Πληροφορίες για ηλεκτρονικό τσιγάρο

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των ηλεκτρονικών τσιγάρων πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να έχει συγκεκριμένη δομή και να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται στον τίτλο των προϊόντων που εμπίπτουν στις υποκατηγορίες του ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι τα παρακάτω:

Ηλεκτρονικό Τσιγάρο Σετ και Ατμοποιητές Ηλεκτρονικού Τσιγάρου

 • Κατασκευαστής / Εισαγωγέας
  πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο ή εναλλακτικά στο πεδίο manufacturer του αρχείου XML
 • Μοντέλο
 • Χωρητικότητα Ατμοποιητή / Λεκτικό TPD

Σε αυτές τις κατηγορίες ταξινομούνται βάσει νομοθεσίας (4419/2016 - ΦΕΚ Α 174) αποκλειστικά και μόνο όσα προϊόντα διαθέτουν ατμοποιητή του οποίου η χωρητικότητα δεν υπερβαίνει τα 2ml (TPD).

Όνομα προϊόντος για Ηλεκτρονικό Τσιγάρο Σετ και Ατμοποιητές Ηλεκτρονικού Τσιγάρου - Ναι

Ναι

Στον τίτλο του προϊόντος πρέπει να αναγράφεται η χωρητικότητα του Ατμοποιητή / Λεκτικό TPD.

Όνομα προϊόντος για Ηλεκτρονικό Τσιγάρο Σετ και Ατμοποιητές Ηλεκτρονικού Τσιγάρου - Όχι

Όχι

Αποφύγετε ελλιπείς τίτλους.

Mods Ηλεκτρονικού Τσιγάρου

 • Κατασκευαστής / Εισαγωγέας
  πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο ή εναλλακτικά στο πεδίο manufacturer του αρχείου XML
 • Μοντέλο
 • Watt
Όνομα προϊόντος για Mods Ηλεκτρονικού Τσιγάρου - Ναι

Ναι

Στον τίτλο του προϊόντος πρέπει να αναγράφονται τα Watt του προϊόντος.

Όνομα προϊόντος για Mods Ηλεκτρονικού Τσιγάρου - Όχι

Όχι

Αποφύγετε ελλιπείς τίτλους.

Αντιστάσεις Ηλεκτρονικών Τσιγάρων και D.I.Y για Ηλεκτρονικό Τσιγάρο

 • Κατασκευαστής / Εισαγωγέας
  πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο ή εναλλακτικά στο πεδίο manufacturer του αρχείου XML
 • Μοντέλο
  εφόσον διατίθεται
 • Ohm
 • Αριθμός τεμαχίων

Στην περίπτωση όπου το ίδιο προϊόν διατίθεται σε διαφορετικά Ohm, πρέπει να αποστέλλεται σε ξεχωριστές εγγραφές.

Όνομα προϊόντος για Αντιστάσεις Ηλεκτρονικών Τσιγάρων και D.I.Y. για Ηλεκτρονικό Τσιγάρο - Ναι

Ναι

Στον τίτλο του προϊόντος πρέπει να αναγράφονται τα Ohm και ο αριθμός τεμαχίων του προϊόντος.

Όνομα προϊόντος για Mods Ηλεκτρονικού Τσιγάρου - Όχι

Όχι

Αποφύγετε ελλιπείς τίτλους.


MPN

To part number του προϊόντος

Εάν διατίθεται μοναδικός κωδικός από τον κατασκευαστή, τότε αυτός πρέπει να αναγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο (MPN) του αρχείου XML. Διαφορετικά, το συγκεκριμένο πεδίο παραμένει κενό.


Χρώμα (color)

Το χρώμα / σχέδιο του προϊόντος

Για τις κατηγορίες Ηλεκτρονικό Τσιγάρο Σετ, Ατμοποιητές Ηλεκτρονικού Τσιγάρου και Mods Ηλεκτρονικού Τσιγάρου, το χρώμα / σχέδιο του προϊόντος πρέπει να συμπληρώνεται στον τίτλο ή στο αντίστοιχο πεδίο (color) του αρχείου XML, σύμφωνα με την ονομασία χρώματος / σχεδίου που δίνει ο κατασκευαστής, εφόσον διατίθεται.

Στην περίπτωση που το ίδιο προϊόν διατίθεται σε διαφορετικά χρώματα / σχέδια, πρέπει να αποστέλλεται σε ξεχωριστές εγγραφές.

Χρώμα προϊόντος για Ηλεκτρονικό Τσιγάρο - Ναι

Ναι

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει το χρώμα του προϊόντος, όπως αυτό δίνεται από τον κατασκευαστή.

Χρώμα προϊόντος για Ηλεκτρονικό Τσιγάρο - Όχι

Όχι

Αποφύγετε ελλιπείς τίτλους.


Τιμή (price)

Η τελική τιμή του προϊόντος

Για τις κατηγορίες Αντιστάσεις Ηλεκτρονικών Τσιγάρων και D.I.Y για Ηλεκτρονικό Τσιγάρο, η τελική τιμή που αναγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο του αρχείου XML πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό των τεμαχίων που αναγράφεται στον τίτλο του εκάστοτε προϊόντος.

Εικόνα (image link)

Η κύρια φωτογραφία του προϊόντος

Για τις κατηγορίες Ηλεκτρονικό Τσιγάρο Σετ, Ατμοποιητές Ηλεκτρονικού Τσιγάρου και Mods Ηλεκτρονικού Τσιγάρου, η φωτογραφία του προϊόντος στο αρχείο XML πρέπει να απεικονίζει μεμονωμένα το προϊόν στο αντίστοιχο χρώμα / σχέδιο που περιγράφεται στον τίτλο σε λευκό φόντο, χωρίς λογότυπα ή υδατογραφήματα.

Εικόνα ηλεκτρονικού τσιγάρου - Ναι

Ναι

Εικόνα ηλεκτρονικού τσιγάρου - Όχι

Όχι

Η κύρια φωτογραφία πρέπει να απεικονίζει μόνο του το προϊόν στο αντίστοιχο χρώμα που περιγράφεται στον τίτλο.