενδεικτικό παράδειγμα
  • Anatomic Help Κάλτσα Κάτω Γόνατος με Ανοιχτά Δάχτυλα 1313

Στις περιπτώσεις που το προϊόν αφορά το δεξί ή το αριστερό μέρος του σώματος, το αντίστοιχο λεκτικό θα πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος.
Το κάθε μέρος θα πρέπει να αποστέλλεται ως ξεχωριστό προϊόν / εγγραφή με τα αντίστοιχα διαθέσιμα μεγέθη να είναι συμπληρωμένα στο πεδίο size του αρχείου XML για το καθένα.

Ενδεικτικό παράδειγμα
  • Orliman Long Open Elastic Wrist Support with Palm and Thumb Splint MFP-I80: Left Νο1 (12-15cm)

Εικόνα (image link)

Η κύρια φωτογραφία του προϊόντος

Η φωτογραφία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική του προϊόντος και να απεικονίζει με ευκρίνεια ολόκληρο το προβαλλόμενο προϊόν, σε λευκό ή γκρι ομοιόμορφο φόντο, χωρίς να περιλαμβάνονται σκιές, λογότυπα ή υδατογραφήματα.

Η κεντρική εικόνα μπορεί να προβάλλει είτε το προϊόν μόνο του, είτε φορεμένο σε μοντέλο.

Γενικές οδηγίες για τις εικόνες μπορείτε να δείτε εδώ.


MPN

Το part number του προϊόντος

Το part number είναι ο μοναδικός αριθμός που δίνει ο κατασκευαστής στο προϊόν.

Το MPN πρέπει να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του αρχείου XML ή εναλλακτικά να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος, σε όσα προϊόντα υπάρχει σύμφωνα με τον κατασκευαστή (όχι τον εισαγωγέα).

Ενδεικτικά παραδείγματα εγγραφής
<name>Vita Orthopaedics Drop Foot 06-2-042</name>
<mpn>06-2-042</mpn>
<name>Medical Brace MB.170</name>
<mpn>MB.170</mpn>

EAN / Barcode

Ο διεθνής αριθμός είδους

Το EAN ή barcode που δίνει ο κατασκευαστής για τις κατηγορίες Ανατομικοί Πάτοι Παπουτσιών και Ιατρικές Κάλτσες, θα πρέπει να αναγράφεται στο σχετικό πεδίο του XML αρχείου, σε όσα προϊόντα υπάρχει και δεν αλλάζει ανάλογα με το μέγεθος.
Ο κωδικός αυτός συνήθως αποτελείται από 13 ψηφία.


Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

O κατασκευαστής του προϊόντος μπορεί να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος ή εναλλακτικά να συμπληρώνεται στο πεδίο manufacturer του αρχείου XML. Θα πρέπει να συμπληρώνεται ο ίδιος ο κατασκευαστής (όχι ο εισαγωγέας).

Στις κατηγορίες Νάρθηκες, Αυχενικά Κολάρα και Ανατομικοί Πάτοι Παπουτσιών ταξινομούνται προϊόντα αγνώστου κατασκευαστή (ΟΕΜ), ενώ στις Ιατρικές Κάλτσες θα πρέπει απαραίτητα τα προϊόντα να είναι επώνυμου κατασκευαστή.


Χρώμα (color)

Το χρώμα του προϊόντος

Το χρώμα του προϊόντος πρέπει να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο (color) του αρχείου XML ή εναλλακτικά στον τίτλο του προϊόντος και να είναι σύμφωνο με την ονομασία χρώματος που δίνει ο κατασκευαστής.

Το χρώμα που αναγράφεται στο πεδίο color πρέπει να συμφωνεί απόλυτα με το χρώμα προϊόντος που προβάλλεται στην κεντρική εικόνα.

Στην περίπτωση που ένα προϊόν διατίθεται σε διαφορετικά χρώματα, πρέπει να αποστέλλεται σε διακριτές εγγραφές ανά χρώμα στο αρχείο XML.

Ενδεικτικό παράδειγμα εγγραφής
<name>Scholl Light Legs Καλσόν 20 Den Black</name>
<color>black</color>

Μέγεθος (size)

To μέγεθος του προϊόντος

Στο πεδίο size του αρχείου XML πρέπει να αποστέλλονται μόνο τα διαθέσιμα μεγέθη του προϊόντος και να συμφωνούν με τα αντίστοιχα μεγέθη που προβάλλονται στη σελίδα του προϊόντος στο e-shop, όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή. Διαφορετικές εγγραφές ανά μέγεθος ή εγγραφές χωρίς τα διαθέσιμα μεγέθη δεν είναι αποδεκτές.

Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των μεγεθών μπορείτε να δείτε εδώ.

Προτείνεται παράλληλα με το πεδίο Μέγεθος (size) να συμπληρώνεται και το πεδίο Παραλλαγές μεγέθους προϊόντων (Size Variations). Οι τεχνικές προδιαγραφές για την προσθήκη του νέου πεδίου στο XML περιγράφονται αναλυτικά στο Skroutz XML data feed specification.