Πληροφορίες για τεχνητά δολώματα

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία τεχνητά δολώματα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές στο αρχείο XML.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Πιο συγκεκριμένα, ο τίτλος πρέπει να αναφέρει:

Το μοντέλο

Το όνομα του μοντέλου (model name), σύμφωνα με τον κατασκευαστή, εφόσον διατίθεται.

Ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Savage Gear 3D Needlefish Pulse Tail 14cm
 • Ψαράκι SAVAGE GEAR Sandeel Jerk Minnow Singing 17.5cm-29gr

Το χρώμα

Το χρώμα του προϊόντος, σύμφωνα με τον επίσημο κατασκευαστή (συμπληρωματικά θα μπορούσε να αναγράφεται και στο αντίστοιχο πεδίο στο XML αρχείο σας). Για κάθε απόχρωση στην οποία διατίθεται το προϊόν, να αποστέλλονται ξεχωριστές εγγραφές.

Ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Grauvell Jinza Rock 18Gr - Blue
 • Grauvell Jinza Rock 18Gr - Pink

Το μήκος (σε mm ή cm)

Το μήκος (σε mm ή cm). Εφόσον για κάθε εγγραφή που διαφοροποιείται το μήκος αλλάζει και η τιμή του προϊόντος τότε θα πρέπει να καταχωρούνται διακριτές εγγραφές προϊόντων για κάθε ξεχωριστό μέγεθος και όχι όλα τα μεγέθη σε μία εγγραφή. Η διαφοροποίηση του μήκους αποτυπώνεται σαν πληροφορία στο No ή Μέγεθος του δολώματος.

Ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Χελάκια Original Flasher 70mm Lunimous Red Gill
 • Rapala Husky Jerk, 14cm

Τα τεμάχια

Τα τεμάχια, ο αριθμός τεμαχίων όταν το προϊόν αφορά σετ με περισσότερα από ένα δολώματα.

Ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Χελάκι σιλικόνης Rablou 3τμχ
 • Behr Καλαμάρι The Real Squid 15cm Set 4τεμ. SG

Τον κατασκευαστή

Ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Yo-Zuri Egi Aurie-Q RS Luminous Body 7.5cm SLMA
 • Rapala Max Rap 11cm Mul

Προαιρετικά στοιχεία τίτλου

Τα στοιχεία που ακολουθούν μπορούν να αναγράφονται είτε στον τίτλο του προϊόντος είτε στη σελίδα του καταστήματος:

 • Τεχνική Ψαρέματος: να αναφέρεται η τεχνική ψαρέματος για την οποία είναι κατάλληλο το προϊόν (Ενδεικτικά παραδείγματα: casting, jigging).
 • Υλικό: να αναφέρεται το υλικό του προϊόντος (Ενδεικτικά παραδείγματα: σιλικονούχο, πλαστικό, μεταλλικό).
 • Είδος: να αναφέρεται το είδος του προϊόντος (Ενδεικτικά παραδείγματα: καλαμαριέρες, πλάνοι, ψαράκια).
 • Βάρος: να αναφέρεται το βάρος του προϊόντος σε gr.

MPN (part number)

Το part number του προϊόντος

Το part number είναι ο μοναδικός αριθμός που δίνει ο κατασκευαστής στο προϊόν και πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο MPN στο αρχείο XML ή εναλλακτικά να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος.

Παρακαλούμε όπως αναγράφεται το MPN του κατασκευαστή και όχι του εισαγωγέα/προμηθευτή.


Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Ο κατασκευαστής πρέπει να αναγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο manufacturer στο αρχείο XML. Εφόσον τα προϊόντα είναι αγνώστου κατασκευαστή θα χρειαστεί να αναγράφεται ΟΕΜ στο αντίστοιχο πεδίο του XML αρχείου.

Ενδεικτικό παράδειγμα:
 • <name>Yamashita Maria Mucho Lucir LU 18gr</name>
 • <manufacturer>Yamashita</manufacturer>

Εικόνα (image link)

Η εικόνα του προϊόντος

Η φωτογραφία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική του προϊόντος και να απεικονίζει με ευκρίνεια ολόκληρο το προβαλλόμενο προϊόν, σε λευκό φόντο.

Η εικόνα θα πρέπει να απεικονίζει μόνο το προϊόν που περιγράφεται στον τίτλο και στην αντίστοιχη απόχρωση.

Γενικές οδηγίες για τις εικόνες μπορείτε να δείτε εδώ.