Πληροφορίες για ποδήλατα

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία Ποδήλατα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να έχει συγκεκριμένη δομή και να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Τα χαρακτηριστικά που πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται στον τίτλο των προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία "Ποδήλατα" είναι τα παρακάτω:

Κατασκευαστής

Πρέπει στον τίτλο να εμφανίζεται ο κατασκευαστής του προϊόντος.

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • Orient Dart D-Type 2022 MTB Πράσινο

Μοντέλο

Πρέπει στον τίτλο να εφμανίζεται το model name, σύμφωνα με τον κατασκευαστή (ολογράφως και όχι σε συντομογραφία).

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • Orient Comfort 26" Μαύρο Πόλης

Χρονολογία προϊόντος

Πρέπει στον τίτλο να αναγράφεται η χρονολογία του προϊόντος εφόσον η πληροφορία διατίθεται από τον κατασκευαστή.

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • Orient Comfort 2022 MTB Πράσινο

Διάσταση τροχού

Πρέπει στον τίτλο να εμφανίζεται η διάσταση του τροχού πχ. 28".

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • Orient Comfort 26" Μάυρο Πόλης

Χρήση

Πρέπει στον τίτλο να αναγράφεται η χρήση του προϊόντος πχ. MTB, city, road κα.

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • Orient Comfort 26" Μάυρο Πόλης

Αριθμός ταχυτήτων

Πρέπει στον τίτλο να εμφανίζεται ο αριθμός ταχυτήτων του προϊόντος.

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • Cube Aim Pro 29" Μαύρο MTB με 8 ταχύτητες

Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Ο κατασκευαστής του προϊόντος πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο manufacturer στο αρχείο XML ή εναλλακτικά να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος.

Ενδεικτικό παράδειγμα εγγραφής:
 • <manufacturer>Orient</manufacturer>

MPN (part number)

To part number του προϊόντος

Εάν διατίθεται μοναδικός κωδικός για το προϊόν από τον κατασκευαστή, τότε πρέπει να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδία (MPN) στο αρχείο XML. εναλλακτικά, μπορείτε η πληροφορία του MPN να εμφανίζεται και στον τίτλο.

Ενδεικτικό παράδειγμα εγγραφής:
 • <mpn>3397004629</mpn>

Χρώμα προϊόντος (color)

Το χρώμα του προϊόντος

Το χρώμα του προϊόντος πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο color στο αρχείο XML ή εναλλακτικά να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος.

Ενδεικτικό παράδειγμα εγγραφής:
 • <color>Πράσινο</color>

Περιγραφή

Η περιγραφή του προϊόντος

Υποχρεωτικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην περιγραφή του καταστήματος (XML και / ή Site):

 • Υλικό σκελετού
 • Βάρος ποδηλάτου
 • Μέγιστο βάρος χρήστη
 • Είδος φρένων (Μηχανικά δισκόφρενα, υδραυλικά δισκόφρενα, V-brakes κοκ.)

Μέγεθος προϊόντος (size)

Το μέγεθος του προϊόντος

Τα διαθέσιμα μεγέθη του προϊόντος πρέπει να συμπληρώνονται στο πεδίο size στο αρχείο XML (σε cm ή IS).

Ενδεικτικό παράδειγμα εγγραφής:
 • <size>54,58</size>

Εικόνα (image link)

Η κύρια εικόνα του προϊόντος

Η φωτογραφία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική και να απεικονίζει με ευκρίνεια ολόκληρο το προβαλλόμενο προϊόν χωρίς να περιλαμβάνονται σκιές, λογότυπα ή υδατογραφήματα, ή άλλα προϊόντα που δεν αφορούν το κύριο προϊόν. Η κύρια εικόνα πρέπει να απεικονίζει το προϊόν μόνο, όχι όψεις κι όχι προβαλλόμενο μαζί με άλλο μοντέλο.

Το προϊόν που απεικονίζεται στην εικόνα πρέπει να συμβαδίζει με το προϊόν που αναγράφεται στον τίτλο, π.χ. συγκεκριμένη απόχρωση, μέγεθος, χαρακτηριστικά.

Μπορούν να περιλαμβάνονται και δευτερεύουσες εικόνες με επιμέρους στοιχεία του προϊόντος.

Κύρια φωτογραφία του προϊόντος

Additional images (image link)

Οι συμπληρωματικές εικόνες

Θα πρέπει να περιλαμβάνονται και επιπλέον εικόνες του προϊόντος όπου να απεικονίζονται επιπλέον πλευρές του ώστε να έχει ο χρήστης τη δυνατότητα να δει το προϊόν από διαφορετικές απόψεις ή να εστιάσει σε κάποιες λεπτομέρειες.

1η συμπληρωματική φωτογραφία του προϊόντος
2η συμπληρωματική φωτογραφία του προϊόντος