Πληροφορίες για υαλοκαθαριστήρες αυτοκινήτου

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία υαλοκαθαριστήρες αυτοκινήτου πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές στο αρχείο XML.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να έχει συγκεκριμένη δομή και να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται στον τίτλο των προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία “Υαλοκαθαριστήρες Αυτοκινήτου” είναι τα παρακάτω:

Κατασκευαστής

Πρέπει στον τίτλο να εμφανίζεται ο κατασκευαστής του προϊόντος.

Ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Bosch H301 Πίσω Υαλοκαθαριστήρας Αυτοκινήτου 300mm 1τμχ με Κούμπωμα U-Hook 9x11mm 3397004629

Μοντέλο

Πρέπει στον τίτλο να εμφανίζεται το model name, σύμφωνα με τον κατασκευαστή (ολογράφως και όχι σε συντομογραφία)

Ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Lampa B-Type Refill Σετ 2τμχ Μπροστινά Λάστιχα Υαλοκαθαριστήρων Αυτοκινήτου Οδηγού 710mm Συνοδηγού 710mm 18990

Μέρος Τοποθέτησης

Πρέπει στον τίτλο να εμφανίζεται το μέρος τοποθέτησης (Μπροστά/Πίσω ή Οδηγού και/Ή Συνοδηγού)

Ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Bosch H301 Πίσω Υαλοκαθαριστήρας Αυτοκινήτου 300mm 1τμχ με Κούμπωμα U-Hook 9x11mm 3397004629

Είδος

Πρέπει στον τίτλο να εμφανίζεται το είδος του Υαλοκαθαριστήρα. (Πχ. Αν είναι Ανταλλακτικό Λάστιχο θα πρέπει να αναγράφεται)

Ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Ανταλλακτικά λάστιχα υαλοκαθαριστήρων Compass FLAT

Τεμάχια

Πρέπει στον τίτλο να εμφανίζονται τα τεμάχια του.

Ενδεικτικό παράδειγμα:
 • Bosch Aerotwin AR653S Σετ 2τμχ Μπροστινοί Υαλοκαθαριστήρες Αυτοκινήτου Οδηγού 650mm Συνοδηγού 400mm με Κούμπωμα Special Hook 15mm 3397118911

MPN

Πρέπει στον τίτλο να εμφανίζεται το MPN του προϊόντος.

Ενδεικτικό παράδειγμα:
 • Lampa B-Type Refill Σετ 2τμχ Μπροστινά Λάστιχα Υαλοκαθαριστήρων Αυτοκινήτου Οδηγού 710mm Συνοδηγού 710mm 18990

Διαστάσεις του προϊόντος

Πρέπει στον τίτλο να εμφανίζονται οι διαστάσεις του προϊόντος (αν πρόκειται για σετ, διαστάσεις και των 2 τεμαχίων)

Ενδεικτικό παράδειγμα:
 • Bosch AeroEco AE50 Υαλοκαθαριστήρας Αυτοκινήτου Οδηγού/Συνοδηγού 500mm 1τμχ Κούμπωμα U-Hook 9x11mm 3397013452

Είδος Κουμπώματος (όπου υπάρχει)

Πρέπει στον τίτλο να εμφανίζεται το είδος κουμπώματος με σαφή λεκτικά και διαστάσεις.

Ενδεικτικό παράδειγμα:
 • Bosch H301 Πίσω Υαλοκαθαριστήρας Αυτοκινήτου 300mm 1τμχ με Κούμπωμα U-Hook 9x11mm

Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Ο κατασκευαστής του προϊόντος πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο manufacturer στο αρχείο XML ή εναλλακτικά να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος.

Ενδεικτικό παράδειγμα εγγραφής:
 • <manufacturer>Bosch</manufacturer>

MPN (part number)

Το part number του προϊόντος

Εάν διατίθεται μοναδικός κωδικός για το προϊόν από τον κατασκευαστή, τότε πρέπει να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο (MPN) στο αρχείο XML. Εναλλακτικά, μπορείτε η πληροφορία του ΜΡΝ να εμφανίζεται και στον τίτλο.

Ενδεικτικό παράδειγμα:
 • <mpn>3397004629</mpn>

Εικόνα (image link)

Η εικόνα του προϊόντος

Η φωτογραφία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική του προϊόντος και να απεικονίζει με ευκρίνεια ολόκληρο το προβαλλόμενο προϊόν χωρίς να περιλαμβάνονται σκιές, λογότυπα ή υδατογραφήματα, ή άλλα προϊόντα που δεν αφορούν το κύριο προϊόν. Η κύρια εικόνα πρέπει να απεικονίζει το προϊόν μόνο, όχι σε πολλαπλές όψεις κι όχι προβαλλόμενο μαζί με άλλο μοντέλο.

Το προϊόν που απεικονίζεται στην εικόνα πρέπει να συμβαδίζει με το προϊόν που αναγράφεται στον τίτλο, π.χ. συγκεκριμένη απόχρωση, είδος, χαρακτηριστικά. Μπορούν να περιλαμβάνονται και δευτερεύουσες εικόνες με επιμέρους στοιχεία του προϊόντος, όπως π.χ. το είδος κουμπώματος από πολύ κοντά, ο υαλοκαθαριστήρας πάνω σε αυτοκίνητο ή σε λειτουργία, κοντινές λήψεις του υλικού του κλπ. Στις δευτερεύουσες εικόνες δε μας απασχολεί το φόντο.

Κύρια φωτογραφία του προϊόντος

Περιγραφή (description)

Υποχρεωτικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην περιγραφή του καταστήματος (XML και / ή Site):

Υποχρεωτικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην περιγραφή του καταστήματος (XML και / ή Site):

 • Τα συμβατα μοντέλα αυτοκινητων μαζί με τις χρονολογίες των μοντέλων στα οποια ταιριάζει ο Υαλοκαθαριστήρας.
 • Το πεδίο ΜΡΝ (μοναδικός κωδικός κατασκευαστή), εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί στον τίτλο.
 • ΕΑΝ στο αντίστοιχο πεδίο, σε όποια περίπτωση είναι υπαρκτό.
 • Ο τύπος του Υαλοκαθαριστήρα βάσει του Υλικού του, για παράδειγμα αν είναι από Σιλικόνη ή Σιδερένιος.
 • Να περιλαμβάνεται κύρια εικόνα του Υαλοκαθαριστήρα ολόκληρου σε ομοιόμορφο (λευκό ή γκρι) φόντο.