Πληροφορίες για προϊόντα ακράτειας

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία προϊόντα ακράτειας πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές στο αρχείο XML.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να είναι πλήρης, περιγραφικός και σύμφωνος με τη συσκευασία του προϊόντος (είτε αυτή είναι στα ελληνικά είτε στα αγγλικά).

Πιο συγκεκριμένα, ο τίτλος πρέπει να αναφέρει:

  • Το είδος του προϊόντος
  • Το model name του προϊόντος σύμφωνα με τον κατασκευαστή εφόσον υπάρχει
  • Την ποσότητα / τεμάχια του προϊόντος

Ενδεικτικό παράδειγμα:

  • Sani Lady Sensitive Super N5 20τμχ

Εικόνα (image link)

Η κύρια φωτογραφία του προϊόντος

Η κύρια φωτογραφία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική του προϊόντος και να απεικονίζει με ευκρίνεια ολόκληρο το προβαλλόμενο προϊόν, σε λευκό ή γκρι ομοιόμορφο φόντο, χωρίς να περιλαμβάνονται σκιές, λογότυπα ή υδατογραφήματα.

Η κεντρική εικόνα μπορεί να προβάλλει είτε το προϊόν μόνο του, είτε φορεμένο σε μοντέλο.


MPN

Το part number του προϊόντος

Ο μοναδικός αριθμός που δίνει ο κατασκευαστής στο προϊόν (part number) πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο MPN του αρχείου XML ή εναλλακτικά να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος. Το part number είναι απαραίτητο σε όσα προϊόντα δίνεται από τον κατασκευαστή.

Ενδεικτικά παραδείγματα
  • <name>Abena Abri Form Super L2 22τμχ</name>
  • <mpn>43065</mpn>

EAN / Barcode

Ο διεθνής αριθμός είδους

Το EAN ή το barcode που δίνει ο κάθε κατασκευαστής για το εκάστοτε προϊόν του, πρέπει να αναγράφεται στο σχετικό πεδίο του αρχείου XML (ο κωδικός αυτός συνήθως αποτελείται από 13 ψηφία).

Είναι απαραίτητο σε όσα προϊόντα δίνεται από τον κατασκευαστή.

Ενδεικτικά παραδείγματα
  • <name>Tena Men Absorbent Protector Level 3 8τμχ</name>
  • <ean>7322540560602</ean>

Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Η πληροφορία του κατασκευαστή μπορεί να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος ή εναλλακτικά να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο στο αρχείο XML. Στις συγκεκριμένες κατηγορίες ταξινομούνται προϊόντα αγνώστου κατασκευαστή (ΟΕΜ).


Μέγεθος (size)

To μέγεθος του προϊόντος

Στο πεδίο size του αρχείου XML πρέπει να αποστέλλονται μόνο τα διαθέσιμα μεγέθη του προϊόντος και να συμφωνούν με τα αντίστοιχα μεγέθη που προβάλλονται στη σελίδα του προϊόντος στο e-shop.

Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των μεγεθών μπορείτε να δείτε εδώ.

Προτείνεται παράλληλα με το πεδίο Μέγεθος (size) να συμπληρώνεται και το πεδίο Παραλλαγές μεγέθους προϊόντων (Size Variations). Οι τεχνικές προδιαγραφές για την προσθήκη του νέου πεδίου στο XML περιγράφονται αναλυτικά στο Skroutz XML data feed specification.