Πληροφορίες για προϊόντα ενηλίκων

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία Προϊόντα Ενηλίκων πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές στο αρχείο XML.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά):

Χρώμα προϊόντος

Το χρώμα πρέπει να αναγράφεται όπου είναι διαθέσιμο.

Ενδεικτικά παραδείγματα
  • Ζαρτιέρα με καλτσοδέτα Μαύρο
  • Black Underbust Corset with 24 Steel Bones

Μέγεθος προϊόντος

Το μέγεθος του προϊόντος πρέπει να αναγράφεται σε εκατοστά (όπου είναι διαθέσιμο).

Ενδεικτικά παραδείγματα
  • 7 Speed Silicone Love Egg - Pink 9.3cm
  • Micro Wanachi Massager 6.3cm

Ποσότητα προϊόντος

Η ποσότητα του προϊόντος πρέπει να αναγράφεται σε ml, gr ή τεμάχια (όπου είναι διαθέσιμη).

Ενδεικτικά παραδείγματα
  • Heart Balloons 6pcs
  • Επιβραδυντικό Σπρέι Long Power Marathon Spray Men 50 ml

Εικόνα (image link)

Η κύρια φωτογραφία του προϊόντος

Η κύρια φωτογραφία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική του προϊόντος και να συμφωνεί με το προϊόν όπως αναγράφεται στον τίτλο.

Γενικές οδηγίες για τις εικόνες μπορείτε να δείτε εδώ.


EAN / Barcode

Ο διεθνής αριθμός είδους

Το EAN ή το barcode που δίνει ο κάθε κατασκευαστής για το εκάστοτε προϊόν του, πρέπει να αναγράφεται στο σχετικό πεδίο στο αρχείο XML (ο κωδικός αυτός συνήθως αποτελείται από 13 ψηφία).


MPN

Το part number του προϊόντος

Ο μοναδικός αριθμός που δίνει ο κατασκευαστής στο προϊόν (part number) πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο MPN στο αρχείο XML ή εναλλακτικά να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος, εφόσον διατίθεται από τον κατασκευαστή. Εναλλακτικά, ενδέχεται να αναφέρεται ως Model Name / Σειρά.

Ενδεικτικά παραδείγματα
  • <name>LE TOY VAN ΚΕΙΚ ΒΑΝΙΛΙΑ</name>
  • <mpn>TV 273</mpn>

Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Ο κατασκευαστής του προϊόντος πρέπει να αναγράφεται στο πεδίο manufacturer στο αρχείο XML.
Σε περίπτωση που το προϊόν δεν διατίθεται από επώνυμο κατασκευαστή πρέπει να συμπληρώνεται το λεκτικό OEM στο πεδίο του κατασκευαστή.


Μέγεθος (size)

To μέγεθος του προϊόντος

Στα προϊόντα που διατίθεται μέγεθος (π.χ. εσώρουχα) πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται το πεδίο size στο αρχείο XML.

Στο συγκεκριμένο πεδίο πρέπει να αποστέλλονται μόνο τα διαθέσιμα μεγέθη, χωρισμένα με κόμμα.
Για παράδειγμα, εάν ένα εσώρουχο είναι διαθέσιμο σε small και extra large, το πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται ως εξής:

  • <size>S, XL</size>

Προτείνεται παράλληλα με το πεδίο Μέγεθος (size) να συμπληρώνεται και το πεδίο Παραλλαγές μεγέθους προϊόντων (Size Variations). Οι τεχνικές προδιαγραφές για την προσθήκη του νέου πεδίου στο XML περιγράφονται αναλυτικά στο Skroutz XML data feed specification.


Επισημάνσεις

Set

Προϊόντα σε set μπορούν να ταξινομηθούν μόνο στην περίπτωση που πρόκειται για official sets των brands και εφόσον το EAN / barcode που αποστέλλεται αντιστοιχεί στη συσκευασία του set. Πακέτα προσφοράς των καταστημάτων και μη official set δεν ταξινομούνται.

Επιπλέον, o τίτλος πρέπει να αναγράφει όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο set καθώς και την ποσότητα του εκάστοτε προϊόντος ξεχωριστά.

Αντιστοίχα, η εικόνα πρέπει να απεικονίζει όλα τα προϊόντα του set και εάν είναι εφικτό και τη συσκευασία.