Πληροφορίες για σουτιέν

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των σουτιέν έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ως προς τη συμπλήρωση του πεδίου μεγέθους (size) στο XML.

Περιεχόμενα

Υπολογισμός μεγέθους σουτιέν

Το μέγεθος σουτιέν υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τρεις διαφορετικούς παράγοντες, από τους οποίους προκύπτει το τελικό μέγεθος:

 1. Αριθμός
 2. Γράμμα (λατινικός χαρακτήρας)
 3. Σύστημα μέτρησης
Αριθμός
Ο αριθμός δείχνει το μήκος της περιφέρειας της πλάτης σε εκατοστά. Π.χ. 75, 90, 95, κ.λπ.
Γράμμα (λατινικός χαρακτήρας)
Το γράμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δείχνει το μέγεθος του στήθους και διεθνώς ονομάζεται CUP. Π.χ. A, C, D, F, κ.λπ.
Σύστημα μέτρησης
Το σύστημα μέτρησης αλλάζει και το νούμερο, αφού ανάλογα με τη χώρα, η μέτρηση μπορεί να είναι είτε σε ίντσες, είτε σε εκατοστά.
Τα πιο συνηθισμένα συστήματα μέτρησης είναι τα παρακάτω:
 • EU (the default European system)
 • FR (French)
 • US (American)
 • UK (English)
 • IT (Italian)

Μέγεθος (size)

Οι τρεις παραπάνω τιμές είναι αλληλένδετες και για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να συμπληρώνονται ταυτόχρονα στο XML.

Σημείωση: Το σύστημα μέτρησης είναι προαιρετικό στην περίπτωση που το σύστημα μεγέθους είναι το EU. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, το σύστημα μέτρησης είναι απαραίτητο για την ορθή ταξινόμηση του προϊόντος. Εάν δε συμπληρωθεί στο πεδίο size το σύστημα μέτρησης, τότε θεωρείται ότι ισχύει το EU.

Εγγραφή ανά μοντέλο προϊόντος

Για να μπορεί ο επισκέπτης να επιλέξει το φίλτρο μεγέθους στο Skroutz και να εμφανίζονται τα σωστά αποτελέσματα για τα προϊόντα σας, θα πρέπει στο πεδίο size του XML να αποστέλλονται μόνο τα διαθέσιμα μεγέθη χωρισμένα με κόμμα.

Στο XML πρέπει να αποστέλλεται μία μόνο εγγραφή ανά μοντέλο προϊόντος.

Παραδείγματα πεδίου size στο XML

Μία εγγραφή του πεδίου size ανά μοντέλο / χρώμα
Γυναικείο Σουτιέν MyBrand Cotton 43562 Μαύρο
 • <size>75A, 75B, 80A, 80B, 85B, 85C, 90C, 95D</size>
Γυναικείο Σουτιέν MyBrand Cotton 43562 Λευκό
 • <size>EU 75A, EU 75B, EU 80A, EU 80B, EU 85B, EU 85C, EU 90C, EU 95D</size>
Γυναικείο Σουτιέν MyBrand Cotton 43562 Μπεζ
 • <size>FR 75A, FR 75B, FR 80A, FR 80B, FR 85B, FR 85C, FR 90C, FR 95D</size>
Γυναικείο Σουτιέν MyBrand Cotton 43562 Κόκκινο
 • <size>A75, B75, A80, B80, B85, C85, C90, D95</size>

Ναι

Ξεχωριστές εγγραφές ανά CUP
Γυναικείο Σουτιέν MyBrand Cotton 43562 Μαύρο C
 • <size>75, 85, 90, 95</size>
Γυναικείο Σουτιέν MyBrand Cotton 43562 Μαύρο F
 • <size>80, 85, 95</size>

Όχι

Ξεχωριστές εγγραφές ανά μέγεθος
Γυναικείο Σουτιέν MyBrand Cotton 43562 Μαύρο 75C
 • <size></size>
Γυναικείο Σουτιέν MyBrand Cotton 43562 Μαύρο 90Β
 • <size></size>

Όχι