Πληροφορίες για ποδήλατα

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των ποδηλάτων πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Διάμετρος τροχού

Στον τίτλο πρέπει να αναγράφεται η διάμετρος του τροχού σε ίντσες.

Ενδεικτικά παραδείγματα
  • Orient Vita Pro Man 28"
  • Cube Aim Race 29" 2018

Μοντέλο

Το όνομα του μοντέλου (model name) πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο, εφόσον διατίθεται από τον κατασκευαστή.

Το όνομα του μοντέλου αναγράφεται ακριβώς όπως δίνεται από τον κατασκευαστή και μπορεί να περιλαμβάνει και αριθμούς.

Ενδεικτικά παραδείγματα
  • Ideal Strobe 27.5" 2017
  • Scott Aspect 960 29" 2018

Χρονολογία

Στον τίτλο πρέπει να αναγράφεται το έτος παραγωγής του προϊόντος εφόσον υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα χαρακτηριστικά του μοντέλου ανά έτος παραγωγής από τον επίσημο κατασκευαστή.

Ενδεικτικά παραδείγματα
  • Cube Aim Race 29" 2019
  • Cube Nature 28" 2018

Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Η πληροφορία για τον κατασκευαστή του προϊόντος πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο manufacturer στο αρχείο XML ή εναλλακτικά μπορεί να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος.

Ενδεικτικά παραδείγματα
  • Ideal Megisto Disc 28" 2016
  • Clermont Stylous 991 28"

Χρώμα / Απόχρωση (color)

Το χρώμα / απόχρωση του προϊόντος

Το χρώμα του προϊόντος πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο color στο αρχείο XML ή εναλλακτικά στον τίτλο και να είναι σύμφωνο με την ονομασία χρώματος που δίνει ο κατασκευαστής.

Εάν ένα προϊόν διατίθεται σε διαφορετικές αποχρώσεις, πρέπει να αποστέλλονται διακριτές εγγραφές ανά απόχρωση στο αρχείο XML.

Ενδεικτικά παραδείγματα
  • Orient Comfort 26" SUSP 151149 Red Orient
  • CUBE AIM RACE 29" BLACK´N´RED 2019

MPN

To part number του προϊόντος

Το manufacturer part number είναι ο μοναδικός κωδικός που δίνει ο επίσημος κατασκευαστής στο προϊόν και πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο MPN στο αρχείο XML ή εναλλακτικά να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος.

Εάν δε διατίθεται μοναδικός αριθμός από τον κατασκευαστή τότε δεν αποστέλλεται MPN.

<mpn>151477</mpn>

Ναι

<mpn>black-red</mpn>

Όχι


Εικόνα (image link)

Η κύρια φωτογραφία του προϊόντος

Η εικόνα του προϊόντος πρέπει να απεικονίζει το ακριβές μοντέλο και το μέγεθος του προϊόντος όπως αυτά αναγράφονται στον τίτλο.