Προμήθειες CPC ανά κατηγορία

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.