Αρχείο XML

Για την προβολή των προϊόντων σας στο Skroutz είναι απαραίτητο να μας κοινοποιήσετε το link του XML αρχείου σας. Η αποστολή του XML αρχείου αφορά στα καταστήματα που το μοντέλο συνεργασίας μας προαπαιτεί τη σύνδεση του στη βάση μας ή στα καταστήματα τα οποία η προσθήκη του XML αρχείου γίνεται εκ των υστέρων.

Περιεχόμενα

Τι είναι

Το XML είναι ένα αρχείο με συγκεκριμένη δομή, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για τα προϊόντα που επιθυμείτε να εμφανίζονται στη μηχανή αναζήτησης και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του περιεχομένου του καταστήματός σας με το Skroutz. Το κάθε προϊόν στο XML αρχείο, συνοδεύεται από τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά, που είναι απαραίτητα για την ορθή προβολή του.


Πώς λειτουργεί

Το Skroutz “διαβάζει” σε τακτικά διαστήματα το XML αρχείο σας και ανανεώνει, αντίστοιχα, την πληροφορία που προβάλλει.

Το XML αρχείο συνδέεται με το εσωτερικό σύστημα του Skroutz και ανανεώνεται ανά 1 ώρα, από τις 8 π.μ. μέχρι τις 12 μ.μ., αλλά και μια φορά τα ξημερώματα. Οι ανανεώσεις πραγματοποιούνται προκειμένου να ενημερωνόμαστε άμεσα για τις αλλαγές που πραγματοποιείτε στο κατάστημά σας. Συνεπώς, θα πρέπει να φροντίζετε να ενημερώνετε το αρχείο αυτό κάθε φορά που αλλάζει κάποια πληροφορία στα προϊόντα σας. π.χ. τιμή, διαθεσιμότητα, κ.λ.π.


Δομή

Υποχρεωτικά πεδία

Πεδία που πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν και να είναι συμπληρωμένα στο XML αρχείο σας.

Unique ID
Ο μοναδικός κωδικός προϊόντος
Name
Όνομα ή τίτλος προϊόντος
Product link
Το link που οδηγεί στη σελίδα του προϊόντος στο κατάστημά σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε ηλεκτρονικό κατάστημα, θα πρέπει να βάλετε ενδεικτικά (dummy) links σε έγκυρη μορφή URL.
Image link
Το link με τη φωτογραφία του προϊόντος (1000 pixels τουλάχιστον η μία από τις δύο διαστάσεις)
Price
Η τιμή του προϊόντος που εμφανίζεται και στο κατάστημά σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε ηλεκτρονικό κατάστημα στο πεδίο αυτό, συμπληρώνετε την τελική τιμή πώλησης συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
Availability
Διαθεσιμότητα, ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος
Category path
Κατηγορία προϊόντος στην οποία πρέπει να περιέχεται όλη η διαδρομή μέχρι την υποκατηγορία του προϊόντος
Manufacturer
Η μάρκα ή αλλιώς ο κατασκευαστής του προϊόντος
MPN (Part Number)
Είναι ο μοναδικός κωδικός που δίνει ο κατασκευαστής στο προϊόν και πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο MPN στο XML αρχείο
Weight
Για τα καταστήματα που συμμετέχουν χωρίς eshop στην πλατφόρμα μας, θα πρέπει να συμπληρώνουν το ογκομετρικό βάρος του προϊόντος, σε περίπτωση που αυτό είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό βάρος
Description
Η περιγραφή του προϊόντος. Στην περιγραφή του προϊόντος πρέπει να αναγράφονται όλες οι διαθέσιμες επιπρόσθετες πληροφορίες, που δεν περιλαμβάνονται στον τίτλο
Quantity
Η διαθέσιμη ποσότητα του προϊόντος. Στο πεδίο αυτό, πρέπει να αναγράφονται τα διαθέσιμα τεμάχια προς πώληση για κάθε προϊόν. Το πεδίο αυτό δέχεται ακέραιες τιμές μεγαλύτερες ή ίσες του 0 και μικρότερες του 10000000. Αν το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, τότε η ενδεδειγμένη τιμή είναι 0

Προαιρετικά πεδία

Πεδία που πρέπει να συμπληρώνονται κατά περίπτωση

Size
Μέγεθος προϊόντος
Size Variations
Οι παραλλαγές μεγέθους του προϊόντος, συμπληρώνονται σε περίπτωση που βασικά στοιχεία του προϊόντος (π.χ. Διαθεσιμότητα, ποσότητα, τιμή) αλλάζουν βάσει του μεγέθους
Color
Χρώμα προϊόντος
Additional images
Τα links με τις επιπλέον φωτογραφίες του προϊόντος. Στις επιπλέον φωτογραφίες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι διαφορετικές γωνίες λήψης ή απεικονίσεις των λεπτομερειών του προϊόντος
Shipping cost
Μεταφορικά προϊόντος. Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται προαιρετικά από καταστήματα που συμμετέχουν με το eshop τους στην πλατφόρμα μας
Barcode / EAN
Ο διεθνής αριθμός είδους
ISBN
Μοναδικός αριθμός βιβλίου
VAT Rate
Ο συντελεστής Φ.Π.Α. του προϊόντος
Ποια πεδία χρειάζονται

Ανάλογα με τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν τα προϊόντα σας, πρέπει να είναι συμπληρωμένα τα αντίστοιχα πεδία. Εάν για κάποια προϊόντα σας είναι απαραίτητο ένα πεδίο, ενώ για κάποια άλλα όχι, το πεδίο πρέπει να υπάρχει σε όλα τα προϊόντα του XML αρχείου αλλά να είναι κενό σε όσα δεν διαθέτουν την αντίστοιχη πληροφορία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επιλέγοντας την αντίστοιχη κατηγορία ή υποκατηγορία, στο πεδίο “Κατηγορίες” από εδώ. Το συγκεκριμένο σημείο εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες κατηγορίες.

Σε περίπτωση που δεν είναι αναρτημένες οι πληροφορίες που απαιτούνται για συγκεκριμένη προϊοντική κατηγορία, μπορείτε να μας αποστείλετε σχετική ενημέρωση, ώστε να σας καθοδηγήσουμε.

Τεχνικές προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές του XML αρχείου περιγράφονται αναλυτικά στο Skroutz XML data feed specification.


Προσθήκη XML αρχείου στο κατάστημά σας

Σε περίπτωση που συμμετέχετε ήδη στην πλατφόρμα μας, χωρίς το XML αρχείο σας, μπορείτε να δημιουργήσετε και να μας το αποστείλετε, ώστε να το συνδέσουμε στη βάση μας. Με αυτό τον τρόπο ανανεώνεται αυτόματα οποιαδήποτε πληροφορία των προϊόντων, σε πραγματικό χρόνο, αποφεύγοντας περιττές χειροκίνητες ενέργειες μέσα από τον Χώρο Συνεργατών.

Το XML αρχείο είναι έτοιμο, πως πραγματοποιείται η σύνδεση;
  1. Εφόσον το αρχείο είναι έτοιμο, θα πρέπει να αποστείλετε το URL του XML αρχείου σας, μέσω ticket, ακολουθώντας το link.
  2. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος από την τεχνική ομάδα μας, η διάρκεια του οποίου εξαρτάται από το μέγεθος του XML αρχείου που θα μας κοινοποιήσετε, αλλά και την ποιότητα της πληροφορίας που εμπεριέχεται σε αυτό. Κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα ενημερωθείτε σχετικά.

Στην περίπτωση που το XML αρχείο σας χρειάζεται διορθώσεις είτε ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές είτε ως προς περιεχόμενο των προϊόντων, θα λάβετε αναλυτική ενημέρωση από πλευράς μας, με ενδεικτικά παραδείγματα, ώστε να την προωθήσετε στον τεχνικό σας.

  1. Αφού πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διορθώσεις, θα πρέπει να μας αποσταλεί εκ νέου το URL του XML αρχείου σας, ώστε να πραγματοποιηθεί επανέλεγχος. Όταν το XML αρχείο σας, περάσει με επιτυχία τον έλεγχο, τότε θα συνδεθεί από πλευράς μας με το κατάστημά σας και θα λάβετε αντίστοιχη ενημέρωση.
Πώς θα σας ενημερώνω για αλλαγές που πραγματοποιούνται στα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στο XML αρχείο που έχετε συνδέσει στη βάση σας;

Όταν αλλάζει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα που μας αποστέλλετε μέσω του XML αρχείου, όπως για παράδειγμα η τιμή, η ποσότητα, η διαθεσιμότητα κ.ο.κ θα πρέπει να ενημερώνετε αντίστοιχα και το XML αρχείο σας. Απο πλευράς μας, λαμβάνουμε αυτές τις αλλαγές μέσω των ανανεώσεων του XML αρχείου που πραγματοποιούνται αυτόματα κάθε 1 ώρα περίπου, από τις 08:00 έως τις 00:00. Εφόσον προστεθεί το XML αρχείο στη βάση μας, θα δημιουργηθεί στον Χώρο Συνεργατών ένα νέο πεδίο, το πεδίο ‘’Ανανεώσεις Προϊόντων’’ από όπου θα μπορείτε να δείτε τις ανανεώσεις του XML αρχείου σας αλλά και την ώρα που αυτές πραγματοποιήθηκαν.