Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Απόδοσης

Το Skroutz για να διασφαλίσει το επίπεδο ποιότητας των συνεργαζόμενων καταστημάτων αλλά και να επιβραβεύσει τα καταστήματα με εξαιρετική απόδοση έχει θεσπίσει το σύστημα αξιολόγησης επιχειρησιακής απόδοσης.

Το σύστημα αξιολόγησης επιχειρησιακής απόδοσης εξετάζει για κάθε μήνα το “Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών” του καταστήματός σας.

Το “Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών” δείχνει πόσες παραγγελίες ολοκληρώσατε (παραδώσατε στη μεταφορική) σε σχέση με το σύνολο των παραγγελιών που σας ανατέθηκαν.

Κριτήρια εισόδου στην αξιολόγηση

Ποια είναι τα κριτήρια για να εισαχθεί ένα κατάστημα στη διαδικασία αξιολόγησης επιχειρησιακής απόδοσης;

 1. Να είναι ενεργό στο Skroutz Marketplace για τουλάχιστον 30 ημέρες από τη στιγμή που έλαβε την πρώτη παραγγελία
 2. Να έχει διαχειριστεί τουλάχιστον 10 παραγγελίες το εξεταζόμενο διάστημα

Αν το κατάστημα πληροί τα παραπάνω κριτήρια, τότε θα περιλαμβάνεται στην αξιολόγηση της επιχειρησιακής απόδοσης που θα πραγματοποιείται στην αρχή κάθε μηνός.

Ποιο στατιστικό εξετάζεται κατά την αξιολόγηση;

Το στατιστικό που εξετάζουμε είναι το “Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών” που αποτελεί τον απόλυτο δείκτη της επιχειρησιακής απόδοσης ενός καταστήματος.

Ποιο χρονικό διάστημα εξετάζεται κατά την αξιολόγηση;

Το διάστημα που εξετάζεται είναι ο προηγούμενος μήνας.

Κάθε πότε γίνεται η αξιολόγηση;

Η διαδικασία της αξιολόγησης γίνεται αυτόματα κάθε 1η ημέρα του μήνα.

Ποιές παραγγελίες συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό διεκπεραίωσης παραγγελιών

Το “Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών” περιλαμβάνει όλες τις παραγγελίες που σας ανατέθηκαν ανεξαρτήτως διαθεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων και των παραγγελιών της “Express παράδοσης”.

Βαθμίδες αξιολόγησης της επιχειρησιακής απόδοσης

Επιβραβεύσεις και νέες υπηρεσίες

Όσο πιο υψηλό είναι το “Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών” σας τόσο πιο πολλά κερδίζετε! Επιβραβεύεστε με πρόσβαση σε νέες υπηρεσίες που μεγαλώνουν τον τζίρο του καταστήματός σας και εκπτώσεις στην προμήθεια της υπηρεσίας του Skroutz Marketplace.

Για να έχετε τη δυνατότητα ενεργοποίησης νέων υπηρεσιών και αξιοποίησης εκπτώσεων θα πρέπει κατά τη μηνιαία αξιολόγηση το “Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών” σας να είναι μεγαλύτερο του 95%.

Ποια είναι η διάρκεια των επιβραβεύσεων και των υπηρεσιών;

Η διάρκεια όλων των επιβραβεύσεων και των υπηρεσιών ορίζεται στον έναν ημερολογιακό μήνα. Σε περίπτωση που στο μεσοδιάστημα καταγραφεί ιδιαίτερα χαμηλή απόδοση, ενδέχεται η παροχή των υπηρεσιών ή των επιβραβεύσεων να αφαιρεθεί νωρίτερα.

Επιβραβεύσεις

Προγράμματα Επιβράβευσης Επιχειρήσεων
Πρώτο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Επιχειρήσεων

Για να “ξεκλειδώσετε” τις εκπτώσεις αυτού του προγράμματος θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

 • Η Ακαθάριστη αξία εμπορευμάτων (GMV) της επιχείρησης (ανά ΑΦΜ) να είναι ίση ή μεγαλύτερη του ενός 1.200.000 ευρώ τον τελευταίο χρόνο
 • Το “Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών” να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 95% και ο αριθμός των παραγγελιών που σας έχουν ανατεθεί να είναι πάνω από 10 στο διάστημα του τελευταίου μηνός που εξετάζεται

Εκπτώσεις:

 • 15% έκπτωση εάν το “Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών” σας ήταν ίσο ή μεγαλύτερο του 99%
 • 8% έκπτωση εάν το “Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών” σας ήταν ίσο ή μεγαλύτερο του 95%
Πρώτο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Επιχειρήσεων
Δεύτερο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Επιχειρήσεων

Για να “ξεκλειδώσετε” τις εκπτώσεις αυτού του προγράμματος θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

 • Η Ακαθάριστη αξία εμπορευμάτων (GMV) της επιχείρησης (ανά ΑΦΜ) να είναι ίση ή μεγαλύτερη των 200.00 ευρώ τον τελευταίο χρόνο
 • Το “Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών” να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 95% και ο αριθμός των παραγγελιών που σας έχουν ανατεθεί να είναι πάνω από 10 στο διάστημα του ενός μηνός
 • Η συνεργασία με το Skroutz να έχει διάρκεια πάνω από 13 μήνες
 • Το GMV του μηνός που αξιολογείται σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα της προηγούμενης χρονιάς να είναι μεγαλύτερο από 0.
 • Το κατάστημα μεταξύ των δύο μηνών που εξετάζουμε (της φετινής έναντι της περσινής χρονιάς) είτε να έχει αύξηση στο GMV ίση ή μεγαλύτερη από 30% είτε η καθαρή αύξηση να είναι ίση ή μεγαλύτερη από 20.000 ευρώ

Εκπτώσεις:

 • 10% έκπτωση εάν το “Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών” σας ήταν ίσο ή μεγαλύτερο του 99%
 • 5% έκπτωση εάν το “Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών” σας ήταν ίσο ή μεγαλύτερο του 95%
Δεύτερο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Επιχειρήσεων
Pro Seller

Tο Pro Seller είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο απονέμει στα καταστήματα που έχουν υψηλή επιχειρησιακή απόδοση στο Skroutz Marketplace το μοναδικό badge του Pro Seller. Με την αναβάθμιση του καταστήματός σας σε Pro Seller, θα προστεθεί ένα ειδικό badge στο εικονίδιο του καταστήματός σας, το οποίο θα εμφανίζεται σε όλες τις καταχωρήσεις των προϊόντων σας. Έτσι, θα ξεχωρίζετε από τα υπόλοιπα καταστήματα και οι χρήστες μας θα ξέρουν ότι μπορούν να αγοράσουν με μεγαλύτερη σιγουριά και αξιοπιστία από το κατάστημά σας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ και εδώ.

Υπηρεσίες

Eπίπεδο: Ικανοποιητική επιχειρησιακή απόδοση Διεκπεραίωση παραγγελιών >=95%
Οι υπηρεσίες που ξεκλειδώνονται είναι:
 • Express Παράδοση
 • Διαφήμιση Συνεργατών
 • Plus Deals
 • Παραλαβή από το κατάστημα-Store Pickup

Γενικά κριτήρια

 • Να τηρεί όλες τις πολιτικές ορθής χρήσης όπως αυτές που περιγράφονται εδώ.

Όριο ελάχιστης αποδεκτής επιχειρησιακής απόδοσης

Το Skroutz για να διασφαλίσει το επίπεδο ποιότητας των συνεργαζόμενων καταστημάτων θεσπίζει το ελάχιστα αποδεκτό “Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών”. Η αξιολόγηση της επιχειρησιακής απόδοσης πραγματοποιείται κάθε μήνα και σε όσα καταστήματα το “Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών” βρίσκεται κάτω από το ελάχιστα αποδεκτό όριο, τότε θα ακολουθείται με άμεση ισχύ η διαδικασία αυτόματης απενεργοποίησης καταστήματος.

Όρια ελάχιστης αποδεκτής επιχειρησιακής απόδοσης

Κατά την περίοδο της αξιολόγησης, ισχύουν διαφορετικά κατώτατα όρια ανάλογα με τον αριθμό των ανατεθειμένων παραγγελιών.

 • Για καταστήματα με 30 παραγγελίες ή περισσότερες, το κατώτατο όριο στο “Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών” ορίζεται στο 87%.
 • Για καταστήματα από 10 έως και 29 παραγγελίες, το κατώτατο όριο θεσπίζεται σε έως και 4 μη διεκπεραιωμένες παραγγελίες.

Αυτόματη απενεργοποίηση καταστήματος στο Skroutz Marketplace - Διαδικασία

Ένα κατάστημα απενεργοποιείται από το Skroutz Marketplace όταν κατά την αξιολόγηση της επιχειρησιακής του απόδοσης, το “Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών” είναι κάτω από το ελάχιστα αποδεκτό όριο ανάλογα με τον αριθμό των παραγγελιών που έχει διεκπεραιώσει.

Ποια είναι η διάρκεια της απενεργοποίησης του καταστήματος;

Ένα κατάστημα με χαμηλή επιχειρησιακή απόδοση (χαμηλό ποσοστό διεκπεραίωσης παραγγελιών) θα πρέπει να διορθώσει την επιχειρησιακή του διαδικασία ώστε να ανταποκρίνεται στα επίπεδα ποιότητας του Skoutz Marketplace. Η διάρκεια της απενεργοποίησης εξαρτάται από το πόσες φορές το κατάστημα απέτυχε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης να πετύχει τα ελάχιστα επίπεδα ποιότητας που έχουν τεθεί. Η απενεργοποίηση μπορεί να είναι προσωρινή ή μόνιμη.

Πώς μπορώ να ξανά ενεργοποιήσω το κατάστημά μου μετά από αυτόματη απενεργοποίηση;

Για να ξανα ενεργοποιηθεί το κατάστημα σας στο Skroutz Marketplace εξαρτάται από το πόσες φορές έχει απενεργοποιηθεί από την αυτόματη διαδικασία.

Σε περίπτωση μίας απενεργοποίησης, μπορείτε να ξανά ενεργοποιήσετε το κατάστημα μετά την πάροδο επτά ημερών.

Σε περίπτωση δεύτερης αλλά και τρίτης απενεργοποίησης το κατάστημα σας θα μπορεί να ξανά ενεργοποιηθεί μόνο από την εξυπηρέτηση συνεργατών, κατόπιν ελέγχου του Πλάνου Επανενεργοποίησης.

Φορά Απενεργοποίησης Διάρκεια Απενεργοποίησης Τρόπος Επανενεργοποίησης
Απενεργοποίηση 7 ημέρες Χειροκίνητα από το κατάστημα
Απενεργοποίηση 15 ημέρες Εξυπηρέτηση Συνεργατών
Κατόπιν ελέγχου του πλάνου επανενεργοποίησης
Απενεργοποίηση 30 ημέρες Εξυπηρέτηση Συνεργατών
Κατόπιν ελέγχου του πλάνου επανενεργοποίησης
Απενεργοποίηση Μόνιμη -
Πλάνο Επανενεργοποίησης καταστήματος

Εάν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, το κατάστημά σας απενεργοποιηθεί δεύτερη ή τρίτη φορά, τότε για να το ξανά ενεργοποιήσετε θα πρέπει να στείλετε ticket που θα συνοδεύεται από το πλάνο επανενεργοποίησης. Το συγκεκριμένο πλάνο θα εξετάζεται από αρμόδια ομάδα συνεργατών και, κατόπιν αξιολόγησης, το αίτημα επανενεργοποίησης θα εγκρίνεται ή θα απορρίπτεται.

Πώς μπορώ να συμπληρώσω το πλάνο επανενεργοποίησης και τι θα πρέπει αυτό να περιέχει;

Κατά τη συμπλήρωση του πλάνου ενεργοποίησης, θα πρέπει να καταγράψετε όλες τις ενέργειες που κάνατε κατά το διάστημα της απενεργοποίησης, οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι το κατάστημα μετά την επανενεργοποίηση θα βελτιώσει την επιχειρησιακή του απόδοση ώστε να βρίσκεται πάνω από τα ελάχιστα όρια απόδοσης που έχουν τεθεί. Πρόκειται για διορθωτικές παρεμβάσεις στην επιχειρησιακή λειτουργία του καταστήματός σας, είτε αλλαγές στις διαθεσιμότητες των προσφερόμενων προϊόντων σας που θα εγγυηθούν τη βελτίωση του “Ποσοστού Διεκπεραίωσης Παραγγελιών” σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να διαβάσετε εδώ πως θα βελτιώσετε την επιχειρησιακή σας απόδοση.

Το πλάνο επανενεργοποίησης αποστέλλεται με ticket και προτείνεται να εμπεριέχονται οι παρακάτω πληροφορίες.

 • Περιγραφή προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο
 • Ενέργειες που έγιναν προς βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης
 • Εκτιμώμενη βελτίωση επιχειρησιακής απόδοσης