Πληροφορίες για amenities ξενοδοχείων

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία amenities ξενοδοχείων πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές στο αρχείο XML.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Είδος Προϊόντος

Όπως Σαπούνι, Σαμπουάν κλπ.

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • Amari Σαπούνι Feel the Seasons 15gr 103A 1000 τεμάχια
 • Artisti Italiani Σαμπουάν & Αφρόλουτρο Lemon Grass 20ml AI-A022 Ελάχ. 500 τεμάχια

Μοντέλο ή Σειρά

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • Amari Σαπούνι Feel the Seasons 15gr 103A 1000 τεμάχια
 • Artisti Italiani Σαμπουάν & Αφρόλουτρο Lemon Grass 20ml AI-A022 Ελάχ. 500 τεμάχια

Μέγεθος συσκευασίας

Για προϊόντα με στερεό περιεχόμενο σε gr, και για υγρό περιεχόμενο σε ml.

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • Amari Σαπούνι Feel the Seasons 15gr 103A 1000 τεμάχια
 • Artisti Italiani Σαμπουάν & Αφρόλουτρο Lemon Grass 20ml AI-A022 Ελάχ. 500 τεμάχια

Τεμάχια προϊόντος

Τα τεμάχια του προϊόντος που αντιστοιχούν στην ελάχιστη παραγγελία.

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • Amari Σαπούνι Feel the Seasons 15gr 103A 1000 τεμάχια
 • Artisti Italiani Σαμπουάν & Αφρόλουτρο Lemon Grass 20ml AI-A022 Ελάχ. 500 τεμάχια

Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Ο κατασκευαστής του προϊόντος πρέπει να αναγράφεται στο πεδίο manufacturer στο αρχείο XML. Προαιρετικά μπορεί να συμπληρωθεί και στον τίτλο του προϊόντος.

Ενδεικτικά παραδείγματα
<name>Amari Σαπούνι Feel the Seasons 15gr 103A 1000 τεμάχια</name>
<manufacturer>Amari</manufacturer>
<name>Σαμπουάν & Αφρόλουτρο Lemon Grass 20ml AI-A022 Ελάχ. 500 τεμάχια</name>
<manufacturer>Artisti Italiani</manufacturer>

Σε περίπτωση που το προϊόν δε διατίθεται από επώνυμο κατασκευαστή τότε στο πεδίο πρέπει να αναγράφεται το λεκτικό OEM.

Ενδεικτικό παράδειγμα
<name>Αφρόλουτρο Essence 20ml Ελάχ. 400 τεμάχια</name>
<manufacturer>OEM</manufacturer>

MPN

Το part number του προϊόντος

Το manufacturer part number είναι ο μοναδικός κωδικός που δίνει ο κατασκευαστής στο προϊόν και πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο MPN στο αρχείο XML ή εναλλακτικά μπορεί να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος.

Ενδεικτικά παραδείγματα
<name>Amari Σαπούνι Feel the Seasons 15gr 103A 1000 τεμάχια</name>
<mpn>103A</mpn>
<name>Artisti Italiani Σαμπουάν & Αφρόλουτρο Lemon Grass 20ml Ελάχ. 500 τεμάχια</name>
<mpn>AI-A022</mpn>

Τιμή (Price)

Η τελική τιμή του προϊόντος

Για την κατηγορία amenities ξενοδοχείων, η τελική τιμή που αναγράφεται στο πεδίο price του αρχείου XML πρέπει να αντιστοιχεί στην τιμή της ελάχιστης παραγγελίας.

Ενδεικτικά παραδείγματα, με αναγραφόμενη την τιμή των 1000 τεμαχίων
 • <name>Σαπούνι Feel the Seasons 15gr 103A 1000τεμάχια</name>
 • <price>62</price>

Ναι

Ενδεικτικά παραδείγματα, με αναγραφόμενη την τιμή τεμαχίου
 • <name>Σαπούνι Feel the Seasons 15gr 103A 1000τεμάχια</name>
 • <price>0,062</price>

Όχι