Πληροφορίες για βιβλία

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία βιβλία πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Πιο συγκεκριμένα, ο τίτλος πρέπει να αναφέρει:

  • Τον ακριβή τίτλο του βιβλίου όπως αυτός αναγράφεται στο εξώφυλλο. Εφόσον πρόκειται για τόμο ευρύτερου έργου απαιτείται και ο αριθμός του τόμου (Τόμος 1, Τομος Α κλπ) Ενδεικτικό παράδειγμα:
    <name>Θα γίνω η σκιά σου</name>
    <name>Εσωτερική Παθολογία (1ος τόμος)</name>
  • Τον αριθμό των τεμαχίων που περιλαμβάνει το σετ (εφόσον πρόκειται για official πακέτο βιβλίων από τον ίδιο τον εκδότη) ή ότι πρόκειται για πακέτο με τους αντίστοιχους τίτλους των βιβλίων. Ενδεικτικό παράδειγμα:
    <name>B1 For All Πλήρες Πακέτο (SB + Writing + Grammalysis B1 + Revision + I-book)</name>
    <name>Άγιος ή Αμαρτωλός - Πάντα ο διάβολος (πακέτο)</name>

ISBN

To ISBN του προϊόντος

Το ISBN είναι ο μοναδικός αριθμός βιβλίου που δίνει ο εκδότης στο προϊόν και πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο ΕΑΝ στο αρχείο XML. Σε περιπτώσεις πακέτων/σετ βιβλίων παρακαλούμε όπως αναγράφεται το barcode στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΑΝ στο XML αρχείο σας.


Κατασκευαστής/Εκδότης (manufacturer)

O εκδότης του προϊόντος

Ο εκδότης πρέπει να αναγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο manufacturer στο αρχείο XML.

Ενδεικτικό παράδειγμα:
<name>Το δώρο</name>
<manufacturer>Key Books</manufacturer>


Εικόνα (image link)

Η εικόνα του προϊόντος

Η φωτογραφία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική του προϊόντος και να απεικονίζει με ευκρίνεια ολόκληρο το προβαλλόμενο προϊόν, σε λευκό φόντο.

Σε περιπτώσεις που το βιβλίο αποτελεί πακέτο/σετ θα χρειαστει η φωτογραφία να περιλαμβάνει όλα τα τεμάχια.

Στα πακέτα των βιβλίων εκμάθησης ξένων γλωσσών, και εφόσον δε διατίθεται εικόνα των περιεχομένων του πακέτου, παρακαλούμε όπως αποστέλλεται η εικόνα του βιβλίου του μαθητή (student's book) με το αναγνωριστικό "pack".

Ενδεικτικό παράδειγμα:
<name>Smiles Junior B Student 's Book (+ Multi-Rom) +IEBook</name>

Γενικές οδηγίες για τις εικόνες μπορείτε να δείτε εδώ.


Περιγραφή (description)

Η περιγραφή του προϊόντος

Στο πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρώσετε βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Αναφορικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της εν λόγω κατηγορίας, στην περιγραφή θα χρειαστεί να αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός των σελίδων του βιβλίου, οι διαστάσεις του βιβλίου καθώς και η χρονιά έκδοσής του. Ειδικότερα για τα παιδικά βιβλία στο πεδίο της περιγραφής θα χρειαστεί να αναγράφεται και η ηλικία που δίνει ο εκδότης.

Ενδεικτικό παράδειγμα:
<name>Ο Άρχοντας της Ζήλιας</name>
<description>Υπότιτλος: Ιστορίες, Διαστάσεις: 14x20.5cm, Έτος Έκδοσης: 2021, Σελίδες: 352</description>
<name>Καλώς ήρθατε στο σπίτι του Άγιου Βασίλη</name>
<description>Υπότιτλος:-, Διαστάσεις: 24.5x32.5cm, Έτος Έκδοσης: 2021, Σελίδες: 12, Ηλικία: από 3 χρονών</description>


Προϊόντα που εξαιρούνται

Στις συγκεκριμένες κατηγορίες εξαιρούνται από την προβολή ορισμένα προϊόντα:

Unofficial πακέτα
Δεν είναι δυνατή η προβολή προϊόντων πακέτων/σετ εφόσον δεν αποτελούν επίσημο πακέτο από τον εκδότη με το αντίστοιχο barcode.

Προϊόντα used
Δεν είναι δυνατή η προβολή μεταχειρισμένων βιβλίων.

Καθορισμός τιμής βιβλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ε' τμήματος του νόμου (καθορισμός τιμής βιβλίου) απαγορεύεται η διάθεση βιβλίων στο κοινό σε τιμή που υπερβαίνει την τιμή που καθορίστηκε από τον εκδότη ή σε τιμή μικρότερη του 90% της τιμής αυτής, εφόσον αναφερόμαστε στην πρώτη έκδοση του βιβλίου και ο εκδότης έχει έδρα στην Ελλάδα για διάστημα 18 μηνών από την ημερομηνία πρώτης έκδοσης.
Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, σε περίπτωση ανατύπωσης του βιβλίου, η τιμή διάθεσής του στο κοινό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη του 80% της καθορισμένης από τον εκδότη τιμής για διάστημα 12 μηνών. Σε κάθε περίπτωση, για να εμπίπτει το βιβλίο στο διάστημα των 12 μηνών, θα πρέπει να έχουν παρέλθει οι 18 μήνες από την πρώτη έκδοση του βιβλίου.