Πληροφορίες για ταινίες LED

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία ταινίες LED πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες πληροφορίες για την αποτελεσματική τους ταξινόμηση στο Skroutz.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος:
 • Μήκος ταινίας (π.χ. 1m, 5m, "Με το μέτρο")
 • Ισχύς σε watt ανά μέτρο (π.χ. 2.4W/m, 28.8W/m)
 • Πυκνότητα LED ανά μέτρο (π.χ. 30LED/m, 60LED/m)
 • Τύπος LED (π.χ. Neon, 3528)
 • Χρώμα φωτός (π.χ. Θερμό λευκό, Φυσικό λευκό, RGB ή σε μονάδες Kelvin)
 • Τροφοδοσία σε volt (π.χ. 12V, 230V)
Τυχόν επιπρόσθετα χαρακτηριστικά αναγράφονται στον τίτλο:
 • Αδιάβροχη
 • Με τηλεχειριστήριο
 • Με controller
 • Με τροφοδοτικό
Ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Led ταινία 1m 30LED 4.8w 12V RGB V-TAC 2124
 • Ταινία LED Λευκή 5m 12V 4.8W/m 60LED/m Ψυχρό ADELEQ 30-3411210
Ένα προϊόν μπορεί να ταξινομηθεί σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος αλλά αναφέρεται στη σελίδα του προϊόντος στο κατάστημά σας ή στις επίσημες σελίδες των κατασκευαστών για το προϊόν.

MPN

Το part number του προϊόντος

Το part number είναι ο μοναδικός αριθμός που δίνει ο κατασκευαστής στο προϊόν.

Το MPN πρέπει να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του XML ή εναλλακτικά να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος. Πολλές φορές είναι το ίδιο το μοντέλο.

Για να βεβαιωθείτε ότι τα part numbers σας είναι σωστά, θα χρειαστεί είτε να συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας, είτε να κάνετε σχετική αναζήτηση στο διαδίκτυο.

To MPN ειναι υποχρεωτικό για την ταξινόμηση των OEM products.


EAN / Barcode

Ο διεθνής αριθμός είδους

Προϊόντα της κατηγορίας με κατασκευαστή Philips μπορούν εναλλακτικά να ταξινομηθούν και με το barcode (EAN).

Για παράδειγμα, για το προϊόν "Philips ταινία LED 1m Πολύχρωμο 7 W 30LED 220 V 70979/55/PH" το barcode είναι το 8718291480020.


Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Η πληροφορία του κατασκευαστή δίνεται στο αντίστοιχο πεδίο του XML αρχείου. Εναλλακτικά μπορεί να αναγράφεται στον τίτλο του προϊοντος.

Προϊόντα αγνώστου κατασκευαστή (ΟΕΜ) ταξινομούνται εφόσον δίνεται ο αντίστοιχος κωδικός κατασκευαστή ( MPN).


Τιμή (Price)

Η τελική τιμή του προϊόντος

Η τιμή του προϊόντος αφορά την τιμή της συσκευασίας, όπως αυτή παράγεται από τον κατασκευαστή και αντιστοιχεί στον δοθέντα κωδικό MPN.
Για παράδειγμα, η τιμή που στέλνεται για το προϊόν "Ταινία LED Λευκή 5m 12V 4.8W/m 60LED/m Ψυχρό" θα πρέπει να αντιστοιχεί στη συσκευασία 5 μέτρων στο σύνολό της και όχι στην τιμή ανά μέτρο.
Σε περίπτωση που ο κωδικός αφορά ταινία που διατίθεται "με το μέτρο", η τιμή θα πρέπει αντιστοιχεί στην τιμή του μέτρου.
Για παράδειγμα, για το προϊόν "Ταινία LED Λευκή 12V 4.8W/m 60LED/m Ψυχρό με το μέτρο" για το οποίο στέλνεται τιμή €0.40, η τιμή €0.40 πρέπει να αντιστοιχεί στην τιμή ανά μέτρο.
Εάν απαιτείται ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας, αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στον τίτλο και η τιμή του προϊόντος να συμβαδίζει με την τιμή ελαχίστων μέτρων.
Για παράδειγμα, για το προϊόν "Ταινία LED Λευκή 12V 4.8W/m 60LED/m Ψυχρό ελαχ. 5 μέτρα" για το οποίο στέλνεται τιμή €2.00, και αναγράφεται στον τίτλο ότι το ελάχιστο μήκος είναι 5 μέτρα, η τιμή €2.00 θα πρέπει να αντιστοιχεί στην τιμή των 5 μέτρων.