Πληροφορίες για ποδήλατα γυμναστικής - ελλειπτικά μηχανήματα

Τα προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες ποδήλατα γυμναστικής και ελλειπτικά μηχανήματα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές στο αρχείο XML.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Βάρος δίσκου

Στον τίτλο πρέπει να αναγράφεται το βάρος του δίσκου σε κιλά (kg) όπως δίνεται από τον επίσημο κατασκευαστή.

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • ΠΟΔΗΛΑΤΟ Ελλειπτικό Επαγγελματικό Μαγνητικό (χειροκίνητο) για 200 κιλά με 14 κιλά δίσκο AMILA CE-900
 • ΠΟΔΗΛΑΤΟ Ελλειπτικό Ηλεκτρομαγνητικό για 130 κιλά με δίσκο 10 κιλά AMILA EG-8520

Τρόπος λειτουργίας

Στον τίτλο πρέπει να αναγράφεται ο τρόπος λειτουργίας του ποδηλάτου, δηλαδή αν πρόκειται για:

 • ηλεκτρομαγνητικό
 • μαγνητικό (ηλεκτρικό)
 • μαγνητικό (χειροκίνητο)
Ενδεικτικά παραδείγματα
 • ΠΟΔΗΛΑΤΟ Ελλειπτικό Επαγγελματικό Μαγνητικό (χειροκίνητο) για 200 κιλά με 14 κιλά δίσκο AMILA CE-900
 • ΠΟΔΗΛΑΤΟ Ελλειπτικό Ηλεκτρομαγνητικό για 130 κιλά με δίσκο 10 κιλά AMILA EG-8520

Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Η πληροφορία για τον κατασκευαστή του προϊόντος πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο manufacturer στο αρχείο XML ή εναλλακτικά μπορεί να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος.

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • <name>ΠΟΔΗΛΑΤΟ Ελλειπτικό Επαγγελματικό Μαγνητικό (χειροκίνητο) για 200 κιλά με 14 κιλά δίσκο AMILA CE-900</name>
 • <manufacturer>AMILA</manufacturer>

MPN

Το part number του προϊόντος

Το manufacturer part number είναι ο μοναδικός κωδικός που δίνει ο επίσημος κατασκευαστής στο προϊόν και πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο MPN στο αρχείο XML ή εναλλακτικά να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος.

Εάν δε διατίθεται μοναδικός αριθμός από τον κατασκευαστή τότε δεν συμπληρώνεται το πεδίο MPN.

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • <name>ΠΟΔΗΛΑΤΟ Ελλειπτικό Ηλεκτρομαγνητικό για 130 κιλά με δίσκο 10 κιλά AMILA EG-8520 43780</name>
 • <mpn>43780</mpn>

Εικόνα (image link)

Η κύρια φωτογραφία του προϊόντος

Η κύρια εικόνα πρέπει να απεικονίζει το ακριβές μοντέλο του προϊόντος από την πλαϊνή του όψη.

Κύρια φωτογραφία του προϊόντος - Ναι

Ναι

Η κύρια εικόνα του προϊόντος από την πλαϊνή του όψη

Κύρια φωτογραφία του προϊόντος - Όχι

Όχι

Κύρια εικόνα που δεν απεικονίζει την πλαϊνή όψη δεν είναι αποδεκτή


Additional images

Οι συμπληρωματικές εικόνες

Στις συγκεκριμένες κατηγορίες πρέπει να αποστέλλονται και επιπρόσθετες εικόνες του προϊόντος, π.χ. μπροστινή όψη, οθόνη μηχανήματος, θέση του καταναλωτή κατά τη χρήση του προϊόντος.

1η συμπληρωματική φωτογραφία του προϊόντος - Ναι

Ναι

2η συμπληρωματική φωτογραφία του προϊόντος - Ναι

Ναι