Πληροφορίες για μπαταρίες laptop

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία μπαταρίες laptop πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του προϊόντος:

Χωρητικότητα

Πρέπει να αναγράφεται η χωρητικότητα της μπαταρίας σε mAh. Εναλλακτικά εάν δεν είναι δυνατή η αναγραφή στον τίτλο, πρέπει να αναφέρονται στη σελίδα του προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα, η χωρητικότητα καθώς και η τάση της μπαταρίας σε Volt.

Ενδεικτικά παραδείγματα
  • Powertech Μπαταρία για HP Pavilion DV7 4400mAh
  • Green Cell Μπαταρία για Dell Inspiron (N3010/N4010/N5010) 4400mAh

Συμβατά μοντέλα

Πρέπει να αναγράφονται τα μοντέλα laptop που είναι συμβατά με το προϊόν. Εάν το προϊόν είναι συμβατό με πολλά μοντέλα πρέπει να συμπεριληφθούν στον τίτλο τα πιο δημοφιλή.
Πολλαπλές εγγραφές του ίδιου προϊόντος που αναγράφουν διαφορετικά συμβατά μοντέλα στον τίτλο, θα απενεργοποιούνται.

Ενδεικτικά παραδείγματα
  • Powertech Μπαταρία για Dell Inspiron (1525/1526/1545/1546)
  • Powertech Μπαταρία για Acer Aspire (5520/5920/6920/7520/7720/6930/8930)

Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Ο κατασκευαστής του προϊόντος πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος ή εναλλακτικά να συμπληρώνεται στο πεδίο manufacturer στο αρχείο XML. Σημειώνεται ότι στο πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται το όνομα του κατασκευαστή της μπαταρίας και όχι το συμβατό brand.

Ενδεικτικό παράδειγμα εγγραφής
<name>Green Cell Μπαταρία για Dell Inspiron (N3010/N4010/N5010) 4400mAh</name>
<manufacturer>Green Cell</manufacturer>

MPN

To part number του προϊόντος

Το manufacturer part number (MPN) είναι ο μοναδικός κωδικός που δίνει ο κατασκευαστής στο προϊόν και πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο MPN στο αρχείο XML.

Ενδεικτικά παραδείγματα
  • <mpn>BAT-033</mpn>
  • <mpn>453-BBBR</mpn>

EAN / Βarcode

Ο διεθνής αριθμός είδους

To EAN ή Barcode πρέπει να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο στο αρχείο XML. Στην περίπτωση OEM προϊόντων για τα οποία δεν διατίθεται η σχετική πληροφορία, το πεδίο EAN παραμένει κενό.

Ενδεικτικά παραδείγματα
  • <ean>5902701411640</ean>
  • <ean>5902701414757</ean>