Πρόσθετες πληροφορίες

Εκτός από τις βασικές πληροφορίες του XML, ενημερωθείτε για τα προαιρετικά πεδία που χρειάζεται να συμπληρώνονται κατά περίπτωση.

Περιεχόμενα

Μέγεθος (size)

To μέγεθος του προϊόντος

Στο συγκεκριμένο πεδίο πρέπει να αποστέλλονται μόνο τα διαθέσιμα μεγέθη, χωρισμένα με κόμμα. Δηλαδή, εάν ένα κράνος είναι διαθέσιμο σε small και extra large, το πεδίο θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο όπως παρακάτω: S, XL.

Για την προβολή του μεγέθους σε προϊόντα τα οποία από τον κατασκευαστή διατίθενται με εύρος, πρέπει να αξιοποιείται η παύλα (-).

Ενδεικτικό παράδειγμα εγγραφής
  • <size>US 0.5-3, US 4.5-5.5, US 8-9</size>

Για τα προϊόντα μόδας, το μέγεθος (size) είναι υποχρεωτικό πεδίο.

Προτείνεται παράλληλα με το πεδίο μέγεθος (size) να συμπληρώνεται και το πεδίο Παραλλαγές μεγέθους προϊόντων (Size Variations).


Παραλλαγές μεγέθους προϊόντων (Size Variations)

Οι διαφορετικές παραλλαγές μεγέθους του προϊόντος

Το Size Variations είναι ένα συμπληρωματικό πεδίο στο αρχείο XML και περιλαμβάνει πολλαπλά εμφωλευμένα πεδία που κάθε ένα αναπαριστά συγκεκριμένο μέγεθος (size) του προϊόντος. Τονίζεται ότι για την ώρα τα υπόλοιπα πεδία πρέπει να κρατήσουν την ίδια ακριβώς μορφή και λειτουργικότητα με το παρόν αρχείο XML που αποστέλλεται. Το ίδιο ισχύει και για τα πεδία που σχετίζονται με την προσθήκη των Size Variations (π.χ. quantity).

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την προσθήκη του πεδίου στο XML περιγράφονται αναλυτικά στο Skroutz XML data feed specification.


Χρώμα (color)

Το χρώμα του προϊόντος

Προϊόντα που βγαίνουν σε διαφορετικές αποχρώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ως ξεχωριστά προϊόντα στο XML. Για παράδειγμα, εάν μια πολυθρόνα υπάρχει σε 3 χρώματα θα πρέπει να υπάρχει 3 φορές στο XML, με διαφορετικό ID, και το πεδίο color να αναγράφει το αντίστοιχο χρώμα.

Για τα προϊόντα μόδας, το χρώμα (color) είναι υποχρεωτικό πεδίο.Κόστος μεταφορικών (shipping cost)

To κόστος των μεταφορικών του προϊόντος

Συμπληρώστε το πεδίο shipping εάν επιθυμείτε να ορίσετε συγκεκριμένα μεταφορικά ανά προϊόν. Θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τη χρήση του, καθώς οποιαδήποτε τιμή δηλώσετε πρέπει να ισχύει Πανελλαδικά.

Εάν για ένα προϊόν δε χρεώνετε μεταφορικά, συμπληρώστε την τιμή 0, ενώ εάν η αποστολή κοστίζει 4 ευρώ, συμπληρώστε την τιμή 4. Σε όσα προϊόντα δε συμπληρώσετε τιμή, τα μεταφορικά θα εμφανίζονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις μεταφορικών που θα γίνουν στο χώρο συνεργατών.


ISBN

Ο μοναδικός αριθμός βιβλίου

Εάν το XML σας περιέχει βιβλία, θα πρέπει να προσθέσετε το πεδίο ISBN καταχωρώντας τον αντίστοιχο αριθμό. Βιβλία χωρίς ISBN δεν εμφανίζονται στο Skroutz.


Συντελεστής Φ.Π.Α. (VAT Rate)

Ο συντελεστής Φ.Π.Α. του προϊόντος

Συμπληρώστε το πεδίο αυτό για να ορίσετε τον συντελεστή Φ.Π.Α. του προϊόντος.