Πολιτική περιεχομένου mobile εφαρμογών

Εξαιρούμενες κατηγορίες από mobile εφαρμογές

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την πολιτική περιεχομένου και τους περιορισμούς που θέτουν το Apple App Store και το Google Play Store, δεν είναι δυνατή η προβολή των προϊόντων που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες μέσω των εφαρμογών για mobile συσκευές.

Οι χρήστες εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο του Skroutz μέσω της ιστοσελίδας μας, η οποία είναι σχεδιασμένη να προσαρμόζεται σε mobile και desktop συσκευές.

Hobby - Αθλητισμός


Σπίτι - Κήπος


Υγεία - Ομορφιά