Πληροφορίες για μακιγιάζ

Τα προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες μακιγιάζ προσώπου, μακιγιάζ ματιών, μακιγιάζ χειλιών, σετ μακιγιάζ πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και να είναι σύμφωνος με τη συσκευασία του προϊόντος (είτε αυτή είναι στα ελληνικά είτε στα αγγλικά).

Πιο συγκεκριμένα, ο τίτλος πρέπει να αναφέρει:

  • Το είδος
  • Τη ποσότητα g/mg/ml ή τα τεμάχια
  • Την απόχρωση/χρώμα

Η απόχρωση/χρώμα του προϊόντος θα πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο και να συμφωνεί με την απόχρωση που δίνεται από τον κατασκευαστή για το συγκεκριμένο προϊόν.

Για παράδειγμα, εάν ο κατασκευαστής "Lipstick" έχει ονομάσει την απόχρωση του προϊόντος "wanna play", με αυτό ακριβώς το λεκτικό πρέπει να αναγράφεται και στον τίτλο. Σε κάποιες περιπτώσεις, η απόχρωση δηλώνεται με έναν αριθμό από τον κατασκευαστή, οπότε αντίστοιχα και ο τίτλος θα πρέπει να αναγράφει τον αντίστοιχο αριθμό.

Σε περίπτωση που πρόκειται για set προϊόντων, o τίτλος θα πρέπει να αναγράφει όλα τα προϊόντα που απεικονίζονται στην εικόνα και την ποσότητα του καθενός ξεχωριστά.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

  • Wet n Wild Megaglo Dual-ended Contour Stick 4g
  • Yves Saint Laurent Mascara Vinyl Couture Mascara 6,7ml + Waterproof Eye Pencil 0,8g No.1

Εικόνα (image link)

Η κύρια φωτογραφία του προϊόντος

Το προϊόν που προβάλλεται στη φωτογραφία πρέπει να συμφωνεί με το προϊόν που αναγράφεται στον τίτλο, π.χ. συγκεκριμένη απόχρωση, set.

Εικόνα makeup με χρώμα

Ναι

Ysl Mascara Volume Effet Faux Cils Curler Black 6.4ml

Εάν στον τίτλο αναφέρεται ότι πρόκειται για mascara, Black, 6.4ml, η εικόνα πρέπει να προβάλει τη συγκεκριμένη mascara μαύρου χρώματος στην ίδια ποσότητα (6.4ml) που αναγράφει ο τίτλος.

Εικόνα makeup με set

Ναι

Korres Set: Volcanic Minerals 3D Glow 01 Black Macscara (8ml) & Twist Eyeshadow 11 Ivory (1.4g)

Εάν ο τίτλος αναφέρει ότι πρόκειται για set π.χ. 2 τεμαχίων, η φωτογραφία θα πρέπει να απεικονίζει και τα 2 τεμάχια της συσκευασίας, στις ίδιες αποχρώσεις και στις ίδιες ποσότητες.


EAN / Barcode

Ο διεθνής αριθμός είδους

Το EAN ή το barcode πρέπει να αναγράφεται στο σχετικό πεδίο στο αρχείο XML (ο κωδικός αυτός συνήθως αποτελείται από 13 ψηφία).


Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Ο κατασκευαστής πρέπει να αναγράφεται στο πεδίο manufacturer στο αρχείο XML. Στις συγκεκριμένες κατηγορίες δεν ταξινομούνται προϊόντα αγνώστου κατασκευαστή (ΟΕΜ) καθώς και προϊόντα από μη πιστοποιημένους κατασκευαστές που δε διαθέτουν επίσημη σελίδα.Επισημάνσεις

Διπλά προϊόντα

Στις συγκεκριμένες κατηγορίες είναι αποδεκτή η αποστολή, από το κατάστημα, δύο εγγραφών για το ίδιο προϊόν, εφόσον στη μία από τις δύο εγγραφές το προϊόν συνοδεύεται από δώρο. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να διαφοροποιείται η τιμή στις δύο εγγραφές, δηλαδή το προϊόν που συνοδεύεται από δώρο πρέπει να έχει την ίδια τιμή με το μεμονωμένο προϊόν.

Εάν η τιμή είναι υψηλότερη, τότε δεν ταξινομείται η μία από τις δύο εγγραφές.

Set

Προϊόντα σε set μπορούν να ταξινομηθούν μόνο στην περίπτωση που πρόκειται για official set των brands και εφόσον το EAN / barcode που αποστέλλεται αντιστοιχεί στη συσκευασία του set. Πακέτα προσφοράς των καταστημάτων και μη official set δεν ταξινομούνται.