Πληροφορίες για λευκά είδη

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των λευκών ειδών πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Περιεχόμενα

Μοντέλο (model)

Το μοντέλο του προϊόντος

Τα λευκά είδη αναγνωρίζονται σύμφωνα με το μοντέλο προϊόντος. Για τον λόγο αυτό, η πληροφορία του μοντέλου είναι απαραίτητο να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος.

Το μοντέλο, όπως αυτό δίνεται από τον κατασκευαστή, μπορεί να είναι είτε όνομα π.χ. Paolo, είτε αριθμός π.χ. SB4316. Μέρος του μοντέλου του προϊόντος είναι και το όνομα της σειράς.

Μοντέλο προϊόντος - Ναι

Ναι

Το μοντέλο του προϊόντος πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο.

Μοντέλο προϊόντος - Όχι

Όχι

Αποφύγετε ελλιπείς τίτλους.


Χρώμα (color)

Το χρώμα του προϊόντος

Προϊόντα που βγαίνουν σε διαφορετικές αποχρώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ως ξεχωριστά προϊόντα στο XML. Για παράδειγμα, εάν ένα πάπλωμα υπάρχει σε 3 χρώματα, θα πρέπει να υπάρχει 3 φορές στο XML, με διαφορετικό ID, και στον τίτλο να αναγράφεται το αντίστοιχο χρώμα.

Το χρώμα είναι απαραίτητο να αναγράφεται στον τίτλο, όπως ακριβώς εμφανίζεται στον κατάλογο του κατασκευαστή.

Κάποιοι κατασκευαστές συνηθίζουν να δίνουν το χρώμα σαν αριθμό (π.χ. 24). Σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να δίνεται ένας μόνο αριθμός που να περιγράφει το συνδυασμό μοντέλου / χρώματος.

Χρώμα προϊόντος - Ναι

Ναι

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει το χρώμα του προϊόντος, όπως αυτό δίνεται από τον κατασκευαστή.

Χρώμα προϊόντος - Όχι

Όχι

Τίτλοι που δεν αναγράφουν το χρώμα δεν είναι αποδεκτοί.


MPN

Το part number του προϊόντος

Το part number είναι ο μοναδικός αριθμός που δίνει ο κατασκευαστής στο προϊόν. Το MPN πρέπει να είναι συμπληρωμένο στο αντίστοιχο πεδίο του XML, ή, εναλλακτικά, στον τίτλο του προϊόντος.

Για να βεβαιωθείτε ότι τα part numbers σας είναι σωστά, θα χρειαστεί είτε να συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας, είτε να κάνετε σχετική αναζήτηση στο διαδίκτυο.


EAN / Βarcode

Ο διεθνής αριθμός είδους

Πρέπει να είναι συμπληρωμένο υποχρεωτικά, μόνο σε όσα προϊόντα διατίθεται η εν λόγω πληροφορία από τον κατασκευαστή. Ενδεικτικά παραδείγματα brands που διαθέτουν κωδικό EAN: Kentia, Palamaiki, Viopros κ.λπ..

Συμπληρώστε το EAN ή το Barcode στο αντίστοιχο πεδίο του XML, ή στον τίτλο του προϊόντος.


Διαστάσεις (dimensions)

Οι διαστάσεις του προϊόντος

Συμπληρώστε στον τίτλο τις διαστάσεις του προϊόντος. Εκτός από το λεκτικό που δηλώνει το μέγεθος, δηλαδή μονό, ημίδιπλο κ.λπ., είναι απαραίτητο να αναγράφονται οι διαστάσεις και αριθμητικά.

Ενδεικτικά, για ένα ριχτάρι τετραθέσιου καναπέ, θα πρέπει να συμπληρώσετε στον τίτλο την διάσταση 180x330.

Διαστάσεις προϊόντος - Ναι

Ναι

Οι διαστάσεις του προϊόντος πρέπει να αναγράφονται και αριθμητικά, όχι μόνο με το αντίστοιχο λεκτικό.

Διαστάσεις προϊόντος - Όχι

Όχι

Αποφύγετε τίτλους που δεν αναγράφουν τις διαστάσεις του προϊόντος.


Μέγεθος (size)

Τα μεγέθη του προϊόντος

Στην κατηγορία Μπουρνούζια χρειάζεται να καταχωρείται μία και μοναδική εγγραφή ανά χρώμα / σχέδιο μέσα στο αρχείο XML, η οποία θα έχει καταχωρημένο και συμπληρωμένο το πεδίο size με όλα τα διαθέσιμα μεγέθη

Ενδεικτικό παράδειγμα προϊόντος με ίδια τιμή και κωδικό ΜΡΝ / ΕΑΝ σε όλα τα μεγέθη
<name>Μπουρνούζι Dimcol 3010 Με Κουκούλα Olive</name>
<mpn>1330912104930113</mpn>
<size>S, M, L, XL, XXL</size>

Προϊόντα τα οποία βάσει κατασκευαστή για το ίδιο χρώμα / σχέδιο έχουν διαφορετική τιμή πώλησης ανά μέγεθος, χρειάζεται να αποστέλλονται σε ξεχωριστές εγγραφές για κάθε τιμή, με μοναδικό ID, οι οποίες θα έχουν καταχωρημένο το πεδίο size με όλα τα διαθέσιμα μεγέθη που αντιστοιχούν στην εκάστοτε τιμή πώλησης.

Ενδεικτικό παράδειγμα προϊόντος με διαφορετική τιμή ανά μέγεθος
<name>Μπουρνούζι ASOS Super Soft Με Κουκούλα Grey</name>
<price>48,99</price>
<size>XXSmall</size>
<name>Μπουρνούζι ASOS Super Soft Με Κουκούλα Grey</name>
<price>50,99</price>
<size>XSmall</size>

Σε περίπτωση που βάσει κατασκευαστή το ίδιο χρώμα / σχέδιο έχει διαφορετικό κωδικό MPN / EAN ανά μέγεθος, χρειάζεται να αποστέλλονται ξεχωριστές εγγραφές για κάθε κωδικό, με μοναδικό ID, οι οποίες θα έχουν καταχωρημένο το πεδίο size με όλα τα διαθέσιμα μεγέθη που αντιστοιχούν στον εκάστοτε κωδικό ΜΡΝ / ΕΑΝ.

Ενδεικτικό παράδειγμα προϊόντος με διαφορετικό κωδικό ΜΡΝ / ΕΑΝ ανά μέγεθος
<name>Μπουρνούζι Rythmos Amadeus Λαχανί</name>
<mpn>104-106-113</mpn>
<size>S</size>
<name>Μπουρνούζι Rythmos Amadeus Λαχανί</name>
<mpn>104-106-213</mpn>
<size>M</size>

Πληροφορίες για σεντόνια

Τα σεντόνια διαφέρουν από τα υπόλοιπα λευκά είδη και γι' αυτόν τον λόγο έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Πολλά μοντέλα σεντονιών διατίθενται σε εκδοχές 'με λάστιχο' και 'χωρίς λάστιχο'. Είναι απαραίτητο να διαφοροποιούνται μόνο τα προϊόντα που διαθέτουν λάστιχο, αναγράφοντας στον τίτλο του προϊόντος το αντίστοιχο λεκτικό 'Με λάστιχο'.

Προσοχή: Στις εγγραφές που δεν περιέχεται αυτή η διευκρίνιση, θεωρείται αυτόματα ότι το σεντόνι δεν έχει λάστιχο, συνεπώς δε χρειάζεται να αναγράφεται στον τίτλο.

Στα σετ σεντονιών όπου το κατωσέντονο με λάστιχο έχει διαφορετική διάσταση από το πανωσέντονο, θα πρέπει να αναγράφονται στον τίτλο του προϊόντος οι διαστάσεις που αναφέρονται στο κατωσέντονο.

Με λάστιχο

Σεντόνια με λάστιχο - Ναι

Ναι

Αναγράφετε το λεκτικό 'με λάστιχο' στον τίτλο του προϊόντος.

Σεντόνια με λάστιχο - Όχι

Όχι

Οι τίτλοι χωρίς το λεκτικό 'με λάστιχο', υποδηλώνουν ότι το προϊόν δε διαθέτει λάστιχο.

Χωρίς λάστιχο

Σεντόνια χωρίς λάστιχο - Ναι

Ναι

Ο τίτλος του προϊόντος που δε διαθέτει λάστιχο δε χρειάζεται περαιτέρω επεξήγηση.

Σεντόνια χωρίς λάστιχο - Όχι

Όχι

Αποφύγετε να αναγράφετε το λεκτικό 'χωρίς λάστιχο' στον τίτλο του προϊόντος.


Απαραίτητα έγγραφα

Κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα (trademark) της μάρκας του προϊόντος

Στην κατηγορία "Λευκά Είδη" ταξινομούνται μόνο προϊόντα τα οποία ανήκουν σε επώνυμο κατασκευαστή. Συνεπώς, σε περίπτωση που η εταιρεία σας κατασκευάζει ή / και εισάγει προϊόντα τα οποία ανήκουν στις σχετικές κατηγορίες και τα οποία εμπορεύεται υπό την επωνυμία της, χρειάζεται να υπάρχει:

  • Κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα (trademark) από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
  • Ιστοσελίδα στην οποία να μπορούν να εντοπιστούν αναλυτικά οι απαραίτητες πληροφορίες προς έλεγχο και διασταύρωση των απαραίτητων στοιχείων των προϊόντων, η οποία θα λαμβάνεται ως επίσημη ιστοσελίδα κατασκευαστή.

Επιπλέον, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η επωνυμία της εταιρείας σας θα προβάλλεται ως "Κατασκευαστής" στο αντίστοιχο φίλτρο που διατίθεται από την πλατφόρμα μας.

Σημείωση: Το σχετικό έγγραφο για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος (trademark) ενδέχεται να ζητηθεί να το αποστείλετε σε ηλεκτρονική μορφή στην περίπτωση που το brand του προϊόντος δεν υπάρχει ήδη καταχωρημένο στο Skroutz ή στην πλατφόρμα που παρέχεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.