Πληροφορίες για ιατρικά βοηθήματα στήριξης

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία ιατρικά βοηθήματα στήριξης και συγκεκριμένα στις κατηγορίες πατερίτσες, μπαστούνια και παρελκόμενα βοηθημάτων στήριξης πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές στο αρχείο XML.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και να είναι σύμφωνος με την συσκευασία του προϊόντος.

Πιο συγκεκριμένα, στον τίτλο πρέπει να αναφέρονται:

Το είδος του προϊόντος

Ενδεικτικό παράδειγμα
  • Vita Orthopaedics Λάστιχα βακτηριών αγκώνος 09-2-087

Το model name του προϊόντος

Ενδεικτικό παράδειγμα:
  • Μπαστούνι Οξυά Derby Λαβή AC–829

Τυχόν επιπρόσθετα χαρακτηριστικά αναγράφονται στον τίτλο.

Στις πατερίτσες εφόσον υπάρχει από τον κατασκευαστή, θα χρειαστεί να συμπληρωθεί το μέγεθος του προϊόντος π.χ. S, M, L ή σε εκατοστά.

Ενδεικτικό παράδειγμα:
  • Πατερίτσες μεταλλικές Medium, SC-CR37-M

Εικόνα (image)

Η εικόνα του προϊόντος

Η φωτογραφία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική του προϊόντος και να απεικονίζει με ευκρίνεια ολόκληρο το προβαλλόμενο προϊόν, σε λευκό ή γκρι ομοιόμορφο φόντο, χωρίς να περιλαμβάνονται σκιές, λογότυπα ή υδατογραφήματα.

Γενικές οδηγίες για τις εικόνες μπορείτε να δείτε εδώ.


MPN (part number)

Το part number του προϊόντος

Το part number είναι ο μοναδικός αριθμός που δίνει ο κατασκευαστής στο προϊόν.

Το MPN πρέπει να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του αρχείου XML ή εναλλακτικά να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος, σε όσα προϊόντα υπάρχει σύμφωνα με τον κατασκευαστή (όχι τον εισαγωγέα).

Ενδεικτικό παράδειγμα:
  • Πατερίτσα αγκώνος κλειστού βραχίονα Mobiakcare 0806104

EAN / Barcode

Ο διεθνής αριθμός είδους

O κωδικός ean/barcode πρέπει να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του αρχείου XML, σε όσα προϊόντα υπάρχει, σύμφωνα με τον κατασκευαστή. To barcode συνήθως αποτελείται από 13 ψηφία.


Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Η πληροφορία του κατασκευαστή μπορεί να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος ή εναλλακτικά να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο στο αρχείο XML. Θα πρέπει να συμπληρώνεται ο ίδιος ο κατασκευαστής (όχι ο εισαγωγέας).


Χρώμα (color)

Το χρώμα του προϊόντος

Το χρώμα του προϊόντος πρέπει να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο (color) στο αρχείο XML ή εναλλακτικά στον τίτλο του προϊόντος και να είναι σύμφωνο με την ονομασία χρώματος που δίνει ο κατασκευαστής.

Το χρώμα που αναγράφεται στο πεδίο color πρέπει να συμφωνεί απόλυτα με το χρώμα προϊόντος που προβάλλεται στην κεντρική εικόνα.

Στην περίπτωση που ένα προϊόν διατίθεται σε διαφορετικά χρώματα, πρέπει να αποστέλλεται σε διακριτές εγγραφές ανά χρώμα στο αρχείο XML.

Ενδεικτικό παράδειγμα:
  • Πατερίτσες αλουμινίου (ζεύγος) Large Γκρι 0809778