Σύστημα αξιολόγησης επιχειρησιακής απόδοσης

Το Skroutz για να διασφαλίσει το επίπεδο ποιότητας των συνεργαζόμενων καταστημάτων θεσπίζει το σύστημα αξιολόγησης επιχειρησιακής απόδοσης.

Το σύστημα αξιολόγησης επιχειρησιακής απόδοσης εξετάζει κάθε 15 ημέρες το ποσοστό διεκπεραίωσης παραγγελιών του καταστήματός σας.

Το ποσοστό διεκπεραίωσης παραγγελιών δείχνει πόσες παραγγελίες ολοκληρώσατε (πόσες παραγγελίες παραδώσατε στη μεταφορική) σε σχέση με το σύνολο των παραγγελιών που σας ανατέθηκαν.

Περιεχόμενα

Κριτήρια

Ποια είναι τα κριτήρια για να μπει ένα κατάστημα στη διαδικασία αξιολόγησης επιχειρησιακής απόδοσης;

 • Να είναι ενεργό στο Skroutz Marketplace για τουλάχιστον 15 ημέρες από τη στιγμή που έλαβε την πρώτη παραγγελία
 • Να έχει διαχειριστεί τουλάχιστον 20 παραγγελίες τις τελευταίες 15 ημέρες

Αν το κατάστημα ανταποκρίνεται στα παραπάνω κριτήρια, τότε θα συμπεριλαμβάνεται στην αξιολόγηση της επιχειρησιακής απόδοσης που θα πραγματοποιείται κάθε 15 ημέρες.

Ποιο στατιστικό εξετάζεται κατά την αξιολόγηση;

Το μόνο στατιστικό που αξιολογούμε είναι το ποσοστό διεκπεραίωσης παραγγελιών που αποτελεί τον απόλυτο δείκτη της επιχειρησιακής απόδοσης ενός καταστήματος.

Ποιο χρονικό διάστημα εξετάζεται κατά την αξιολόγηση;

Το διάστημα που εξετάζεται είναι οι τελευταίες 15 ημέρες.

Κάθε πότε γίνεται η αξιολόγηση;

Η διαδικασία της αξιολόγησης γίνεται αυτόματα κάθε 1η μέρα και 15η μέρα του μήνα.

Βαθμίδες Αξιολόγησης

Οι βαθμίδες αξιολόγησης συνδέονται άμεσα με την επιχειρησιακή απόδοση του κάθε καταστήματος. Συνεπώς, η επιχειρησιακή απόδοση κάθε καταστήματος θα κρίνεται σύμφωνα με τις παρακάτω βαθμίδες:

 1. Pro Seller
 2. Express Παράδοση
 3. Ικανοποιητική απόδοση
 4. Διαδικασία επιτήρησης επιχειρησιακής απόδοσης
 5. Κατώτερη του ελάχιστου αποδεκτού ορίου επιχειρησιακής απόδοσης

Κριτήρια βαθμίδων επιχειρησιακής απόδοσης

Βαθμίδα Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών
Pro Seller > 99 *
Express Παράδοση > 93%
Ικανοποιητική απόδοση > 89% - 93%
Διαδικασία επιτήρησης > 85% - 89%
Κατώτερη του ελάχιστου αποδεκτού ορίου επιχειρησιακής απόδοσης < 85% **

* Ισχύουν περισσότερα κριτήρια

** Σε περίπτωση που στο κατάστημα ανατέθηκαν από 20 μέχρι 50 παραγγελίες για το διάστημα της αξιολόγησης τότε το όριο προσαρμόζεται σε έως 10 μη διεκπεραιωμένες παραγγελίες.

Βαθμίδες αξιολόγησης της επιχειρησιακής απόδοσης

Από τις βαθμίδες αξιολόγησης προκύπτουν οι εξής διαδικασίες:

 1. Διαδικασία επιτήρησης επιχειρησιακής απόδοσης
 2. Ορισμός ορίου ελάχιστης αποδεκτής επιχειρησιακής απόδοσης
 3. Διαδικασία αυτόματης απενεργοποίησης καταστήματος

Επιτήρηση επιχειρησιακής απόδοσης - Διαδικασία

Η διαδικασία επιτήρησης της επιχειρησιακής απόδοσης δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τα συνεργαζόμενα καταστήματα με χαμηλό ποσοστό διεκπεραίωσης παραγγελιών να βελτιώσουν την απόδοση τους και να παραμείνουν στο Skroutz Marketplace. Στη διαδικασία της επιτήρησης της επιχειρησιακής απόδοσης εισέρχονται τα καταστήματα που κατά την αξιολόγησή τους, το ποσοστό διεκπεραίωσης παραγγελιών βρίσκεται μεταξύ 85% - 89%.

Κριτήρια Επιχειρησιακής απόδοσης:

Το ποσοστό διεκπεραίωσης παραγγελιών να είναι μεταξύ 85% και 89%

Ποια είναι η διάρκεια της διαδικασίας επιτήρησης;

Η διάρκεια της επιτήρησης εξαρτάται άμεσα από την επιχειρησιακή απόδοση του καταστήματος. Για να βγει ένα κατάστημα από τη διαδικασία επιτήρησης θα πρέπει κατά την αξιολόγηση της επιχειρησιακής απόδοσης, που γίνεται κάθε 15 ημέρες, το ποσοστό διεκπεραίωσης παραγγελιών του να είναι μεγαλύτερο του 89%.

Κατά τη διαδικασία της επιτήρησης, το κατάστημα αναμένεται μαζί με τη βοήθεια του Skroutz να προσπαθήσει να βελτιώσει την επιχειρησιακή του απόδοση.

Διαβάστε εδώ τι μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε την επιχειρησιακή σας απόδοση και να βγείτε από τη διαδικασία επιτήρησης.

Τι θα συμβεί αν στο μέλλον το κατάστημά μου ξαναμπεί στη διαδικασία της επιτήρησης;

Όσες περισσότερες φορές ένα κατάστημα μπαίνει στη διαδικασία επιτήρησης τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες να απενεργοποιηθεί αυτόματα από το σύστημα αξιολόγησης μετά από έλεγχο.

Ορισμός ορίου ελάχιστης αποδεκτής επιχειρησιακής απόδοσης

Το Skroutz για να διασφαλίσει το επίπεδο ποιότητας των συνεργαζόμενων καταστημάτων θεσπίζει το ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό διεκπεραίωσης παραγγελιών στο 85%. Κατά την αξιολόγηση της επιχειρησιακής απόδοσης που γίνεται κάθε 15 ημέρες, σε όσα καταστήματα το ποσοστό διεκπεραίωσης παραγγελιών είναι κατώτερο του 85%, τότε θα ακολουθείται με άμεση ισχύ η διαδικασία αυτόματης απενεργοποίησης καταστήματος.

*Σε περίπτωση που στο κατάστημα ανατέθηκαν από 20 μέχρι 50 παραγγελίες για το διάστημα της αξιολόγησης τότε το όριο προσαρμόζεται σε έως 10 μη διεκπεραιωμένες παραγγελίες.

Αυτόματη απενεργοποίηση καταστήματος στο Skroutz Marketplace - Διαδικασία

Ένα κατάστημα απενεργοποείται από το Skroutz Marketplace όταν κατά την αξιολόγηση της επιχειρησιακής του απόδοσης, το ποσοστό διεκπεραίωσης παραγγελιών είναι χαμηλότερο του 85%.

*Σε περίπτωση που στο κατάστημα ανατέθηκαν από 20 μέχρι 50 παραγγελίες για το διάστημα της αξιολόγησης τότε το όριο προσαρμόζεται σε έως 10 μη διεκπεραιωμένες παραγγελίες.

Ποια είναι η διάρκεια της απενεργοποίησης του καταστήματος;

Ένα κατάστημα με χαμηλή επιχειρησιακή απόδοση (χαμηλό ποσοστό διεκπεραίωσης παραγγελιών) θα πρέπει να διορθώσει την επιχειρησιακή του οργάνωση ώστε να ανταποκρίνεται στα επίπεδα ποιότητας του Skoutz Marketplace. Η διάρκεια της απενεργοποίησης εξαρτάται από το πόσες φορές το κατάστημα απέτυχε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης να πετύχει τα ελάχιστα επίπεδα ποιότητας που έχουν τεθεί. Η απενεργοποίηση μπορεί να είναι προσωρινή ή μόνιμη.

Πώς μπορώ να ξανά ενεργοποιήσω το κατάστημά μου μετά από αυτόματη απενεργοποίηση;

Για να ξανα ενεργοποιηθεί το κατάστημα σας στο Skroutz Marketplace εξαρτάται από το πόσες φορές έχει απενεργοποιηθεί από την αυτόματη διαδικασία.

Σε περίπτωση μίας απενεργοποίησης, μπορείτε να ξανά ενεργοποιήσετε το κατάστημα μετά την πάροδο επτά ημερών.

Σε περίπτωση δεύτερης αλλά και τρίτης απενεργοποίησης το κατάστημα σας θα μπορεί να ξανά ενεργοποιηθεί μόνο από την εξυπηρέτηση συνεργατών, κατόπιν ελέγχου του Πλάνου Επανενεργοποίησης.

Φορά Απενεργοποίησης Διάρκεια Απενεργοποίησης Τρόπος Επανενεργοποίησης
Απενεργοποίηση 7 ημέρες Χειροκίνητα από το κατάστημα
Απενεργοποίηση 15 ημέρες Εξυπηρέτηση Συνεργατών
Κατόπιν ελέγχου του πλάνου επανενεργοποίησης
Απενεργοποίηση 30 ημέρες Εξυπηρέτηση Συνεργατών
Κατόπιν ελέγχου του πλάνου επανενεργοποίησης
Απενεργοποίηση Μόνιμη -

Πλάνο Επανενεργοποίησης καταστήματος

Εάν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, το κατάστημά σας απενεργοποιηθει δεύτερη ή τρίτη φορά, τότε για να το ξανά ενεργοποιήσετε θα πρέπει να στείλετε ticket που θα συνοδεύεται από το πλάνο επανενεργοποίησης. Το συγκεκριμένο πλάνο θα εξετάζεται από αρμόδια ομάδα συνεργατών και, κατόπιν αξιολόγησης, το αίτημα επανενεργοποίησης θα εγκρίνεται ή θα απορρίπτεται.

Πώς μπορώ να συμπληρώσω το πλάνο επανενεργοποίησης και τι θα πρέπει αυτό να περιέχει;

Κατά τη συμπλήρωση του πλάνου ενεργοποίησης θα πρέπει να καταγράψετε όλες τις ενέργειες που κάνατε κατά το διάστημα της απενεργοποίησης, οι οποίες θα διασφαλίσουν ότι το κατάστημα μετά την επανενεργοποίηση θα βελτιώσει την επιχειρησιακή του απόδοση ώστε να βρίσκεται πάνω από τα ελάχιστα όρια απόδοσης που έχουν τεθεί. Πρόκειται για διορθωτικές επεμβάσεις στην επιχειρησιακή λειτουργία του καταστήματός σας, είτε αλλαγές στις διαθεσιμότητες των προσφερόμενων προϊόντων σας που θα εγγυηθούν την βελτίωση του ποσοστού διεκπεραιωμένων παραγγελιών σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να διαβάσετε εδώ πως θα βελτιώσετε την επιχειρησιακή σας απόδοση.

Το πλάνο επανενεργοποίησης αποστέλλεται με τίκετ και προτείνεται να εμπεριέχονται οι παρακάτω πληροφορίες.

 • Περιγραφή προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο
 • Ενέργειες που έγιναν προς βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης
 • Εκτιμώμενη βελτίωση επιχειρησιακής απόδοσης