Πληροφορίες για ηλεκτρονικό τσιγάρο

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία “Ηλεκτρονικό Τσιγάρο” πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να έχει συγκεκριμένη δομή και να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται στον τίτλο των προϊόντων που εμπίπτουν στις υποκατηγορίες του ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι τα παρακάτω:

Ηλεκτρονικό Τσιγάρο Σετ και Ατμοποιητές Ηλεκτρονικού Τσιγάρου

 • Κατασκευαστής / Εισαγωγέας
  (μπορεί να αναγράφεται είτε στο πεδίο manufacturer του αρχείου XML είτε στον τίτλο)
 • Μοντέλο
 • Χωρητικότητα ατμοποιητή σε ml
 • Τρόπος Ατμίσματος (DL, MTL)
Όνομα προϊόντος για Ηλεκτρονικό Τσιγάρο Σετ και Ατμοποιητές Ηλεκτρονικού Τσιγάρου - Ναι

Ναι

Στον τίτλο του προϊόντος πρέπει να αναγράφεται η χωρητικότητα του Ατμοποιητή / Λεκτικό TPD.

Όνομα προϊόντος για Ηλεκτρονικό Τσιγάρο Σετ και Ατμοποιητές Ηλεκτρονικού Τσιγάρου - Όχι

Όχι

Αποφύγετε ελλιπείς τίτλους.

Υγρά Αναπλήρωσης Ηλεκτρονικού Τσιγάρου

 • Κατασκευαστής / Εισαγωγέας
  (μπορεί να αναγράφεται είτε στο πεδίο manufacturer του αρχείου XML είτε στον τίτλο)
 • Μοντέλο
 • Είδος προϊόντος
 • Ποσότητα σε ml
  (σε προϊόντα Shake & Vape, Flavor Shots και Short Fills χρειάζεται να αναγράφεται και η συνολική ποσότητα σε ml που μπορεί να φιλοξενήσει η συσκευασία)
 • Γεύση
 • Περιεκτικότητα σε νικοτίνη σε mg
  (αν ένα προϊόν δεν περιέχει νικοτίνη, τότε χρειάζεται να αναγράφεται το λεκτικό 0mg εξαιρουμένων των CBD προϊόντων που εκ προοιμίου δεν περιέχουν νικοτίνη)
 • Περιεκτικότητα σε CBD σε mg
  (αν περιέχεται)
 • Αριθμός τεμαχίων
  (αν η συσκευασία περιλαμβάνει άνω του 1 τεμαχίου, όπως για παράδειγμα στα pre-filled pods)

Τα είδη των προϊόντων που μπορούν να ταξινομηθούν στην εν λόγω κατηγορία είναι:

 • Νικοτίνη: η μέγιστη ποσότητα διάθεσης για τα νικοτινούχα υγρά είναι τα 10ml και η μέγιστη περιεκτικότητα σε νικοτίνη είναι τα 20mg/ml
 • Φυτική Γλυκερίνη/VG: η καθαρότητα χρειάζεται να είναι από 99.6% και άνω
 • Προπυλενογλυκόλη/PG: η καθαρότητα χρειάζεται να είναι από 99.6% και άνω
 • Έτοιμα υγρά αναπλήρωσης που έχουν πιστοποίηση TPD2
 • Pre-filled pods
 • Αρώματα
 • Shake & Vape
 • Flavor Shots
 • Short Fills
 • CBD

Αν το ίδιο προϊόν διατίθεται σε παραλλαγές ως προς τη γεύση, την ποσότητα ή την περιεκτικότητα σε νικοτίνη ή CBD, τότε χρειάζεται να δημιουργηθούν ξεχωριστές εγγραφές με ξεχωριστό ID για κάθε δυνατή παραλλαγή.

Ενδεικτικά παραδείγματα αποδεκτών τίτλων
 • ELiquid France Nicotine Booster 18mg 50%PG 50%VG 10ml
 • Mad Juice Φυτική Γλυκερίνη (VG) 120ml
 • Mad Juice Προπυλενογλυκόλη (PG) 120ml
 • American Stars Nutty Buddy Cookie 3mg 10ml
 • Eliquid France Aspire Pod Slym Relax 20mg 1.8ml 3τμχ
 • FlavourArt Meringue 10ml
 • VnV Liquids Shake & Vape Gummy Bear Strawberry 6ml/30ml
 • Philotimo Flavour Shot Τρίγωνα Πανοράματος 30ml/75ml
 • Eliquid France Short Fill Famous 50ml/70ml

Ναι

Ενδεικτικά παραδείγματα μη αποδεκτού τίτλου
 • ELiquid France Nicotine Booster 50%PG 50%VG
 • Mad Juice Φυτική Γλυκερίνη
 • Mad Juice 120ml
 • American Stars Nutty Buddy Cookie 3mg
 • Eliquid France Aspire Pod Slym Relax 20mg 1.8ml
 • FlavourArt 10ml
 • VnV Liquids Shake & Vape Gummy Bear Strawberry
 • Philotimo Flavour Shot Τρίγωνα Πανοράματος 75ml
 • Eliquid France Short Fill

Όχι

Mods Ηλεκτρονικού Τσιγάρου

 • Κατασκευαστής / Εισαγωγέας
  πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο ή εναλλακτικά στο πεδίο manufacturer του αρχείου XML
 • Μοντέλο
 • Watt
Όνομα προϊόντος για Mods Ηλεκτρονικού Τσιγάρου - Ναι

Ναι

Στον τίτλο του προϊόντος πρέπει να αναγράφονται τα Watt του προϊόντος.

Όνομα προϊόντος για Mods Ηλεκτρονικού Τσιγάρου - Όχι

Όχι

Αποφύγετε ελλιπείς τίτλους.

Αντιστάσεις Ηλεκτρονικών Τσιγάρων και D.I.Y για Ηλεκτρονικό Τσιγάρο

 • Κατασκευαστής / Εισαγωγέας
  πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο ή εναλλακτικά στο πεδίο manufacturer του αρχείου XML
 • Μοντέλο
  εφόσον διατίθεται
 • Ohm
 • Αριθμός τεμαχίων

Στην περίπτωση όπου το ίδιο προϊόν διατίθεται σε διαφορετικά Ohm, πρέπει να αποστέλλεται σε ξεχωριστές εγγραφές.

Όνομα προϊόντος για Αντιστάσεις Ηλεκτρονικών Τσιγάρων και D.I.Y. για Ηλεκτρονικό Τσιγάρο - Ναι

Ναι

Στον τίτλο του προϊόντος πρέπει να αναγράφονται τα Ohm και ο αριθμός τεμαχίων του προϊόντος.

Όνομα προϊόντος για Mods Ηλεκτρονικού Τσιγάρου - Όχι

Όχι

Αποφύγετε ελλιπείς τίτλους.


Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Στην κατηγορία “Υγρά Αναπλήρωσης Ηλεκτρονικού Τσιγάρου” δεν είναι δυνατό να ταξινομηθούν ΟΕΜ προϊόντα, καθώς χρειάζεται να ανήκουν σε επώνυμο κατασκευαστή και να εντοπίζονται οι πληροφορίες των εν λόγω προϊόντων στην επίσημη ιστοσελίδα ή τον κατάλογο του εκάστοτε κατασκευαστή.


MPN

To part number του προϊόντος

Εάν διατίθεται μοναδικός κωδικός από τον κατασκευαστή, τότε αυτός πρέπει να αναγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο (MPN) του αρχείου XML. Διαφορετικά, το συγκεκριμένο πεδίο παραμένει κενό.


Χρώμα (color)

Το χρώμα / σχέδιο του προϊόντος

Για τις κατηγορίες Ηλεκτρονικό Τσιγάρο Σετ, Ατμοποιητές Ηλεκτρονικού Τσιγάρου και Mods Ηλεκτρονικού Τσιγάρου, το χρώμα / σχέδιο του προϊόντος πρέπει να συμπληρώνεται στον τίτλο ή στο αντίστοιχο πεδίο (color) του αρχείου XML, σύμφωνα με την ονομασία χρώματος / σχεδίου που δίνει ο κατασκευαστής, εφόσον διατίθεται.

Στην περίπτωση που το ίδιο προϊόν διατίθεται σε διαφορετικά χρώματα / σχέδια, πρέπει να αποστέλλεται σε ξεχωριστές εγγραφές.

Χρώμα προϊόντος για Ηλεκτρονικό Τσιγάρο - Ναι

Ναι

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει το χρώμα του προϊόντος, όπως αυτό δίνεται από τον κατασκευαστή.

Χρώμα προϊόντος για Ηλεκτρονικό Τσιγάρο - Όχι

Όχι

Αποφύγετε ελλιπείς τίτλους.


Τιμή (price)

Η τελική τιμή του προϊόντος

Για τις κατηγορίες “Αντιστάσεις Ηλεκτρονικών Τσιγάρων”, “D.I.Y για Ηλεκτρονικό Τσιγάρο” και “Υγρά Αναπλήρωσης Ηλεκτρονικού Τσιγάρου” η τελική τιμή που αναγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο του αρχείου XML πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό των τεμαχίων που αναγράφεται στον τίτλο του εκάστοτε προϊόντος.

Εικόνα (image link)

Η κύρια φωτογραφία του προϊόντος

Για τις κατηγορίες Ηλεκτρονικό Τσιγάρο Σετ, Ατμοποιητές Ηλεκτρονικού Τσιγάρου και Mods Ηλεκτρονικού Τσιγάρου, η φωτογραφία του προϊόντος στο αρχείο XML πρέπει να απεικονίζει μεμονωμένα το προϊόν στο αντίστοιχο χρώμα / σχέδιο που περιγράφεται στον τίτλο σε λευκό φόντο, χωρίς λογότυπα ή υδατογραφήματα.

Εικόνα ηλεκτρονικού τσιγάρου - Ναι

Ναι

Εικόνα ηλεκτρονικού τσιγάρου - Όχι

Όχι

Η κύρια φωτογραφία πρέπει να απεικονίζει μόνο του το προϊόν στο αντίστοιχο χρώμα που περιγράφεται στον τίτλο.