Πληροφορίες για ταμειακές μηχανές

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία ταμειακές μηχανές πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές στο αρχείο XML.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Μοντέλο

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • Carat AQ Smart Black 15 CFW 598/01-06-18 Φορητή με μπαταρία 75mm/s
 • RBS Epia MCR White 15 CFB 577/11-01-17 σταθερή πωλείται χωρίς μπαταρία 80mm/s

Α/Α Έγκρισης

Η άδεια καταλληλότητας

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • Carat AQ Smart Black 15 CFW 598/01-06-18 Φορητή με μπαταρία 75mm/s
 • RBS Epia MCR White 15 CFB 577/11-01-17 σταθερή πωλείται χωρίς μπαταρία 80mm/s

Είδος Προϊόντος

Όπως Φορητή, σταθερή, φορολογικός μηχανισμός

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • Carat AQ Smart Black 15 CFW 598/01-06-18 Φορητή με μπαταρία 75mm/s
 • RBS Epia MCR White 15 CFB 577/11-01-17 σταθερή πωλείται χωρίς μπαταρία 80mm/s

Μπαταρία

Πρέπει να αναγράφεται αν στο προϊόν συμπεριλαμβάνεται / υποστηρίζεται μπαταρία. Ενδεικτικές τιμές:

 • Με Μπαταρία
 • Πωλείται χωρίς Μπαταρία
 • Δεν υποστηρίζει Μπαταρία
Ενδεικτικά παραδείγματα
 • Carat AQ Smart Black 15 CFW 598/01-06-18 Φορητή με μπαταρία 75mm/s
 • RBS Epia MCR White 15 CFB 577/11-01-17 σταθερή πωλείται χωρίς μπαταρία 80mm/s

Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Ο κατασκευαστής του προϊόντος πρέπει να αναγράφεται στο πεδίο manufacturer στο αρχείο XML. Προαιρετικά μπορεί να συμπληρωθεί και στον τίτλο του προϊόντος.

Ενδεικτικά παραδείγματα
<name>Carat AQ Smart Black 15 CFW 598/01-06-18 Φορητή με μπαταρία 75mm/s</name>
<manufacturer>Carat</manufacturer>
<name>Epia MCR White 15 CFB 577/11-01-17 σταθερή πωλείται χωρίς μπαταρία 80mm/s</name>
<manufacturer>RBS</manufacturer>

Χρώμα (color)

Το χρώμα του προϊόντος

Το χρώμα πρέπει να αποστέλλεται στον τίτλο ή στο πεδίο color του αρχείου XML, σύμφωνα με την ονομασία χρώματος που δίνει ο κατασκευαστής, εφόσον αυτή διατίθεται.

Ενδεικτικά παραδείγματα
<name>Carat AQ Smart 15 CFW 598/01-06-18 Φορητή με μπαταρία 75mm/s</name>
<color>Μαύρο</color>
<name>RBS Epia MCR White 15 CFB 577/11-01-17 σταθερή χωρίς μπαταρία 80mm/s</name>

Περιγραφή (description)

Η περιγραφή του προϊόντος

Τυχόν επιπρόσθετα χαρακτηριστικά αναγράφονται στον τίτλο ή εναλλακτικά στο πεδίο description του αρχείου XML.

Ενδεικτικά παραδείγματα
<name>Carat AQ Smart Black 15 CFW 598/01-06-18 Φορητή με μπαταρία 75mm/s</name>
<name>RBS Epia MCR White 15 CFB 577/11-01-17 σταθερή πωλείται χωρίς μπαταρία</name>
<description>Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/s</description>

Προϊόντα που εξαιρούνται

Μοντέλα προϊόντων τα οποία φέρουν ληγμένη Άδεια Καταλληλότητας ή που δεν έχουν δυνατότητα διασύνδεσης για αποστολή δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δεν προβάλλονται.

Τα νέα μοντέλα ή οι νέες εκδόσεις των παλαιότερων μοντέλων πρέπει να καταχωρούνται ως νέες εγγραφές στο αρχείο XML.

Παράδειγμα μοντέλου τελευταίας έκδοσης με νέα άδεια καταλληλότητας.
 • RBS EDO - 15 DLQ 621/19-04-19

Ναι

Παράδειγμα παλαιού μοντέλου με ληγμένη άδεια καταλληλότητας.
 • RBS EDO Web - 15 FFM 542/06-03-14

Όχι

Παράδειγμα παλαιού μοντέλου με τη άδεια καταλληλότητας που αφορά στη νεότερη έκδοση.
 • RBS EDO Web - 15 DLQ 621/19-04-19

Όχι