Αρχείο XML

Προκειμένου να εμφανιστούν τα προϊόντα σας στο Skroutz είναι απαραίτητο να μας κοινοποιήσετε το link του αρχείου XML σας.

Περιεχόμενα

Τι είναι

Το XML είναι ένα αρχείο με συγκεκριμένη δομή, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για τα προϊόντα που επιθυμείτε να εμφανίζονται στη μηχανή αναζήτησης και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του περιεχομένου του καταστήματός σας με το Skroutz. Το κάθε προϊόν στο XML, συνοδεύεται από τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά, που είναι απαραίτητα για την ορθή προβολή του.


Πώς λειτουργεί

Το Skroutz διαβάζει σε τακτικά διαστήματα το XML σας και ανανεώνει αντίστοιχα την πληροφορία που προβάλλει.

Το XML συνδέεται στο εσωτερικό σύστημα του Skroutz και ανανεώνεται ανά 1 ώρα, από τις 8 πμ μέχρι τις 12μμ, αλλά και μια φορά τα ξημερώματα. Οι ανανεώσεις πραγματοποιούνται προκειμένου να ενημερωνόμαστε άμεσα για τις αλλαγές που πραγματοποιείτε στο κατάστημά σας. Συνεπώς, θα πρέπει να φροντίζετε να ενημερώνετε το αρχείο αυτό κάθε φορά που αλλάζει κάποια πληροφορία στα προϊόντα σας. π.χ. τιμή, διαθεσιμότητα, κ.λ.π.


Δομή

Υποχρεωτικά πεδία

Πεδία που πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν και να είναι συμπληρωμένα στο XML σας.

Unique ID
Ο μοναδικός κωδικός προϊόντος
Name
Όνομα ή τίτλος προϊόντος
Product link
Το link που οδηγεί στη σελίδα του προϊόντος στο κατάστημά σας
Image link
Το link με τη φωτογραφία του προϊόντος (1000 pixels τουλάχιστον η μία από τις δύο διαστάσεις)
Price
Η τιμή του προϊόντος που εμφανίζεται και στο κατάστημά σας
Availability
Διαθεσιμότητα, ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος
Category path
Κατηγορία προϊόντος
Manufacturer
Η μάρκα ή αλλιώς ο κατασκευαστής του προϊόντος
MPN (Part Number)
To part number του προϊόντος
Weight
Το βάρος του προϊόντος

Προαιρετικά πεδία

Προαιρετικά πεδία, τα οποία πρέπει να συμπληρώνονται κατά περίπτωση

Size
Μέγεθος προϊόντος
Size Variations
Οι παραλλαγές μεγέθους του προϊόντος
Color
Χρώμα προϊόντος
Additional images
Το link με την επιπλέον φωτογραφία του προϊόντος
Shipping cost
Μεταφορικά προϊόντος
Barcode / EAN
Ο διεθνής αριθμός είδους
ISBN
Μοναδικός αριθμός βιβλίου
Description
Η περιγραφή του προϊόντος
Quantity
Η διαθέσιμη ποσότητα του προϊόντος
VAT Rate
Ο συντελεστής Φ.Π.Α. του προϊόντος
Ποια πεδία χρειάζονται

Ανάλογα με τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν τα προϊόντα σας, πρέπει να είναι συμπληρωμένα τα αντίστοιχα πεδία. Εάν για κάποια προϊόντα σας είναι απαραίτητο ένα πεδίο, ενώ για κάποια άλλα όχι, το πεδίο πρέπει να υπάρχει σε όλα τα προϊόντα του XML αλλά να είναι κενό σε όσα δεν διαθέτουν την αντίστοιχη πληροφορία.

Τεχνικές προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές του XML αρχείου περιγράφονται αναλυτικά στο Skroutz XML data feed specification.