Πληροφορίες για βιβλία

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία βιβλία πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Πιο συγκεκριμένα, ο τίτλος πρέπει να αναφέρει:

  • Τον ακριβή τίτλο του βιβλίου όπως αυτός αναγράφεται στο εξώφυλλο. Εφόσον πρόκειται για τόμο ευρύτερου έργου απαιτείται και ο αριθμός του τόμου (Τόμος 1, Τομος Α κλπ) Ενδεικτικό παράδειγμα:
    <name>Θα γίνω η σκιά σου</name>
    <name>Εσωτερική Παθολογία (1ος τόμος)</name>
  • Τον αριθμό των τεμαχίων που περιλαμβάνει το σετ (εφόσον πρόκειται για official πακέτο βιβλίων από τον ίδιο τον εκδότη) ή ότι πρόκειται για πακέτο με τους αντίστοιχους τίτλους των βιβλίων. Ενδεικτικό παράδειγμα:
    <name>B1 For All Πλήρες Πακέτο (SB + Writing + Grammalysis B1 + Revision + I-book)</name>
    <name>Άγιος ή Αμαρτωλός - Πάντα ο διάβολος (πακέτο)</name>

ISBN

To ISBN του προϊόντος

Το ISBN είναι ο μοναδικός αριθμός βιβλίου που δίνει ο εκδότης στο προϊόν και πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο ΕΑΝ στο αρχείο XML. Σε περιπτώσεις πακέτων/σετ βιβλίων παρακαλούμε όπως αναγράφεται το barcode στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΑΝ στο XML αρχείο σας.


Κατασκευαστής/Εκδότης (manufacturer)

O εκδότης του προϊόντος

Ο εκδότης πρέπει να αναγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο manufacturer στο αρχείο XML.

Ενδεικτικό παράδειγμα:
<name>Το δώρο</name>
<manufacturer>Key Books</manufacturer>


Εικόνα (image link)

Η εικόνα του προϊόντος

Η φωτογραφία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική του προϊόντος και να απεικονίζει με ευκρίνεια ολόκληρο το προβαλλόμενο προϊόν, σε λευκό φόντο.

Σε περιπτώσεις που το βιβλίο αποτελεί πακέτο/σετ θα χρειαστει η φωτογραφία να περιλαμβάνει όλα τα τεμάχια.

Στα πακέτα των βιβλίων εκμάθησης ξένων γλωσσών, και εφόσον δε διατίθεται εικόνα των περιεχομένων του πακέτου, παρακαλούμε όπως αποστέλλεται η εικόνα του βιβλίου του μαθητή (student's book) με το αναγνωριστικό "pack".

Ενδεικτικό παράδειγμα:
<name>Smiles Junior B Student 's Book (+ Multi-Rom) +IEBook</name>

Γενικές οδηγίες για τις εικόνες μπορείτε να δείτε εδώ.


Περιγραφή (description)

Η περιγραφή του προϊόντος

Στο πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρώσετε βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Αναφορικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της εν λόγω κατηγορίας, στην περιγραφή θα χρειαστεί να αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός των σελίδων του βιβλίου, οι διαστάσεις του βιβλίου καθώς και η χρονιά έκδοσής του. Ειδικότερα για τα παιδικά βιβλία στο πεδίο της περιγραφής θα χρειαστεί να αναγράφεται και η ηλικία που δίνει ο εκδότης.

Ενδεικτικό παράδειγμα:
<name>Ο Άρχοντας της Ζήλιας</name>
<description>Υπότιτλος: Ιστορίες, Διαστάσεις: 14x20.5cm, Έτος Έκδοσης: 2021, Σελίδες: 352</description>
<name>Καλώς ήρθατε στο σπίτι του Άγιου Βασίλη</name>
<description>Υπότιτλος:-, Διαστάσεις: 24.5x32.5cm, Έτος Έκδοσης: 2021, Σελίδες: 12, Ηλικία: από 3 χρονών</description>


Προϊόντα που εξαιρούνται

Στις συγκεκριμένες κατηγορίες εξαιρούνται από την προβολή ορισμένα προϊόντα:

Unofficial πακέτα
Δεν είναι δυνατή η προβολή προϊόντων πακέτων/σετ εφόσον δεν αποτελούν επίσημο πακέτο από τον εκδότη με το αντίστοιχο barcode.

Προϊόντα used
Δεν είναι δυνατή η προβολή μεταχειρισμένων βιβλίων.