Πληροφορίες για Πασχαλινά

Τα προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες πασχαλινές λαμπάδες, παιχνιδολαμπάδες και πασχαλινά στολίδια πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Ο τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Είδος

Στον τίτλο χρειάζεται να αναγράφεται τι είδος είναι το προϊόν, όπως καλάθι, χειροποίητο κερί κλπ.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποδεκτού τίτλου
 • Κερί Χειροποίητο Μπουκάλι Αναψυκτικού 18x6cm

Ναι

Ενδεικτικό παράδειγμα μη αποδεκτού τίτλου
 • Κερί 18x6cm

Όχι

Κατασκευαστής

Εφόσον το προϊόν διατίθεται από επίσημο κατασκευαστή, πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο ή εναλλακτικά στο πεδίο manufacturer του αρχείο XML.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποδεκτού τίτλου
 • Inart Κεραμικό Καλάθι Κόκκινο 20x10x9cm

Ναι

Ενδεικτικό παράδειγμα μη αποδεκτού τίτλου
 • Κεραμικό Καλάθι Κόκκινο 20x10x9cm

Όχι

Υλικό

Το υλικό του προϊόντος πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποδεκτού τίτλου
 • Πιατέλα Inart Λευκή Κεραμική 29x21x3cm

Ναι

Ενδεικτικό παράδειγμα μη αποδεκτού τίτλου
 • Πιατέλα Inart Λευκή 29x21x3cm

Όχι

Χρώμα

Το χρώμα / σχέδιο του προϊόντος πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο ή να συμπληρώνεται στο πεδίο color στο αρχείο XML, εφόσον αυτό διατίθεται από τον κατασκευαστή.

Σε περίπτωση που το ίδιο προϊόν διατίθεται σε διαφορετικά χρώματα ή σχέδια, πρέπει να καταχωρούνται ξεχωριστές εγγραφές ανά χρώμα/σχέδιο στο αρχείο XML.

Σε περίπτωση που ένα προϊόν διατίθεται σε πολλαπλά χρώματα/σχέδια, αλλά δεν διατίθεται από τον κατασκευαστή ξεχωριστή φωτογραφία για κάθε χρώμα/σχέδιο, τότε χρειάζεται να αποστέλλεται μία και μοναδική εγγραφή του προϊόντος, στον τίτλο της οποίας θα αναφέρονται όλα τα διαθέσιμα χρώματα/σχέδια και θα συνοδεύεται από φωτογραφία που επίσης περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα χρώματα/σχέδια.

Ενδεικτικά παραδείγματα αποδεκτών τίτλων
 • Αυγά Espiel Χάρτινα Καφέ 5τμχ 7cm
 • Αυγά Espiel Χάρτινα Γκρι 5τμχ 12cm
 • Αυγοθήκη Inart Κεραμική σε 4 χρώματα 15.5x10.5x4cm

Ναι

Ενδεικτικό παράδειγμα μη αποδεκτού τίτλου
 • Αυγά Espiel Χάρτινα 5τμχ
 • Αυγοθήκη Inart Κεραμική 15.5x10.5x4cm

Όχι

Αριθμός τεμαχίων

Εάν το προϊόν αποτελείται από τεμάχια, τότε ο αριθμός τεμαχίων πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποδεκτού τίτλου
 • Αυγά Espiel Χάρτινα Μπεζ με Σχέδια 6τμχ 5x5x7cm

Ναι

Ενδεικτικό παράδειγμα μη αποδεκτού τίτλου
 • Αυγά Espiel Χάρτινα Μπεζ με Σχέδια

Όχι

Διαστάσεις

Στον τίτλο χρειάζεται να αναγράφονται οι διαστάσεις του προϊόντος.

Στις λαμπάδες χρειάζεται να αναγράφεται μόνο το ύψος σε cm.

Ενδεικτικά παραδείγματα αποδεκτών τίτλων
 • Αυγά Espiel Χρυσά Πορσελάνινα 6τμχ 5x5x7cm
 • Λαμπάδα Bunny's Βαράκι 24cm

Ναι

Ενδεικτικό παράδειγμα μη αποδεκτού τίτλου
 • Αυγά Espiel Χρυσά Πορσελάνινα 6τμχ
 • Λαμπάδα Bunny's Βαράκι

Όχι


Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Ο κατασκευαστής πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος ή εναλλακτικά συμπληρώνεται στο πεδίο manufacturer στο αρχείο XML. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν ανήκει σε επώνυμο κατασκευαστή, τότε πρέπει να αναγράφεται το λεκτικό ΟΕΜ στο πεδίο manufacturer στο αρχείο XML.

Ενδεικτικό παράδειγμα:
 • <manufacturer>OEM</manufacturer>

Τιμή (price)

Η τελική τιμή του προϊόντος

Στην περίπτωση που το προϊόν περιλαμβάνει πολλαπλά τεμάχια, η τελική τιμή που καταχωρείται στο πεδίο price του αρχείου XML πρέπει να αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο αριθμό τεμαχίων, όπως αυτός αναγράφεται και στον τίτλο του προϊόντος.

Ενδεικτικά παραδείγματα, με αναγραφόμενη την τιμή των 6 τεμαχίων
 • <name>Αυγά Espiel Χάρτινα Μπεζ με Σχέδια 6τμχ 5x5x7cm</name>
 • <price>4,4</price>

Ναι

Ενδεικτικά παραδείγματα, με αναγραφόμενη την τιμή τεμαχίου
 • <name>Αυγά Espiel Χάρτινα Μπεζ με Σχέδια 6τμχ 5x5x7cm</name>
 • <price>0,75</price>

Όχι


MPN

Το part number του προϊόντος

Εάν διατίθεται μοναδικός κωδικός από τον κατασκευαστή, τότε αυτός απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο (MPN) του αρχείου XML. Διαφορετικά, το συγκεκριμένο πεδίο παραμένει κενό.

Επίσης, ο κωδικός ΜΡΝ χρειάζεται να αντιστοιχεί και στον αριθμο τεμαχίων που έχει ορίσει ο κατασκευαστής/εισαγωγέας για τον εν λόγω κωδικό ΜΡΝ.

Σετ προϊόντων που δεν είναι επίσημα από τον κατασκευαστή, δεν είναι δυνατό να ταξινομηθούν.

Ενδεικτικά παραδείγματα, με αναγραφόμενη την τιμή των 6 τεμαχίων
 • <name>Αυγά Espiel Χρυσά Πορσελάνινα 6τμχ 5x5x7cm</name>
 • <mpn>FEG322K6</mpn>
 • <price>3,6</price>

Ναι

Ενδεικτικά παραδείγματα, με αναγραφόμενη την τιμή τεμαχίου
 • <name>Αυγά Espiel Χρυσά Πορσελάνινα 1τμχ 5x5x7cm</name>
 • <mpn>FEG322K6</mpn>
 • <price>0,6</price>

Όχι

Προσοχή! Custom made προϊόντα (π.χ. αναγραφή συγκεκριμένου ονόματος) δεν ταξινομούνται στις εν λόγω κατηγορίες στο Καλάθι του Skroutz