Πληροφορίες για βρεφικά - παιδικά μπουρνούζια

Τα προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες βρεφικά μπουρνούζια και παιδικά μπουρνούζια πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Πιο συγκεκριμένα, στον τίτλο πρέπει να αναφέρονται:

Κατασκευαστής

Πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο ή εναλλακτικά στο πεδίο manufacturer του αρχείου XML.

Ενδεικτικο παράδειγμα
  • Nima Παιδικό Μπουρνούζι Wizard Sweet Pink

Μοντέλο

Το μοντέλο, όπως αυτό δίνεται από τον κατασκευαστή, μπορεί να είναι είτε όνομα είτε αριθμός.

Ενδεικτικο παράδειγμα
  • Viopros Παιδικό Μπουρνούζι Τζέσι Λιλά

Χρώμα

Το χρώμα όπως αυτό δίνεται από τον κατασκευαστή, μπορεί να είναι είτε όνομα είτε αριθμός.

Ενδεικτικά παραδείγματα
  • Greenwich Polo Club Essential 2922 Grey
  • Βρεφική Κάπα Dimcol Sleeping Bear Cub 13 80x80

Εικόνα (image)

Η εικόνα του προϊόντος

Η εικόνα πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης σε λευκό φόντο και να απεικονίζει το χρώμα του προϊόντος, το οποίο περιγράφεται στο λεκτικό του τίτλου του προϊόντος. Εικόνες με φόντο εγκρίνονται μόνο στην περίπτωση που η εικόνα είναι αποτέλεσμα επαγγελματικής φωτογράφισης (π.χ. εικόνες από καταλόγους κατασκευαστών).

Εικόνα προϊόντος - Ναι

Ναι

Εικόνα προϊόντος - Όχι

Όχι


MPN (part number)

Το part number του προϊόντος

Το part number είναι ο μοναδικός κωδικός που δίνει ο κατασκευαστής στο προϊόν. Το MPN πρέπει να είναι συμπληρωμένο στο αντίστοιχο πεδίο του XML, ή, εναλλακτικά, στον τίτλο του προϊόντος.

Για να βεβαιωθείτε ότι τα part numbers σας είναι σωστά, θα χρειαστεί είτε να συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας, είτε να κάνετε σχετική αναζήτηση στο διαδίκτυο.


EAN / Barcode

Ο διεθνής αριθμός είδους

Το EAN ή το barcode πρέπει να αναγράφεται στο σχετικό πεδίο στο αρχείο XML (ο κωδικός αυτός συνήθως αποτελείται από 13 ψηφία).


Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Ο κατασκευαστής του προϊόντος πρέπει να αναγράφεται στο πεδίο manufacturer στο αρχείο XML.

Στις συγκεκριμένες κατηγορίες δεν ταξινομούνται προϊόντα αγνώστου κατασκευαστή (ΟΕΜ) καθώς και προϊόντα από μη πιστοποιημένους κατασκευαστές που δε διαθέτουν κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα (trademark) από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η αναζήτηση για ανεύρεση trademark γίνεται στην εξής βάση δεδομένων. Εφόσον δεν προκύψει αποτέλεσμα στην αναζήτησή για ισχύον εμπορικό σήμα, τα προϊόντα απενεργοποιούνται και ζητούνται δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την εμπορική αυτή κατοχύρωση.


Μέγεθος (size)

Το μέγεθος του προϊόντος

Στο πεδίο size του αρχείου XML πρέπει να αποστέλλονται μόνο τα διαθέσιμα μεγέθη του προϊόντος και να συμφωνούν με τα αντίστοιχα μεγέθη που προβάλλονται στη σελίδα του προϊόντος στο e-shop, όπως ορίζονται συγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Διαφορετικές εγγραφές ανά μέγεθος είναι αποδεκτές όταν διαφοροποιείται η τιμή ή/και η ηλιακή ομάδα (βρεφικό/παιδικό).

Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των μεγεθών στον σύνδεσμο εδώ.

Τα διαθέσιμα νούμερα δεν χρειάζεται να αναφέρονται στον τίτλο παρά μόνο στο ανάλογο πεδίο <sizes>

Ενδεικτικό παράδειγμα
  • Nima Παιδικό Μπουρνούζι Pawnee Ροζ
    <size>6 ετών, 7 ετών, 8 ετών</size>

Χρώμα (color)

Το χρώμα του προϊόντος

Το χρώμα του προϊόντος πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο color στο αρχείο XML ή εναλλακτικά να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος και να είναι σύμφωνο με την ονομασία χρώματος που δίνει ο κατασκευαστής. Σε περιπτώσεις στις οποίες το λεκτικό που δίνει ο κατασκευαστής για το χρώμα δεν είναι σαφές πρέπει να αντικαθίσταται από κάποιο απλοποιημένο λεκτικό χρώματος. Το χρώμα που αναγράφεται στο πεδίο color πρέπει να συμφωνεί απόλυτα με το χρώμα προϊόντος που προβάλλεται στην κεντρική εικόνα.