Πληροφορίες για Εργαλεία Λαδιού & Κρασιού

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία Εργαλεία Λαδιού & Κρασιού πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα, στον τίτλο πρέπει να αναφέρονται:

Το μοντέλο

Ενδεικτικό παράδειγμα
 • Σταφυλοπιεστήρας 30L Χειροκίνητος Bormann BFC3000

Το μοντέλο είναι υποχρεωτικό για όλες τις κατηγορίες που αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά και είναι προαιρετικό για τις υπόλοιπες.

Επιπλέον πληροφορίες

Για τις παρακάτω κατηγορίες απαιτούνται οι εξής πληροφορίες:
Σταφυλοπιεστήρια
 • Ο τρόπος λειτουργίας (Χειροκίνητος, χειροκίνητος με καστάνια ή υδραυλικός)
 • Η χωρητικότητα του καδου σε λίτρα (lt)
Ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Σταφυλοπιεστήρας 30L Χειροκίνητος Bormann BFC3000
 • Σταφυλοπιεστήρας Υδραυλικός 212lt Baesso Fratelli D 124.114
Σπαστήρες σταφυλιών
 • Ο τρόπος λειτουργίας (Ηλεκτροκίνητος ή χειροκίνητος)
 • Οι διαστάσεις του καδου
 • Αν περιέχει Διαχωριστήρα
 • Η παραγωγή σε kg/h (προαιρετικά)
Ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Grifo Σπαστήρας Ιταλίας Ηλεκτροκίνητος με Διαχωριστήρα 1500 – 1800 kg/h DMC 1HP/220V 90x50cm
 • OMAC P-MINI Σπαστήρας Σταφυλιών Χειροκίνητος Ιταλικός 1500 – 1800 kg/h 40x40cm 111.100
 • Grifo Σπαστήρας Ιταλίας Ηλεκτροκίνητος με Διαχωριστήρα 1500 – 1800 kg/h DMC 1HP/220V 90x50cm
 • OMAC P-MINI Σπαστήρας Σταφυλιών Χειροκίνητος Ιταλικός 1500 – 1800 kg/h 40x40cm 111.100
Ανοξείδωτα δοχεία
 • Ο τύπος (Ανοικτό, κλειστό, κωνικό, επίπεδο ή με βιδωτό καπάκι)
 • Η χωρητικότητα σε λίτρα (lt)
 • Αν περιλαμβάνει βρυσάκι (προαιρετικά)
Ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Sansone Δοχείο Ανοξείδωτο με Βιδωτό Καπάκι και Βρυσάκι 50lt
 • Sansone Δοχείο Inox Γυαλιστερό Πρεσαριστό Ανοικτό Επίπεδο 100lt
 • Sansone Δοχείο Ανοξείδωτο με Βιδωτό Καπάκι και Βρυσάκι 50lt
Πλαστικά δοχεία
 • Η χωρητικότητα σε λίτρα (lt)
Ενδεικτικό παράδειγμα:
 • Miltoplast Πλαστικό Βαρέλι 200lt SR0911-200 με Διπλό Καπάκι και Λάστιχο
Μπιτόνια
 • Η χωρητικότητα σε λίτρα (lt)
Ενδεικτικό παράδειγμα:
 • Campus Δοχείο Νερού με Βρυσάκι 20lt 12-01311
Νταμιτζάνες
 • Η χωρητικότητα σε λίτρα (lt)
Ενδεικτικό παράδειγμα:
 • Miltoplast Νταμιτζάνα Λαδιού 20lt NT-20
Ελαιόπανα & Ελαιόδιχτα
 • Το είδος (Ελαιόπανο ή ελαιόδιχτο)
 • Οι διαστάσεις (Στις περιπτώσεις παραλλαγών βάσει διαστάσεων, αυτές θα πρέπει να αποστέλλονται ως ξεχωριστές εγγραφές στο XML αρχείο)
 • Η πυκνότητα σε gr/m²
Ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Hafaco Ελαιόπανο Toronet 6x12m 100gr/m2
 • Nakayama Ελαιόδιχτο SN7050 6x12m 90gr/m2 028574
 • Hafaco Ελαιόπανο Toronet 6x12m 100gr/m2
Ελαιοραβδιστικά
 • Η τροφοδοσία σε Volt (V)
 • H ισχύς σε Watt (W)
 • Το είδος του κονταριού (Αχινός, Χτένα, Κουπεπέ, Ταφ)
 • Ο τύπος του κονταριού (Τηλεσκοπικό, επεκτάσιμο ή σταθερό)
 • Το μήκος του κονταριού
Ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Ελαιοραβδιστική Βέργα Παλμικός Αχινός FLEX Ραμπαλάκος 12V/250W Σταθερό 2.3m
 • Ελαιοραβδιστική Βέργα Ηλεκτρική Χτένα 12V/750W 1HP ATRAX 4 Electric Επεκτάσιμο 3.4m
 • Ελαιοραβδιστική Βέργα Παλμικός Αχινός FLEX Ραμπαλάκος 12V/250W Σταθερό 2.3m
 • Ελαιοραβδιστική Βέργα Ηλεκτρική Χτένα 12V/750W 1HP ATRAX 4 Electric Επεκτάσιμο 3.4m
 • Ελαιοραβδιστική Βέργα Παλμικός Αχινός FLEX Ραμπαλάκος 12V/250W Σταθερό 2.3m
Τροφοδοτικά Ελαιοραβδιστικών
 • Η τροφοδοσία (220V, γεννήτρια βενζίνης, πετρελαίου ή χωρίς κινητήρα)
 • Η ένταση σε Amperes (A)
Ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Kumatsugen GB1300 12V 50A Γεννήτρια Βενζίνης
 • Αγγελής Γεννήτρια Ελαιοραβδιστικού 12V 70A Χωρίς Κινητήρα

Κατασκευαστής (manufacturer)

O κατασκευαστής του προϊόντος

Εφόσον το προϊόν διατίθεται από επίσημο κατασκευαστή, πρέπει να αναγράφεται στο σχετικό πεδίο του XML αρχείου ή εναλλακτικά στον τίτλο του προϊόντος. Σε περιπτώσεις μη επώνυμων προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το λεκτικό OEM.

Ενδεικτικό παράδειγμα:
<name>Σταφυλοπιεστήρας 30L Χειροκίνητος Bormann BFC3000</name>
<manufacturer>Bormann</manufacturer>

MPN

To part number του προϊόντος

Εάν διατίθεται μοναδικός κωδικός από τον κατασκευαστή, τότε πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο MPN του αρχείου XML ή εναλλακτικά να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος.

Ενδεικτικό παράδειγμα:
<name>OMAC P-MINI Σπαστήρας Σταφυλιών Χειροκίνητος Ιταλικός 1500-1800 kg/h 40x40cm 111.100</name>
<mpn>111.100</mpn>

Εικόνα (image link)

Η κύρια φωτογραφία του προϊόντος

Η εικόνα του προϊόντος πρέπει να διαθέτει λευκό φόντο ή εναλλακτικά να αποτελεί φωτογραφία επαγγελματικής λήψης ή επίσημου καταλόγου χωρίς να απεικονίζονται άνθρωποι.

Ενδεικτικό παράδειγμα:
Kumatsugen GB1300 12V 50A Γεννήτρια Βενζίνης
Τροφοδοτικά Ελαιοραβδιστικών

Ναι

Kumatsugen GB1300 12V 50A Γεννήτρια Βενζίνης


Πρόσθετες φωτογραφίες (additional image link)

Το link με την επιπλέον φωτογραφία του προϊόντος

Εάν διαθέτετε παραπάνω από μία φωτογραφίες για το προϊόν πρέπει να τις προσθέσετε στο πεδίο Additional Image Link του XML σας.

Στις πρόσθετες φωτογραφίες μπορείτε να συμπεριλάβετε διαφορετικές γωνίες λήψης, φωτογραφίες των μερών σετ, λεπτομέρειες του προϊόντος ή φωτογραφίες με τεχνικές πληροφορίες/διαστάσεις.

1η συμπληρωματική φωτογραφία του προϊόντος - Ναι

Ναι

2η συμπληρωματική φωτογραφία του προϊόντος - Ναι

Ναι


Προϊόντα που εξαιρούνται

Στις κατηγορίες Ελαιοραβδιστικά και Τροφοδοτικά Ελαιοραβδιστικών δεν είναι δυνατή η ταξινόμηση προϊόντων μη επώνυμου κατασκευαστή (ΟΕΜ) που δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση σε επίσημο κατάλογο ή επίσημη ιστοσελίδα κατασκευαστή.