Πληροφορίες για γεννήτριες

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία γεννήτριες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος:

 • Μοντέλο
 • Τάση Εξόδου:
  • Μονοφασική (Τάση < 250V)
  • Τριφασική (Τάση >= 250V)
 • Μέγιστη ισχύς (σε kVA)
 • Είδος καυσίμου:
  • Βενζίνης
   • Δίχρονος
   • Τετράχρονος
  • Υγραερίου
  • Πετρελαίου
  • Βενζίνης / Υγραερίου

Σε περίπτωση που η γεννήτρια χρησιμοποιεί μόνο βενζίνη ως καύσιμο, πρέπει να αναφέρεται και το είδος του κινητήρα, δηλαδή δίχρονος ή τετράχρονος.
Εάν δεν είναι δυνατή η ενσωμάτωση αυτής της πληροφορίας στον τίτλο, θα πρέπει να αναφέρεται στη σελίδα του προϊόντος στο κατάστημα.

Τυχόν επιπρόσθετα χαρακτηριστικά αναγράφονται στον τίτλο:

 • Με μίζα
 • Inventer
Παραδείγματα έγκυρων τίτλων:
 • Γεννήτρια HYUNDAI 380V Βενζίνης Τετράχρονη 7KVA με Μίζα 40D28-7
 • Γεννήτρια υγραερίου/βενζίνης 230V 8.7kVA με μίζα CPG7500E2-DF

Ναι

Αποφύγετε ελλιπείς τίτλους:
 • Γεννήτρια Powerplus 4810SC

Όχι


MPN

Το part number του προϊόντος

Το MPN πρέπει να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του αρχείου XML ή εναλλακτικά μπορεί και να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος.

Σε πολλές περιπτώσεις το manufacturer part number του προϊόντος είναι το ίδιο το μοντέλο.


Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Ο κατασκευαστής του προϊόντος πρέπει να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του αρχείου XML ή εναλλακτικά μπορεί να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος.

Προϊόντα αγνώστου κατασκευαστή (OEM) δεν ταξινομούνται.


Βάρος (weight)

Το βάρος του προϊόντος

Το βάρος του προϊόντος μπορεί να αναγράφεται στον τίτλο ή να αναφέρεται στη σελίδα του προϊόντος στο κατάστημα.


Προϊόντα που εξαιρούνται

Στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν είναι δυνατή η ταξινόμηση των παρακάτω:

Ηλεκτρογεννήτριες χωρίς κινητήρα

Για παράδειγμα:

 • LINZ Ηλεκτρογεννήτρια 220V 1500 στροφών E1C13SA4