Πληροφορίες για υπνόσακους μωρού

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία υπνόσακοι μωρού πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Πιο συγκεκριμένα, στον τίτλο πρέπει να αναφέρονται:

Κατασκευαστής

Πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο ή εναλλακτικά στο πεδίο manufacturer του αρχείου XML.

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • Kikka Boo Sleeping Bag Clouds 0-6m 41109080004
 • Lorelli Bertoni Lamb 20810344101

Μοντέλο

Το μοντέλο, όπως αυτό δίνεται από τον κατασκευαστή, μπορεί να είναι είτε όνομα είτε αριθμός.

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • Das Baby 6469 Υπνοσακος 80x90 Relax
 • Kentia Elephant 1 75cm

Tog

Τα tog είναι η μονάδα μέτρησης ισχύος θερμότητας. Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται τα tog πρέπει να αναγράφεται αν είναι καλοκαιρινός/χειμερινός/ανοιξιάτικος.

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • Steppee / Υπνοσακος Grobag Χειμωνιατικος 2.5 Tog 18-36 Μηνων Happy Clouds
 • Grobag Steppee / Υπνόσακος Ανοιξιάτικος 1 tog 6-18 μηνών Happy Clouds 491151

Χρώμα

Το χρώμα όπως όπως αυτό δίνεται από τον κατασκευαστή, μπορεί να είναι είτε όνομα είτε αριθμός.

Ενδεικτικά παραδείγματα
 • Kentia Baby Make A Wish 19
 • Cangaroo Fleece Cosy Blue

Εικόνα (image)

Η εικόνα του προϊόντος

Η εικόνα πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης σε λευκό φόντο και να απεικονίζει το χρώμα του προϊόντος, το οποίο περιγράφεται στο λεκτικό του τίτλου του προϊόντος. Εικόνες με φόντο εγκρίνονται μόνο στην περίπτωση που η εικόνα είναι αποτέλεσμα επαγγελματικής φωτογράφισης (π.χ. εικόνες από καταλόγους κατασκευαστών).

Εικόνα προϊόντος - Ναι

Ναι

Εικόνα προϊόντος - Όχι

Όχι


MPN (part number)

Το part number του προϊόντος

Το part number είναι ο μοναδικός κωδικός που δίνει ο κατασκευαστής στο προϊόν. Το MPN πρέπει να είναι συμπληρωμένο στο αντίστοιχο πεδίο του XML, ή, εναλλακτικά, στον τίτλο του προϊόντος.

Για να βεβαιωθείτε ότι τα part numbers σας είναι σωστά, θα χρειαστεί είτε να συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας, είτε να κάνετε σχετική αναζήτηση στο διαδίκτυο.


EAN / Barcode

Ο διεθνής αριθμός είδους

Το EAN ή το barcode πρέπει να αναγράφεται στο σχετικό πεδίο στο αρχείο XML (ο κωδικός αυτός συνήθως αποτελείται από 13 ψηφία).


Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Ο κατασκευαστής του προϊόντος πρέπει να αναγράφεται στο πεδίο manufacturer στο αρχείο XML.

Στις συγκεκριμένες κατηγορίες δεν ταξινομούνται προϊόντα αγνώστου κατασκευαστή (ΟΕΜ) καθώς και προϊόντα από μη πιστοποιημένους κατασκευαστές που δε διαθέτουν κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα (trademark) από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η αναζήτηση για ανεύρεση trademark γίνεται στην εξής βάση δεδομένων. Εφόσον δεν προκύψει αποτέλεσμα στην αναζήτησή για ισχύον εμπορικό σήμα, τα προϊόντα απενεργοποιούνται και ζητούνται δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την εμπορική αυτή κατοχύρωση.


Μέγεθος (size)

Το μέγεθος του προϊόντος

Στο πεδίο size του αρχείου XML πρέπει να αποστέλλονται μόνο τα διαθέσιμα μεγέθη του προϊόντος και να συμφωνούν με τα αντίστοιχα μεγέθη που προβάλλονται στη σελίδα του προϊόντος στο e-shop, όπως ορίζονται συγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των μεγεθών στον σύνδεσμο εδώ.

Ενδεικτικό παράδειγμα
 • Προϊόν Nima Μπουρνούζι - No 6 - Pawnee
  <size>6 ετών</size> Ναι
  <size>6-8 ετών</size> Όχι

Προτείνεται παράλληλα με το πεδίο Μέγεθος (size) να συμπληρώνεται και το πεδίο Παραλλαγές μεγέθους προϊόντων (Size Variations). Οι τεχνικές προδιαγραφές για την προσθήκη του νέου πεδίου στο XML περιγράφονται αναλυτικά στο Skroutz XML data feed specification.


Χρώμα (color)

Το χρώμα του προϊόντος

Το χρώμα του προϊόντος πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο color στο αρχείο XML ή εναλλακτικά να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος και να είναι σύμφωνο με την ονομασία χρώματος που δίνει ο κατασκευαστής. Σε περιπτώσεις στις οποίες το λεκτικό που δίνει ο κατασκευαστής για το χρώμα δεν είναι σαφές πρέπει να αντικαθίσταται από κάποιο απλοποιημένο λεκτικό χρώματος. Το χρώμα που αναγράφεται στο πεδίο color πρέπει να συμφωνεί απόλυτα με το χρώμα προϊόντος που προβάλλεται στην κεντρική εικόνα.